Vlastní přesvědčení. To je nejčastější, a samozřejmě i marketingově nejzajímavější, odpovědí sedmi českých firem na otázku, proč zavádějí principy ESG do svého podnikání. Chtějí být totiž úspěšné a viděné v dobrém světle. Tlačí je bezesporu i legislativní nařízení, větší důraz však kladou na své rozhodnutí a zdravý rozum. „Planetu máme jen jednu a zaměstnanci jsou největším kapitálem,“ říká například Jan Smola, ředitel společnosti Heluz Group.

Firma Heluz Group se stala jednou z 29 nejlépe hodnocených firem v žebříčku společnosti Deloitte Czech Best Managed Companies, který sleduje kvalitu řízení soukromě vlastněných firem. Heluz společně s Akeso holding, Pilulka Lékárny, PSN, Titan – Multiplast, Zásilkovnou a ZLKL obhájily svoje umístění již čtvrtý rok po sobě.

„Rostoucí počet česky vlastněných společností, které úspěšně projdou programem a získají či opět obhájí ocenění za dobře nastavené řízení, je důkazem toho, že je segment privátních firem v Česku v dobré kondici. Byť pro ně poslední tři roky nebyly jednoduché, podařilo se jim vypořádat se s přetrhanými dodavatelskými řetězci, výkyvy v ceně energií i se zvyšujícími se úroky i mzdovými náklady,“ říká Miroslav Svoboda, country leader Deloitte ČR a lídr programu Czech Best Managed Companies, a dodává: „Nezáleží jen na růstu, společnosti dříve zvyklé na dvouciferné nárůsty prokázaly dobré řízení a životaschopnost i v tomto turbulentním období, zvýšily efektivitu a ještě více inovovaly.“

Elektromobily i optimalizace tras

Za největší milník považuje například společnost Zásilkovna září 2020, kdy spustila ekologická výdejní místa Z‑BOXy, která fungují zcela autonomně díky vlastním solárním panelům a nepotřebují tak napájení z elektrické sítě. Provoz Z‑BOXů je navíc ekologický s minimálními požadavky na energii a díky tomu mohou stát v podstatě kdekoliv. Zajímavé je srovnání, kdy Z‑BOX za 24 hodin spotřebuje 14,4 Wh, zatímco jedna standardní žárovka, která se běžně používá v domácnostech, odčerpá za stejný čas 240 Wh.

Aktuálně firma vzhledem ke svému zaměření pracuje na zlepšení plánování tras a času svozů, kdy díky systému řízení výdejních míst výrazně snižuje množství aut potřebných k přepravě. Také podporuje spolupracující dopravce v pořízení elektrododávek. Kromě toho analyzuje využívání kartonoplastových boxů, které vydrží daleko více obrátek, a v plánu je rovněž testování vodíkové dodávky. „Největší množství CO2 vzniká fyzickou přepravou zásilek. Proto se snažíme komplexně zaměřovat na tuto oblast tak, abychom hodnotu vyprodukovaných emisí co nejvíce snížili. Sledujeme cestu zásilky od jejího podání až po doručení a tento proces analyzujeme,“ říká vedoucí oddělení integrace zákazníků Petra Císařová ze společnosti Zásilkovna.

Podobná řešení zmiňuje také Pilulka.cz, která dbá na využití recyklovaných materiálů, odpadové hospodářství nebo šetrné využívání energie, do čehož spadají i auta na ekologický pohon, případně oběh materiálů, jako jsou faktury či dodací listy bez nutnosti tisku. Věnuje se ale také sociálním aspektům v rámci partnerství s organizacemi jako Nedoklubko, Radost Dětem nebo AutTalk. Přestože mnoho kroků zavádí v souladu s filozofií firmy, vnímá rizika ESG především v rostoucí administrativě a také vyšších nákladech.

„Není pochyb, že zejména počáteční investice jsou značné, ať už do technologií, nástrojů, nebo lidí. Řídíme se heslem, že co je udržitelné, je i ekonomické, a v konečném důsledku se nám vyplatí. Riziko ale vidím v nerovnoměrném dopadu standardů ESG na trh. Pro ty, kteří ,musí‘ zavést opatření a změnit byznysmodel první, to bude znamenat vyšší náklady a nároky zejména v počátku. Pokud nebude odezva trhu stejně rychlá a pozitivní, může mít změna negativní dopad na jejich hospodaření a stabilitu,“ říká Miroslav Svoboda z Deloitte a dodává, že v dlouhodobém horizontu se však udržitelný přístup vyplatí všem.

Mezigenerační výměna

Velké výdaje představují inovace v oblasti ESG například pro strojírenský průmysl. Podle společnosti ZLKL je možné investice ustát pouze ve chvíli, když má firma neustálou kontrolu nad přílivem zakázek a produktivitou práce. „Kdo zpomalí nebo vynechá, jednoznačně postupně končí,“ domnívá se vedoucí personalistiky společnosti ZLKL Martina Brázdilová.

Environmentální chování společnosti určují také certifikace ISO a IATF, ke kterým se zavázala. Nové výrobní haly tak staví se zelenými střechami a maximalizuje například využití elektro prostředků, vysokozdvižných vozíků nebo elektrokol a elektrokoloběžek k přesunu mezi středisky. V současnosti firma pracuje na realizaci zelených zdrojů energie, zateplení budov a využití šedých odpadních vod. Kromě posunu v technologiích a stavbách klade ZLKL velký důraz na zaměstnance, kdy intenzivně pracuje na firemní kultuře a komunikaci v rámci firmy.

„Jako zcela zásadní vnímám vyřešení mezigenerační výměny majitelů. Byl to dlouhý a řízený proces, který nastavil vzorec i pro budoucí generace. Zakladatel firmy zde přitom nadále působí, dokázal zapojit širší rodinu a mladšímu synovi předal řízení firmy,“ dodává Martina Brázdilová.

To, že se firmy dívají na ESG i z hlediska mezigenerační výměny, potvrzuje také Miroslav Svoboda z Deloitte. „Jedním z hnacích motorů vlastníků firem, což vidíme i při debatách a hodnocení v programu Best Managed Companies, je také vybudování hodnot pro další generace a zajištění a seberealizace členů rodiny a jejich nástupců. Často pozoruji, že kvalitně řízená firma má udržitelnost zakódovanou již ve své podstatě.“

Toto tvrzení shrnuje mentální nastavení zmíněných sedmi firem v tom, jak přistupují k otázce ESG. „Kdo se nezlepšuje, přestává být dobrým. A my víme, že nemůžeme zůstat stát. Následujeme samozřejmě různá legislativní nařízení, ale není to pro nás jen kategorie ,nice to have‘, ale další krok, jak naplnit naše závazky být spolehlivější dodavatel, soused či zaměstnavatel,“ říká Václav Heinrich, obchodní ředitel společnosti Titan – Multiplast, která má vzhledem ke svému zaměření v otázce ESG poměrně složitou situaci.

Pracuje totiž v oboru plastů, které v posledních letech dostaly nálepku zdroje znečištění. „Jsou negativně konotovány, ale neprávem. Bez nich by jednoduše nefungoval žádný obor, od potravinářství přes průmysl až po medicínu,“ vysvětluje Václav Heinrich a dodává, že nejdůležitější je správný koncepční přístup k recyklaci i využití polymerů nebo surovin jako odpadních olejů z potravinářství, obilovin nebo kukuřice v určitých typech plastů.


Výzva ve zdravotnictví

Specifickou oblastí je také zdravotnictví, které v žebříčku zastupuje Akeso holding, pod nějž spadá Nemocnice Hořovice, Rehabilitační centrum Beroun nebo pardubické zdravotnické zařízení Multiscan. „Když se jedná o lidské zdraví či život, jdou ostatní priority stranou. Důsledkem ale často bývá, že tyto aspekty fungování firmy se zanedbávají nebo zcela ignorují. Například v provozu zdravotnického pracoviště lze nalézt poměrně hodně příležitostí pro zmírnění environmentálních dopadů,“ zamýšlí se František Vlček, ředitel rozvoje a inovací Akeso holding s tím, že na škodu kvality a bezpečí poskytované péče je často i organizační kultura, která ve zdravotnictví bývá poměrně hodně hierarchická a rigidní.

Přestože k odpovědnosti vede firmu vlastní přesvědčení, vnímá také tlak, aby mohla nabídnout něco navíc, který vzniká konkurencí na pracovním trhu. „ESG, aniž bychom ale tak této agendě říkali, je přirozenou součástí našeho řízení a strategického plánování,“ uvádí František Vlček a do výčtu konkrétních kroků přidává energetickou soběstačnost, obnovitelné zdroje či bohatou nabídku benefitů pro zaměstnance.

K hlubšímu přemýšlení o udržitelnosti přiměla firmy bezesporu také nedávná ekologická krize, a proto je šetření energií důležité nejen pro Akeso holding, ale třeba také pro společnost PSN, která realizuje přestavby starých zejména činžovních domů v bydlení splňující standardy 21. století. Podle ředitele strategie společnosti Petra Dočkala se při významných rekonstrukcích nebo výstavbě potkává environmentální hledisko s ekonomickým. „Právě v tom přinesla energetická krize zásadní posun celého paradigmatu trhu. Řešení, které bylo dříve zelené, ale ekonomický nesmysl, může být dnes zelené a současně smysluplné, dokonce často jediné smysluplné.“

„Rozumíme nevoli kolem nařízení a špatné komunikace tématu ESG v oblasti regulace a reportování, kdy levá úplně neví, co dělá pravá, a všichni se to učí za pochodu deset minut po dvanácté hodině. Chovat se slušně, společensky zodpovědně a dlouhodobě udržitelně jak k lidem, tak k našemu prostředí nás ale hrozně baví a přináší nám to radost. A našemu podnikání to dává smysl. Tak nevymýšlejme ekonomicky neudržitelné absurdity,“ dodává Petr Dočekal.

Best Managed Companies

  • Celosvětový program Best Managed Companies se v Česku uskutečnil už počtvrté. Oceněno bylo rekordních 29 společností, z toho osm firem úplně poprvé.
  • Firmy v programu Czech Best Managed Companies posuzuje nezávislá porota složená ze sedmi odborníků. Společnosti musí splňovat požadovanou úroveň ve čtyřech hlavních pilířích – strategie, produktivita a inovace, řízení a finanční výkonnost a firemní kultura.
  • Přihlášené firmy procházejí vícefázovým programem, během něhož vedení firem připravuje svou přihlášku s odborníky Deloitte Private v rámci intenzivních workshopů, takzvaných BM labů. Jejich ověřená metodika firmám poskytuje odbornou zpětnou vazbu a poradenství v oblastech řízení.
  • Partnery programu Czech Best Managed Companies jsou Deloitte Private, Czech Institute of Directors, Citibank, mediální dům Economia, Vysoká škola ekonomická v Praze, Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola finanční a správní.

Nic se nemá přehánět

Kromě snížení vlastní energetické spotřeby vnímají firmy také fakt, že by i jejich výrobky, případně činnosti, pokud to obor dovoluje, měly být šetrné k životnímu prostředí. Výrobce cihel Heluz tak na trh dodává takové produkty, jaké pomáhají snižovat uhlíkovou stopu zejména díky své mnohaleté životnosti a tepelně‑technickým parametrům. A velký důraz klade také na edukaci trhu. „Považujeme za naprosto klíčové bavit se o tom, kolik emisí při výrobě vznikne, ale také o tom, jak dlouho bude takový výrobek sloužit svému účelu. Je přece chyba a proti logice záměru vybrat si produkt s třikrát menší životností jen proto, že má o deset procent nižší emise při výrobě,“ přemýšlí ředitel společnosti Jan Smola.

Podle něj je otázka ESG výzvou, která firmu nutí hledat řešení nesplnitelných cílů a učit se kreativitě. Ale jak říká, nic se nemá přehánět. „Nic není tak černobílé, jak často slýcháme. Pokud se budeme příliš často dopouštět chyb plynoucích z realizace unáhlených nedomyšlených opatření, ztratí většina společnosti jakýkoli zájem, byť je opravdu třeba přehodnotit svůj postoj k životnímu prostředí.“

Jak to vidí lídři Czech Best Managed Companies

Miroslav Svoboda
Country leader Deloitte ČR a lídr programu Czech Best Managed Companies

Jak se firmy potýkají s otázkou ESG?

Firmy se zabývají legislativou a povinnostmi reportování, nicméně teprve nedávno se začalo seriózně diskutovat o tom, co vlastně tyto povinnosti znamenají pro rozhodování o strategii, přístupu k zákazníkům, financování a podobně. Takže od diskusí o sestavení reportu a jeho auditu se dostáváme k diskusím o nastavení byznysu a plánech do budoucna, dekarbonizaci, sociálním otázkám jako diverzita a inkluze. V tom máme velkou sílu v globálním i lokálním know‑how.

Přináší vám ESG nějaké výzvy?

Důležitá je komunikace a motivace – nejde o to, abychom říkali našim lidem a klientům, co mají dělat, ale proč je to důležité a co to nakonec nám všem přinese. Je nutné také vnímat důležitost tohoto tématu pro mladší generaci a hodnotit souvislosti. Dílčí opatření nebo kroky mohou nakonec vést k opačnému efektu než k tomu zamýšlenému. Komplexnost problematiky udržitelnosti je tedy hlavní výzvou k tomu, něčeho v ní dosáhnout.

Kateřina Novotná
Partnerka v daňovém a právním oddělení Deloitte a spolulídryně programu Czech Best Managed Companies

Jaká oblast ESG bude pro firmy v budoucnu klíčová?

Banky budou posuzovat své stávající a budoucí klienty z hlediska přijatelnosti pro různé formy financování, a proto bude zásadní nefinanční reporting, který je od příštího roku povinný pro většinu firem. Vzhledem k tomu, že velké množství českých firem je zapojeno do dodavatelských řetězců velkých korporací, je nefinanční reporting důležitý i pro jejich setrvání nebo vylepšení si pozice vůči velkým odběratelům. Existuje také velké množství dotací a naprostá většina z nich je zaměřena na udržitelnost v nejrůznějších oblastech. Pokud se toho firmy chopí aktivně, mohou s jejich pomocí financovat inovace nebo rozvoj v klíčových oblastech svého podnikání.

V čem se otázka udržitelnosti projevuje ve vašem oboru?

Za poslední roky vidíme velký posun hlavně ve vnímání firem. Před 10 až 15 lety toto téma skoro nikdo neřešil, respektive se věnovalo ochraně přírody a CSR. Dnes se nás klienti ptají, co děláme, a my naopak klientům radíme, co mají dělat oni.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Deloitte.

banner

Banner BMC 2023 768x221

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist