Martin Drda je předsedou správní rady STV Invest a spolu s rodinou i jejím majitelem. Holdingová společnost zastřešuje skupinu firem v oblasti obranného a civilního průmyslu. Hlavní část jejích aktivit je soustředěna do společnosti STV Group, která je jediným výrobcem velkorážové munice v Česku a zabývá se také opravou a modernizací těžké vojenské techniky. Do holdingu patří i další významné firmy. STV Technology vyrábí střelivo do ručních zbraní, Fenix Protector se zaměřuje na balistické ochranné prostředky, Deus Automation se specializuje na průmyslovou automatizaci a Poličské strojírny vyrábí pneumatické dveřní systémy a mechanické muniční komponenty. „Těší mě, že máme skvělý tým kolegů a kolegyň, kteří jsou zkušení odborníci s unikátními znalostmi. Někteří zaměstnanci jsou naší součástí i více než 25 let,“ říká Martin Drda. V roce 2022 skupina dosáhla obratu 7,8 miliardy korun, letos očekává obrat přes 10 miliard korun. „Zisky v řádu miliard korun následně investujeme zpět do dalšího rozvoje,“ dodává Martin Drda.

Jaké byly začátky vašeho podnikání?

Po tragické smrti otce jsem ve 22 letech převzal firmu STV Praha specializující se na obchod s vojenským materiálem. Založil jsem společnost STV Group, která obchod rozšířila i o delaboraci a revizi munice a náhradních dílů na vojenskou techniku. Hned od začátku jsem chtěl růst, expandovat a budovat perspektivní značku. Investovali jsme do nákupu bývalého muničního skladu Hajniště a postupně jsme rozjeli výrobu dělostřelecké munice zejména východních ráží.

Z původně obchodní firmy o pár zaměstnancích jsme vyrostli do technologicko‑průmyslového holdingu s téměř tisícovkou zaměstnanců. Byla a je to obrovská zkušenost. Závazek spojení celého života s chodem a budoucností firmy a lidí, kteří pro ni pracují. Těch 25 let každodenní práce nás dovedlo k tomu, že jsme jednou z největších výrobních firem obranného průmyslu ve střední Evropě a jediným výrobcem velkorážové munice v Česku. Pracujeme na tom, abychom posílili její soběstačnost na poli obraného průmyslu cílenými investicemi do zvyšování kapacit a rozšiřováním výrobního portfolia.

Jaká je vaše současná role?

Zaměřuji se zejména na nastavování a naplňování strategie dalšího rozvoje a stejně tak na koordinaci jednotlivých společností a odvětví našeho podnikání. Prošel jsem si celým procesem vývoje od malé obchodní společnosti po významnou průmyslovou skupinu, což mi dává obrovskou přidanou hodnotu. Rozumím detailům vývojových, výrobních i obchodních procesů. To usnadňuje mnohá rozhodnutí.

Kam bude směřovat skupina STV Invest?

Rozvíjíme sami sebe a rosteme primárně organicky. Ani akvizicím se však nevyhýbáme. Při nich se zaměřujeme na firmy, kde vidíme synergické efekty s naší skupinou, do kterých můžeme přinést přidanou hodnotu a zároveň nás tyto firmy dále posouvají. Jsme také otevřeni realizaci a financování nápadů šikovných mladých talentů. Nebojíme se investovat do výroby na zelené louce, jako například v STV Technology, která vyrábí střelivo pro malorážové zbraně. Začínali jsme od nuly a po několika letech vyrábíme ročně stovky milionů nábojů. Cílem je roční výroba jedné miliardy nábojů. I proto v tomto segmentu investujeme řádově vyšší stovky milionů a rozšiřujeme jak kapacitu, tak i portfolio výrobků.

Dalším příkladem je Fenix Protector, zaměřený na taktické vybavení, nebo Deus Automation, specializující se na průmyslovou automatizaci. Rozvíjíme se také nahrazováním zahraničních subdodavatelů a výrobou kritických komponentů, které na trhu chybí.

Můžete být konkrétnější v oblasti dalšího rozvoje?

Největším motorem pro mě je něco budovat. Spustili jsme projekt na výrobu dělostřeleckých zapalovačů a kovaných těl pro velkorážovou munici. Zvažujeme i investici do výroby bezdýmných prachů, které jsou základním materiálem pro výrobu dělostřelecké munice. Dalším rozjetým projektem je zavedení výroby pyrotechnických složí a zápalek pro pěchotní střelivo.

Současně jsme minulý rok učinili krok, který by mě historicky ani nenapadl. Byl to prodej společnosti STV Mining, kterou jsem vybudoval od nuly v jednoho z nejvýznamnějších výrobců průmyslových trhavin a poskytovatelů vrtných a trhacích prací. Původně firma k výrobě průmyslových trhavin používala jako jednu ze surovin střeliviny a trhaviny získané z delaborace munice. Postupně jsme přešli na výrobu nejmodernějších průmyslových trhavin na bázi senzibilizované emulzní matrice čerpané přímo do vrtů z nabíjecích vozů. Tímto technologickým posunem se vytratil synergický efekt a společnost přestala do skupiny zapadat.

Jaká specifika má řízení jedné z největších regionálních zbrojařských firem v době vašeho rychlého růstu?

Firmy v obranném průmyslu neměly nikdy na růžích ustláno. Současný růst je definován nestabilitou mezinárodních vztahů a citlivějším vnímáním bezpečnosti. Konverze zbrojního průmyslu v 90. letech byla chybou, která poznamenala tradičně silné české odvětví. Pevně věřím, že už se nebude nikdy opakovat.

Válka na Ukrajině je v první řadě tragická, celé Evropě a světu ale otevřela oči. Obranný průmysl se z „nechtěného“ posunul do role „nezbytného“. To přineslo obrovský růstový potenciál. Oceňuji roli našich politiků a úředníků státní správy, kteří od prvních minut napadení Ukrajiny Ruskem aktivně koordinovali českou vojenskou pomoc a dodávky zbraní a munice ukrajinské straně. Nikdy před tím bych si nedokázal představit, že státní správa bude fungovat tak pružně, v koordinaci s průmyslem a s mimořádným nasazením.

Z hlediska vnitřní organizace skupina prošla přerodem z rodinné firmy na standardní korporátní strukturu, kde každý proces a detail řeší konkrétní manažer. Byla to škola pro nás všechny a jsem rád, že se nám to úspěšně podařilo. Spolupracujeme také stále intenzivněji s velkými zahraničními partnery. Sdílení know‑how a vyspělých technologií posiluje nejenom nás, ale i Česko a jeho soběstačnost v oblasti obranného průmyslu.

Jak na vás dopadá poptávka po munici? Jak jste navýšili výrobu?

Válka v Evropě změnila mnohé, akcentovala témata jako bezpečnost a soběstačnost. Naší výhodou je, že i v době nízké poptávky po munici jsme v tento obor věřili. Nynější obrovská poptávka po munici a těžké bojové technice se časově sešla s našimi plánovanými investičními projekty. Byli jsme proto v mnoha ohledech připravenější než některé výrazně větší firmy, které teprve začaly přemýšlet, jak a kde se rozvíjet. V minulém roce jsme spustili výrobu dělostřeleckých granátů ráže 155 mm NATO, dnes nejžádanějšího typu munice. Výrobu munice jsme zvýšili více než desetinásobně a generální opravy a modernizace těžké vojenské techniky zhruba pětinásobně.

Hlavní výrobní lokalitou je Polička. Jaká je její budoucnost?

Nákupem továrny v Poličce jsme se posunuli o velký kus dopředu. Sloučili jsme výrobu munice v Hajništi s divizí MTT (munice a trhací technika) Poličských strojíren. Nyní výrobu provozujeme pod značkou STV Group.

Poličská továrna byla budována od roku 1920 jako hlavní výrobce velkorážové munice v Československu. Během socialismu se však přeorientovala na standardní strojírenství. Dali jsem si za cíl vrátit do Poličky tradici, na které vyrostla – muniční výrobu. Těší mě, že se nám to daří. V jednom areálu je jak výroba munice, tak opravy těžké vojenské techniky, produkce malorážového střeliva, ale i civilní strojírenství. Můžeme proto spolupracovat mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími v naší skupině.

Obrana a bezpečnost

Stáhněte si přílohu v PDF

Budoucnost Poličky je pro mě důležitá. Rád říkám, že když tu továrna stojí více než století, je naším úkolem dát jí dalších nejméně sto let. I proto jsme zde po vzoru Tomáše Bati začali s projektem bydlení, které budeme moci nabídnout našim zaměstnancům, zejména těm, kteří jsou experty ve svém oboru a obtížně se přímo v Poličce hledají.

Jaká je vaše vize pro skupinu STV Invest?

Intenzivně pracujeme na tom, aby byl svět bezpečnější. Navazujeme na tradici zbrojní výroby v Československu. Znovu budujeme kompletní výrobu munice plně v Česku, aby byla soběstačná. Vážíme si spolupráce s Armádou ČR a jsme jejím hrdým partnerem. Podporujeme válečné veterány. Aktivně spolupracujeme se státní správou a municipalitami všude tam, kde působíme.

Rosteme i v kontextu evropského obranného průmyslu. Spoléháme se přitom na zavedené produkty a pokračujeme v investicích do kapacit, technologií a vývoje. Zásadní pro nás je být spolehlivým a stabilním partnerem pro naše zákazníky a oporou pro naše zaměstnance, do kterých se nebojíme investovat, aby měli potřebné kompetence. Naši lidé jsou náš nejcennější kapitál.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obrana a bezpečnost.

Text nevyjadřuje názor redakce