Stejně jako řada jiných bezpečnostních agentur vznikla Centr Group na počátku devadesátých let minulého století. Poměry ve společnosti se uvolnily a poptávka po službách civilních bezpečnostních služeb ze strany fyzických a právnických osob začala narůstat. V roce 1993 by se zaměstnanci této agentury, která působila pouze v Severomoravském kraji, dali spočítat na prstech jedné ruky. Postupem času však Centr Group začala získávat více a více významných zákazníků, což kromě nárůstu počtu zaměstnanců vyvolalo i potřebu dalších změn. Mezi ty největší patřila změna právní formy z veřejné obchodní společnosti na akciovou a přestěhování sídla z Ostravy do Prahy. Dnes patří Centr Group mezi pět největších bezpečnostních agentur v Česku. „Pořád ještě mám svůj zaměstnanecký průkaz s pořadovým číslem 5,“ říká Karel Baron, který ve společnosti v průběhu třiceti let prošel řadou provozních i manažerských pozic a v současné době zde působí jako ředitel kontrolního oddělení.

Kolik má Centr Group v současné době zaměstnanců, kde všude působí a jaké služby nabízí?

Aktuálně zaměstnáváme přibližně 3500 lidí, přičemž někteří průběžně odchází a jiní zase přichází. V této branži existuje přirozená rotace, a tak není výjimkou, že někteří se časem opět vrací. Sídlem společnosti je Praha, ale máme také pobočky v Brně, Ostravě a v Českých Budějovicích. Naši zaměstnanci působí nejen v rámci celé České republiky, ale také na Slovensku, kde jako firma sídlíme v Bratislavě. Aktivity máme i v dalších zemích, orientujeme se však převážně na náš trh. Základním pilířem naší činnosti je služba fyzické ostrahy, tedy ochrana osob a majetku. V některých případech částečně dohlížíme i na udržování veřejného pořádku – příkladem takové činnosti mohou být třeba naše pěší hlídky, označované jako „walking security“, které působí v Pařížské ulici na pražském Starém Městě. Na fyzickou ostrahu navazuje i komplexní správa objektů, včetně zajištění provozu recepce či úklidových služeb. Pro klienty zajišťujeme i služby, které souvisí například s kybernetickou bezpečností, technickou ostrahou nebo elektronickým zabezpečením. Obecně se ale dá konstatovat, že kromě fyzických služeb nabízíme i naše znalosti, a to ve formě bezpečnostního poradenství. Kromě toho poskytujeme samozřejmě i detektivní služby, komplexní VIP servis a ve spolupráci se zahraničními partnery jsme schopni realizovat i některé speciální operace, jako je zajištění bezpečnosti námořní přepravy nebo řízení evakuací a odvoz klientů z vysoce rizikových oblastí.

V souvislosti se současnou geopolitickou situací a narůstající agresivitou ve společnosti se nabízí otázka, jaká je aktuální úloha civilních bezpečnostních služeb při ochraně takzvaných měkkých cílů, jako jsou například velká obchodní centra, zdravotnická zařízení nebo školy.

Policie nebo další ozbrojené složky státu nemohou být z kapacitních důvodů všude tam, kde z principu může hrozit nějaké nebezpečí. A ani provozovatelé jmenovaných zařízení nemají dostatek kvalifikovaného personálu, který by byl schopen ochranu takových objektů zajistit. Zde je úloha civilních bezpečnostních služeb nezastupitelná, a to zejména v oblasti předcházení rizik. V oblasti komerční bezpečnosti nyní pracuje několik desítek tisíc osob a můj odhad je, že jejich počet by se mohl pohybovat mezi padesáti a šedesáti tisíci. Pokud budu mluvit za nás, pak našim klientům nabízíme nejen kvalifikovaný personál, ale i analýzu možných rizik či vytvoření bezpečnostních plánů a směrnic. Shodou okolností jsem našim klientům i našim zaměstnancům začátkem listopadu zasílal aktualizovanou bezpečnostní směrnici, doplněnou o riziko útoku aktivního střelce. Je to v podstatě bezpečnostní list shrnující doporučení, jak v takové situaci postupovat. V té chvíli ještě nikdo z nás netušil, že za necelé tři týdny dojde k takovému útoku na Filozofické fakultě UK. Ale nemusí se vždy jednat jen o aktivního střelce, i psychicky narušený jedinec nebo terorista ozbrojený nožem může ohrozit váš život. Zde platí pravidlo, že dobrá příprava může rapidně snížit možné následky útoku.

Jaká byla vaše reakce, když jste se o střelbě na Filozofické fakultě UK dozvěděl?

V prvním okamžiku mě zachvátil smutek a vztek. Toto je tragédie, ke které nemělo dojít. Samozřejmě mě hned napadlo, že se vypravím do školy svých dětí a nabídnu jim zdarma zpracování analýzy rizik, bezpečnostního manuálu a doporučím jim i technické zabezpečení. Pak mi ale došlo, že by to byl nesystémový krok, který vlastně nic neřeší. Útokům tohoto typu v principu není možné úplně zabránit. Ale je možné minimalizovat ztráty na lidských životech. V České republice například existuje norma, konkrétně ČS 734400, která se týká zabezpečení školských zařízení. A existují také dotační tituly, v rámci kterých je možné zabezpečení škol financovat. Ten, kdo je na možný útok připraven, dokáže snížit riziko na minimum. Týká se to především technického zabránění nekontrolovaného vstupu cizích osob do prostor školy, k čemuž slouží přístupové systémy a příslušná režimová opatření.

Hovořilo se i o tom, že by bylo vhodné ve školských zařízeních zavést nácvik podobných situací, aby žáci a studenti věděli, jak v takové situaci reagovat. Co si o tom myslíte?

Nácvik takových situací má samozřejmě svá pro i proti. Ano, díky nácviku je možné v případě útoku příslušným způsobem zareagovat a snížit tak možná rizika. Na druhé straně je pravda, že dnešní děti již nejsou tak psychicky odolné a i pouhý nácvik takových situací může některým jedincům způsobit poměrně velké psychické trauma. Každopádně děti i zaměstnanci škol by měli mít informace o tom, jak se v takové situaci zachovat a jakým způsobem postupovat. Důležité je také mít vyřešen systém informování o hrozícím riziku, a to například prostřednictvím SMS nebo i jiného komunikačního kanálu. Vhodné je také technické zabezpečení vstupů, tak aby byl maximálně zkomplikován pohyb nežádoucí osoby, v tomto případě útočníka, po budově.

Jakou roli hrají v oblasti komerční bezpečnosti moderní technologie?

Velkou. Dnes je již běžné využívání chytrých kamer, které jsou schopny detekovat a vyhodnotit rizikové chování nebo třeba vznik požáru a upozornit na něj obsluhu našich dohledových a poplachových přijímacích center. Ve spojení s příslušným softwarem dokážou tyto kamery rozpoznat i jednotlivé typy zbraní a automaticky aktivovat předem definovaná opatření, jako je například kontaktování příslušných policejních složek či rozeslání varovných SMS. Dá se říci, že některé systémy dokážou identifikovat možný bezpečnostní incident ještě dříve, než k němu ve skutečnosti dojde. Zároveň však mohou být moderní technologie i velkým rizikem. Zde mluvím o kybernetické bezpečnosti a kybernetických útocích. Těchto útoků přibývá a jsou velmi sofistikované. Jedná se přitom jak o vzdálené útoky prostřednictvím internetu, tak o útoky z vnitřní sítě, kdy pachatel vnikne do objektu. Ale i tomu je možné účinně předcházet, a to především pomocí organizačních opatření.

Jak?

Dnes jsou již standardní metodou takzvané penetrační testy, kdy se v rámci analýzy bezpečnostních rizik snažíme proniknout do objektu klienta a identifikovat tak bezpečnostní incidenty, ke kterým může dojít. Ať již je to třeba jen prostá krádež věcí z neuzamčených kanceláří, nebo už zmíněné riziko získání či vymazání dat z počítačové sítě. Takové penetrační testy samozřejmě probíhají s vědomím klienta a jejich nahodilé provádění je zakotveno i smluvně. V oblasti komerční bezpečnosti je totiž vždy tím nejslabším článkem člověk, a to zpravidla zaměstnanec. To nejmenší, co může firma pro svoji bezpečnost udělat, je, že v případě externích návštěv si ji na recepci daného objektu přebírá zaměstnanec, za kterým tato návštěva jde, a po ukončení jednání jej opět vyprovodí až na recepci. Nikdo cizí by se po objektu neměl pohybovat bez dozoru.

Je riziko ozbrojeného útoku důvodem pro to, aby zaměstnanci bezpečnostních agentur byli při výkonu strážní služby ozbrojeni střelnými zbraněmi?

Naši strážní, kteří se pohybují v místech přístupných veřejnosti, střelnými zbraněmi ozbrojeni nejsou. Důvodem je to, že by se sami mohli stát cílem útoku právě kvůli získání střelné zbraně. Strážný v obchodním centru by ozbrojen střelnou zbraní být neměl. Tam, kde existuje možnost vzájemného jištění, jako v případě přepravy cenin nebo ochrany objektů strategického významu běžně nepřístupných veřejnosti, je to trochu jiné. Stejně jako ostatní bezpečnostní agentury máme i my své výjezdové jednotky, které ozbrojeny jsou a mají příslušný výcvik.

Kdo se vlastně může stát pracovníkem bezpečnostní agentury?

V principu každý, kdo splní základní předpoklady. Mezi ně patří plnoletost, svéprávnost, střední vzdělání nebo alespoň vyučení a čistý trestní rejstřík. Bohužel, s trestním rejstříkem bývá někdy problém, protože standardní výpis neobsahuje takzvaně zahlazené trestné činy. Naše potenciální zaměstnance prověřujeme i prostřednictvím referencí, kde se obracíme na předchozí zaměstnavatele. Ideální je, pokud zájemce o práci v naší společnosti absolvoval některý z profesních kurzů, které jsou zakončeny kvalifikační zkouškou – například strážný, detektiv koncipient, psovod bezpečnostní služby či pracovník dohledového centra. Samozřejmě kromě běžných strážných zaměstnáváme i vysoce kvalifikované odborníky, a to jak bývalé policisty nebo vojáky, tak i specialisty z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Text vznikl ve spolupráci se společností Centr Group.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist