Mužům po celém světě dramaticky poklesl počet spermií. Vinu na tom nesou pesticidy používané v domácnostech, na zahradách a jako postřik na potraviny. Vyplývá to z nové analýzy studií provedených za poslední půlstoletí. „V průběhu 50 let klesla koncentrace spermií na celém světě přibližně o 50 procent,“ uvedla pro stanici CNN hlavní autorka studie Melissa Perryová, děkanka Fakulty veřejného zdraví na Univerzitě George Masona ve Virginii.

Byť je pravděpodobné, že je více příčin, které vedou k úbytku spermií, studie zaznamenala „silnou souvislost mezi dvěma běžnými insekticidy – organofosfáty a N-metylkarbamáty – a poklesem koncentrace spermií“.

Jak se zkoumají spermie

Koncentrace spermií je měřítkem počtu spermií na mililitr spermatu, zatímco počet spermií představuje jejich množství v celém ejakulátu. Podle některých odborníků jsou důležitějšími ukazateli plodnosti celkový počet spermií s těmi aktivně plavajícím k cíli než právě koncentrace spermií, kterou Perryová obhajuje.

Organofosfáty jsou jednou z nejčastěji používaných sloučenin na světě, jsou například hlavní složkou postřiků proti škůdcům a používají se také k výrobě plastů a rozpouštědel. „Jsou široce používány v zemědělství na plodiny, které jíme,“ popsala Perryová. Používají se i ve stavebnictví, při údržbě okrasných trávníků a koupit si je může i zákazník v obchodě. Lidé jsou těmto organofosfátům vystavováni poměrně často.

N-metylkarbamáty jsou strukturou a funkčností podobné organofosfátům. Zabíjejí hmyz poškozením jeho mozku a nervového systému. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se používají také k výrobě postřiků proti škůdcům. Aplikují se na různé polní, ovocné a zeleninové plodiny k hubení brouků, hrabošů a podobných škůdců.

Nová studie zjistila, že muži, kteří byli více vystaveni pesticidům, například ti, kteří pracují v zemědělství, měli výrazně nižší koncentraci spermií než muži, kteří jim byli nejméně vystaveni.

Jaký vliv mohou mít tyto pesticidy na spermie, objasnily studie na zvířatech. Zdá se, že přímo zasahují do pohlavních hormonů, poškozují buňky ve varlatech a mění neurotransmitery, tedy chemické látky v mozku, které ovlivňují produkci spermií.

„Spermie jsou neuvěřitelně citlivým koncovým bodem, pokud jde o celkové zdraví mužů,“ popisuje Perryová. Doporučuje se pesticidům proto vyhýbat, pokud to jde. „Zejména pokud člověk plánuje rodinu a chce počít děti.“

Zároveň nelze zatím s jistotou říct, zda mají kromě dopadu na počet spermií pesticidy i dopad na plodnost mužů. Malá koncentrace spermií totiž ještě automaticky neznamená neplodnost.

Nepříznivě ovlivnit spermie může podle badatelů z Akademie věd České republiky i ovzduší nebo to, že muž často přichází do kontaktu s těžkými kovy, jako jsou olovo, rtuť, či s organickými rozpouštědly. Odborníci z Ústavu experimentální medicíny ve studii z roku 2021 zkoumali, jaký dopad má znečištěné ovzduší na kvalitu spermií u ostravských strážníků. Právě kvůli tomu, že se často pohybují venku po městě. 

Vědci u nich tehdy zjistili určitý paradox. „Přestože se na jaře spermie pohybují čileji, jejich trajektorie je méně efektivní než na podzim. Příčinou nesourodého pohybu je benzo(a)pyren, který se v ovzduší vyskytuje nejvíc v zimě,“ popisuje studie. Látka se nachází v automobilových výfukových plynech.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.