Anonymous patří mezi typické entity kryptoanarchistického hnutí, nebo by možná bylo lepší je vnímat jako ztělesnění idealizovaného snu o lidské svobodě a emancipaci. Snu o svobodě, kterou jsme si mysleli, že nám nové komunikační technologie překračující hranice států ve druhé polovině 20. století poskytnou. A v současném konfliktu ruského režimu se Západem se Anonymous stávají velmi zajímavým prvkem.

Politický motiv hnutí získalo především z Deklarace nezávislosti kyberprostoru a Kryptoanarchistického manifestu. Oba dokumenty mají totožné cíle – emancipaci lidstva nad libovolnou nadvládou. Nutno říci, že je pro řadu jejich přívrženců problematická i demokracie, neboť je dnes reprezentantem globálního systému národních států, který považují principiálně za zkorumpovaný, a tudíž nebezpečný. Ale tím si nyní diskusi nekomplikujme. Podstatné jsou politické motivy hnutí: emancipace lidstva, ochrana utlačovaných, boj proti utlačovatelům, podpora lidských práv.

Nedávno jste již předplatné aktivoval

Je nám líto, ale nabídku na váš účet v tomto případě nemůžete uplatnit.

Pokračovat na článek

Tento článek pro vás někdo odemknul

Obvykle jsou naše články jen pro předplatitele. Dejte nám na sebe e-mail a staňte se na den zdarma předplatitelem HN i vy!

Navíc pro vás chystáme pravidelný výběr nejlepších článků a pohled do backstage Hospodářských novin.

Zdá se, že už se známe

Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet.

Děkujeme, teď už si užijte váš článek zdarma

Na váš e-mail jsme odeslali bližší informace o vašem předplatném.

Od tohoto okamžiku můžete číst neomezeně HN na den zdarma. Začít můžete s článkem, který pro vás někdo odemknul.

Na váš e-mail jsme odeslali informace k registraci.

V e-mailu máte odkaz k nastavení hesla a dokončení registrace. Je to jen pár kliků, po kterých můžete číst neomezeně HN na den zdarma. Ale to klidně počká, zatím si můžete přečíst článek, který pro vás někdo odemknul.

Pokračovat na článek

Anonymous není centralizovaná skupina s hierarchickou strukturou, ale hnutí tažené výše uvedenými motivy. Pokud na světě vznikne vážná situace narušující jejich etické principy, ozvou se. Z toho plyne i jejich slogan: „We are Anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget, expect us!“

Fakt, že se ozvou, ovšem nestojí na žádném rozhodnutí centrály Anonymous, ale na rozkmitání trpělivosti občanské společnosti ztotožňující se se zmíněnými etickými principy a výraznými IT dovednostmi. Má-li kdokoliv technické dovednosti hackera, dveře jsou mu otevřené.

Rozsah kybernetických útoků na Ruskou federaci od počátku invaze na Ukrajinu je historicky naprosto bezprecedentní. V momentě, kdy Anonymous například oznámili nabourání systémů Roscosmos a ztrátu kontroly Ruska nad špionážními satelity, jsem byl osobně dost skeptický, do jaké míry je takový výrok vůbec postaven na realitě. Rusko však obratem útok potvrdilo a deklarovalo, že jej může považovat za vyhlášení války. Už ale zapomnělo na fakt, že by to znamenalo vyhlásit válku celému světu. Anonymous je občanská společnost svobodného světa, a nikoli vojenská entita jednoho nebo více států.

Ruské vnímání Anonymous jde přesně proti základním principům hnutí a to se Rusku v tomto duchu i otevřeně směje, neboť jako decentralizovaná skupina jednoduše nejde rozbít. Tento charakter má ale i své stinné stránky – nelze ho řídit. I z toho důvodu se žádná západní vláda za akce Anonymous nepostaví ani je nebude vybízet k akci a vyzdvihovat jejich úspěchy.

Jakkoliv si kryptoanarchisté snaží vysnít svět bez států, současná doba nám ukazuje, že nás čeká budoucnost politického uspořádání, v němž jsou vláda, byznys a občanská společnost silné v takové míře, kterou první kroky budování nového světa po druhé světové válce ani nepředpokládaly. Dle mého názoru je to jenom dobře. Kontrola vlády občanskou společností je základ demokracie. Kontrola vlád občanskou společností světa je základ světové demokracie.

Pokud se nad výrokem Ruska, že se jedná o vyhlášení války, zamyslíme, musíme si položit otázku, jakou mohou mít hodnoty ve svobodné společnosti sílu. Anonymous nejdou rozbít, nejdou zastavit, mají obrovskou sílu, je jich hodně a stojí na sdílení etických principů širokou občanskou společností. Rusko může jakkoliv bouchat do stolu, že tohle „Západ“ dělat nemá, ale západní politici by měli v klidu odpovědět, že oni aktivitu široké globální občanské společnosti neřídí. Ta se řídí hodnotami, které svobodný svět sdílí jaksi volně. Hodnoty, které jsou po etické stránce velmi dobře rozpracované, obhájené a z hlediska emancipace jedince do jisté míry i univerzální.

Kritika šíření demokracie, jak ji známe z let po 11. 9., se pod současným děním drolí před očima. Čeká nás naopak doba, kdy budeme hodnoty liberální demokracie a lidských práv silněji chránit, daleko lépe prosazovat a méně čelit jejich relativizaci ze stran propagandy autoritářského světa, který si přál Evropu na kusy.

Mocní jednotlivci mohou přinést mnoho destrukce a utrpení. Ale to je selhání nás všech, že jsme umožnili centralizaci moci do jedné osoby v jaderném státě. Stejně jako sankcionujeme Maďarsko, že se odklání od principů liberální demokracie, které byly podmínkou vstupu do EU, je třeba sankcionovat politickou reprezentaci států jinde ve světě, která není ochotna přistoupit k demokratickému uspořádání moci. Jak vidno, ohrožuje nás to všechny.

Žijeme v době, kdy převládají etické principy podporující rozkvět lidstva, ale nejsme schopni efektivně a hlavně legitimně tyto principy prosadit v politických systémech jiných států, aby nás obratem neohrožovaly. Není to otázka vměšování se do domácích politických záležitostí cizích zemí. Je to otázka globální bezpečnosti, tedy nás všech v globální vesnici a globální občanské společnosti. V době, kdy jsou demokracie a lidská práva neoddiskutovatelnou součástí našich představ o politické budoucnosti světa, bychom měli hledat cesty, jak tyto hodnoty legitimně globálně rozšířit. Anonymous jsou ta entita, která právě svou decentralizací dokáže být barometrem legitimity těchto hodnot.

Nemusíme se tudíž bát, že by občanská společnost, po nocích zapojená do aktivit Anonymous, přinesla zkázu. Ba naopak, měli bychom v duchu cítit, jakou sílu nám všem svobodným lidem demokracie dala, abychom z každého kouta světa mohli bez dotazování se vlastních vlád pomáhat Ukrajině bojovat proti invazi v rozsahu od druhé světové války nemyslitelné.

Anonymous mohou sehrát klíčovou roli v současném konfliktu, a to nikoli pouze na bitevním poli. Pokud se tak stane, vnímejme jejich úspěch jako rezonanci svobody vyslané občanskou společností. Prakticky nebudou nic ničit, pouze Rusku komplikovat kontrolu nad jejich infrastrukturou. Válka, kterou Rusko rozpoutalo, i motivy, na nichž své rozhodnutí staví, nemají ve svobodném světě prostor. Vojensky dojde pravděpodobně k brutální destrukci, ale ze současného konfliktu vzejde Ukrajina ještě silnější a pro zbylý svět bude opět o něco víc zřejmé, že svoboda a demokracie jsou základ rozkvětu každého z nás i svobodného světa.