Východní Slavonie

Situace: Na území o délce 170 km rozkládajícím se u hranic mezi Chorvatskem a Jugoslávií, žilo v roce 1990 na 190 tisíc obyvatel, z toho asi 40 % Chorvatů, 30 % Srbů, dále Ukrajinci, Rusíni, Slováci, Maďaři, Češi a Němci. Za II. světové války stanovil Tito hranice na Dunaji, ačkoli etnická hranice vedla o 30 km dále na západ do Chorvatska. V roce 1991 Chorvaté vyhlásili svůj stát a chtěli Srby vytlačit za Dunaj, ti se však začali bránit. Přesto chorvatské síly držely Vukovar po více než 100 dní. Město bylo v této brutální etnické válce naprosto zničeno. Asi 80 tisíc uprchlíků pak odešlo do Chorvatska nebo Jugoslávie a Maďarska. Nyní zde žije asi 140 až 150 tisíc obyvatel, z toho 80 až 85 % Srbů, 10 % Chorvatů, zbývající podíl tvoří další národnosti. Původních rezidentů tu žije asi 73 tisíc, 47 tisíc obyvatel sem bylo přemístěno z jiných částí země. Přesný počet nikdo nezná, neboť silný pohyb přes jugoslávskou hranici neustává.
Přes přítomnost 1600 vojáků UN od ledna 1992 šarvátky mezi chorvatskými silami a Armádou republiky Srbská Krajina (ARSK) pokračovaly. UN bylo omezeno na nalézání diplomatických řešení a monitorování neustále narušované zóny separace, oddělující obě znepřátelené strany. V roce 1995 se však situace změnila. V srpnu byla dobyta Srbská Krajina a poté v listopadu uzavřena dohoda v Daytonu, na jejímž základě byla ustavena UN Transition Authority in Eastern Slavonia (UNTAES) s úkolem během až dvouletého přechodného období začlenit východní Slavonii mírovou cestou do Chorvatska.
Odzbrojení: Ještě v lednu 1996 zde bylo na osm až 12 tisíc ozbrojených srbských vojáků ARSK, kde sloužil každý muž starší 18 let, a množství paravojenských skupin, mezi nimi Arkan a jeho tygři, Škorpióni a Skákající hadi. V květnu byla ARSK odzbrojena a rozpuštěna. Militantní skupiny po ultimatu Slavonii opustily. UN zahájilo program zpětného výkupu zbraní financovaného chorvatskou vládou. Bylo odkoupeno na 1,5 miliónu kusů pušek, granátů a pancéřových pěstí. Velké množství munice však mezi obyvatelstvem zůstává stále.
Přechodné období: Slavonie se nyní nachází ve fázi přesunu správy pod Chorvatský stát. Místo dřívějšího dináru již platí kuny, automobily jsou označeny chorvatskými registračními čísly a na hranicích s Jugoslávií působí chorvatští celníci. Na Chorvatsko byla napojena pošta, elektrorozvodné sítě, železnice, školství, zdravotnictví a částečně i policie. Na 90 % Srbů již vlastní chorvatské dokumenty. Chorvatská vláda údajně platí etnickým Chorvatům až 30 tisíc DEM jako příspěvek na rekonstrukce. Měla by postupovat stejně i vůči Srbům, ti jsou však značně diskriminováni. Důchodcům nejsou vypláceny penze, nejsou jim vydávány pracovní knížky, na základě kterých se určuje. Existují náboženské problémy. Srbští učitelé dostávají smlouvy na kratší dobu za nižší plat. Navíc mají povoleno učit pouze pět hodin srbštiny. Také výklad historie Chorvaty je přinejmenším svérázný. Multietnické školy jsou zatím vyloučeny. Mladí nadaní Srbové se raději hlásí na vysoké školy do Jugoslávie, ale platnost jejich diplomů v Chorvatsku je problematická. Všechny tyto postupy jsou zaměřeny na vypuzování Srbů ze Slavonie.
Průmysl: Odhaduje se, že na rekonstrukci ekonomiky bude třeba minimálně jedné miliardy dolarů. Po celou dobu války fungovaly víceméně jen dva druhy podnikání - vinařské závody v Erdutu a veřejný dům u Vukovaru. Baťovy závody Borovo, které zaměstnávaly na 30 tisíc lidí a měly 615 poboček v celé zemi, byly zničeny a již nebudou obnoveny, neboť evropské organizace podporují spíše malé a střední podniky. Obnovuje se značná část přístavu ve Vukovaru, i když bývalého významu jako spojnice mezi státy již zřejmě nenabude. Částečně vyrábí zdejší textilka Vutex. Na 65 % dospělé mužské populace však nenachází zaměstnání.
Zemědělství: Většina obyvatelstva se živí zemědělstvím v družstvech nebo jako soukromí rolníci. Východní Slavonie je pokládána za jednu z nejúrodnějších oblastí Evropy - i za války byla obdělávána a pomáhala obyvatelstvu přežít. Díky ní budou Chorvati soběstační v pšenici, kukuřici, sóji, slunečnicích a vinné révě. Chová se tu skot a prasata. Neobdělané zůstávají jen zaminované oblasti.