Firma ZEISS patří mezi nejstarší technologické společnosti na světě. U jejího zrodu stál významný německý technik Carl Zeiss, který v roce 1846 ve městě Jena založil dílnu, kde se zabýval konstrukcí a výrobou mikroskopů. Následně se začalo portfolio rozšiřovat o geodetické přístroje, fotografické objektivy a mnoho dalších produktů. V průběhu dalších let se jeho jméno stalo synonymem pro značkovou optiku, a to nejen v Německu, ale po celém světě.

Před druhou světovou válkou patřila tato firma mezi největší a nejvýznamnější společnosti v oboru optiky. Na konci druhé světové války, kdy došlo k rozdělení Německa na západní a východní sektor, se rozdělila i společnost. Některé továrny, včetně patentů, zůstaly ve východní části, kde si je přivlastnil tehdejší Sovětský svaz jako válečnou kořist. Druhá část se přesunula do tehdy západoněmeckého Oberkochenu a s ní i část zaměstnanců původní společnosti. Tam i nadále pokračovali ve výzkumu a vývoji a rozšiřovali technologické portfolio značky ZEISS.

Po pádu Berlínské zdi v roce 1990 se začal původní koncern opět slučovat a dnes tvoří jeden celek se sídlem v Oberkochenu a s mnoha továrnami nejen v Německu, ale po celém světě. Významným způsobem se rozšířilo také produktové portfolio, které je spravováno prostřednictvím několika divizí. Jednou z nich je divize Industrial Quality Solutions, jež se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti průmyslových aplikací, zejména automatických kontrolních a měřicích strojů a přístrojů. Aktivity této divize představuje její ředitel pro Česko a Slovensko Karel Tillinger.

Jak široké je současné produktové portfolio společnosti ZEISS?

Mezi širokou veřejností je pravděpodobněji nejznámější naše optika pro fotoaparáty a takzvaná sportovní optika – dalekohledy a puškohledy. Jsme také druhým největším výrobcem brýlových čoček na světě, kde sázíme především na kvalitu a přidanou hodnotu. V rámci zakázkové výroby jsme schopni vyrobit brýlové čočky s přesností na 1/10 dioptrie, kterými je možné kompenzovat oční vady u téměř každého jednotlivého zákazníka. Mezi lékaři je známa především naše medicínská technika, a to od refrakčních laserů, určených pro odstranění očních vad, až po operační mikroskopy a optické systémy které dokážou v průběhu operace automaticky rozpoznat například defekty sítnice a umožňují operatérovi aktivně zasáhnout. Mezi neméně významné aktivity samozřejmě patří i výzkum v oblasti mikroskopie a vývoj automatických kontrolních a měřicích přístrojů určených pro průmyslovou kontrolu kvality. Na co jsme opravdu hrdí, je to, že dodáváme klíčové komponenty pro výrobu litografických systémů. S pomocí této pokročilé optoelektroniky vzniká až 80 procent světové produkce polovodičových čipů.

Z celkového obratu firmy investujeme 15 procent zpět do vědy a výzkumu, a to na interní bázi. Máme vlastní výzkumná pracoviště, která se věnují nejen aplikovanému výzkumu, ale i tomu základnímu. Vzhledem k tomu se nám podařilo v této oblasti učinit zásadní technologický skok na úroveň, které se zatím žádné z konkurenčních firem nepodařilo dosáhnout.

Odkdy působí ZEISS v Česku, respektive na Slovensku?

Jsme tady už 30 let, od roku 1993, přičemž nejsilnější postavení tu má právě naše divize. Je to dáno především tím, že jsme rozvinutou průmyslovou zemí a průmyslová výroba zde má velkou tradici. Zároveň je zde taková struktura průmyslu, která vyžaduje vysokou přesnost měření a kontroly kvality, zejména v oblasti přesného obrábění.

Co vám pomohlo k dosažení současné dominance na trhu?

Před 30 lety jsme uvedli na náš trh souřadnicový stroj řady PRISMO, který se velmi rychle stal dominantním systémem v oblasti průmyslového měření a zároveň i nepsaným standardem. Tyto stroje je možné nalézt ve většině průmyslových firem – a co je zajímavé, prakticky všechny firmy, které si před 30 nebo méně lety tyto měřicí stroje pořídily, je používají dodnes. Naší výhodou je, že jsme schopni tyto původní stroje rozšiřovat a doplňovat tak, abychom je dostali na úroveň dnešních moderních měřicích přístrojů. Nyní se hodně diskutuje o trvalé udržitelnosti, ale my jsme s tím vlastně začali ještě dříve, než se to stalo velkým tématem. Jdeme cestou dlouhodobé podpory námi dodávaných zařízení, ke kterým dodáváme modernizační balíčky. Naše zařízení si zákazník nekupuje na několik let, ale na celá desetiletí. Starší měřicí přístroje navíc od zákazníků za výhodných podmínek vykupujeme a modernizujeme.

Ale nestavíte vše jen na úspěchu jednoho systému, že?

Samozřejmě že ne. Kromě vývoje a rozvoje souřadnicové měřicí techniky se věnujeme i dalším směrům, zejména optickému měření a automatizaci. Naše portfolio se za těch 30 let významně rozšířilo i do oblastí, jako jsou 3D skenery, průmyslové rentgeny nebo průmyslová mikroskopie. Silným tahounem je zejména technologie 3D skeningu a optická inspekce.

Velkou pozornost věnujete také zákaznické podpoře a servisu.

V rámci koncernu máme tady v Česku jeden z největších servisních a podpůrných týmů. Více než 60 zaměstnanců z celkových 75 působí v oblasti služeb. Kromě špičkového servisu nabízíme rovněž zakázkové měření, a to v některé z našich laboratoří, jež budujeme v různých částech Česka i Slovenska. Aplikační podpora, stejně jako široké portfolio produktů a služeb v oblasti poprodejního servisu je pro naši společnost samozřejmostí.

Jaká je struktura vašich zákazníků?

Určitě se neorientujeme jen na velké průmyslové koncerny. Jsme schopni nabídnout řešení i pro malé a střední firmy, které v rámci svého výrobního programu potřebují přesné měření či kontrolu kvality, a to při zachování nebo zvýšení produktivity. Mezi naše zákazníky patří převážně firmy v oblasti automobilového a leteckého průmyslu. V poslední době začíná pro nás být významný také segment výrobců plastových dílů, kde nejsou požadavky na přesnost tak vysoké, ale důraz je zde kladen především na rychlost a jednoduchost ovládání. Naším zákazníkem je ale například i Český metrologický institut, který vlastní jeden z nejpřesnějších souřadnicových měřicích systémů v Evropě.

Když mluvíte o automobilovém průmyslu, vyvstává otázka, jaká bude potřeba přesného měření u komponentů pro elektromobily. Neztratíte tím část trhu?

Původní představy některých výrobců o tom, že při přechodu na výrobu elektromobilů se rozvolní přísné požadavky na přesné měření, vzaly rychle za své. Kromě ověřování kvality samotných bateriových článků a mnoha dalších komponent bude samozřejmě stále nutné přesné měření. A to například u systému uchycení těchto článků. Obecně řečeno, odklon automobilového průmyslu od klasických spalovacích motorů nás nezaskočil. Máme široké spektrum technologií pro kontrolu kvality, které jsou postaveny na principu průmyslových rentgenů, ale i průmyslových systémů, jež nabízí 3D kontrolu na principu počítačové tomografie. Tyto technologie samozřejmě najdou své uplatnění právě při kontrole kvality u těchto bateriových článků.

Kromě samotné techniky pro přesné měření a kontrolu kvality zároveň vyvíjíte a dodáváte i softwarová řešení.

Ano. V rámci měření a kontroly kvality vzniká poměrně velké množství dat. Námi vyvinutá softwarová řešení umožňují nejen sběr a integraci těchto dat, ale zároveň i jejich analýzu. Na tomto místě je důležité podotknout, že tento software je možné využívat nejen s naší technikou, ale umí spolupracovat také s řadou řešení třetích stran. V rámci automatizace dodáváme i řídicí systémy, které na základě dat z měření umí automaticky korigovat nastavení výrobní linky.

Má český průmysl dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou schopni tuto techniku obsluhovat?

Tady vidím velký posun od toho, co zde bylo v 90. letech minulého století. Už dávno to není o tom, že dodáte stroje a vyškolíte jejich obsluhu. Zákazníci se dnes orientují na výsledek a často vyžadují automatizovaná řešení s minimálními nároky na obsluhu, což jim ve výsledku umožní výrazně zvýšit kvalitu a produktivitu výroby. Kromě toho, že dodáváme automatizovaná řešení na klíč, přímo na míru pro konkrétního zákazníka, nabízíme v některých případech měření a kontrolu kvality jako službu, v prostorách zákazníka, formou outsourcingu – našimi pracovníky a v některých případech i naší technikou. Ostatně, nahrazování lidské pracovní síly a maximální automatizace či robotizace výroby je současný trend, který je způsoben mimo jiné tím, že na trhu je dlouhodobě nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, a to především v průmyslovém sektoru.

Strojírenský veletrh

Stáhněte si přílohu v PDF

Myslíte, že je to důsledkem toho, že mezi studenty není velký zájem o technické obory?

Pravda je, že studium technických oborů je obecně náročnější a mnoho zájemců tak neláká. Těch příčin je samozřejmě více, ale tato patří pravděpodobně mezi ty hlavní. Problémem je také to, že tu chybí i propagace toho, jak jsou techničtí odborníci žádaní a jaké mají možnosti uplatnění. Naší firemní strategií je podpora odborného technického vzdělávání, přičemž spolupracujeme s řadou vysokých škol. Ať již to jsou přednášky, které tam organizujeme, nebo oponentury diplomových prací. Pokud ze strany školy vidíme skutečný zájem o výuku s využitím našich technologií a pokud se škola zaváže, že bude naše technologie při výuce využívat, pak jim poskytneme náš software, který pro výuku potřebují. Nejužší spolupráci máme s ČVUT v Praze, se Západočeskou univerzitou v Plzni, Technickou univerzitou v Liberci a s Vysokým učením technickým v Brně. Spolupracujeme i s některými vysokými školami na Slovensku. Ale nebráníme se ani spolupráci se středními školami, jen nám to musí dávat smysl.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Zeiss.
Text nevyjadřuje názor redakce.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Strojírenský veletrh.

Text nevyjadřuje názor redakce