Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák ve středu vydal rozhodnutí o odvolání děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka. Rozhodnutí bude pravomocné po doručení Ševčíkovi. Dvořák to oznámil novinářům. Rozhodnutí o odvolání chtěl Ševčíkovi předat ve středu dopoledne, ten ho ale odmítl převzít. Podle Ševčíka je rozhodnutí nezákonné a jednoznačně politické. Řekl, že se proti němu bude bránit soudní cestou. Rektora požádal, aby postupoval standardní cestou, uvedl.

Rektor Ševčíkovi vytýká podle něj nevhodné vystupování na veřejnosti. Dopad Ševčíkových veřejných vyjádření je podle něj zásadním důvodem pro odvolání, protože poškozovala dobré jméno fakulty. Dvořák řekl, že kdyby Ševčíka neodvolal, mělo by to pro školu mnohem závažnější dopady. Zdůraznil, že rozhodnutí není podmíněno Ševčíkovými politickými názory.

Ševčík řekl, že neodmítl odvolání převzít. „Já jsem pouze požádal pana rektora, aby postupoval standardní cestou. To znamená, aby mi to poslal poštou nebo ať mně to pošle datovou schránkou. Vždyť nic jiného po něm nechci,“ řekl Ševčík. Dodal, že bude spolupracovat s právníky, aby se situace napravila, a bude se bránit soudní cestou. Dvořák uvedl, že na to má Ševčík právo.

Podle vysokoškolského zákona může rektor univerzity odvolat děkana z vlastního podnětu po vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem celouniverzitního akademického senátu v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. „To je otázka právního výkladu těchhle věcí. Já jsem ten právní výklad měl takový, že jsem se přiklonil k tomuto rozhodnutí,“ řekl Dvořák.

Rektor již dříve žádost o odvolání Ševčíka zdůvodňoval také jeho účastí na protivládní demonstraci letos v březnu na pražském Václavském náměstí. U incidentu u Národního muzea, kde se po skončení protestu část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, zasahovala policie. Ševčík tvrdí, že byl na místě proto, že pomáhal zraněnému.

„Jsem si vědom také rizik, která jsou s tímto rozhodnutím spojena, ale jsem přesvědčen, že pokud bych rozhodnutí o odvolání neučinil, mělo by to pro Vysokou školu ekonomickou v Praze mnohem závažnější dopady,“ řekl Dvořák. Dodal, že se řídil svým svědomím a povinností hájit zájmy univerzity.

Pravomoci děkana bude ve chvíli, kdy odvolání nabyde právní moci, vykonávat současná statutární zástupkyně děkana. Činnost fakulty bude pokračovat a studium bude podle Dvořáka plně zajištěné. Uvedl, že je připraven spolupracovat s akademickým senátem fakulty, nového děkana by chtěl jmenovat v co nejkratší možné době.

Ševčík řekl, že se jako uchazeč nepřihlásí, protože je neoprávněně odvolán. Postup jeho odvolání podle něj pošlapává akademické svobody a svobodu názorů. "Tím postupem, co se teď děje tady, tak se porušuje dokonce i to, proti čemu bojovala Charta 77 a co jednoznačně bylo tehdy považováno za komunistickou a totalitní zlovůli,“ řekl.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.