Není nad známosti z mládí - vyprávět by o tom mohl i "otec vlasti", císař a král Karel IV. Jedním z jeho učitelů ve Francii byl Pierre de Rosieres (1291 až 1352), který to pak dotáhl až na papeže. Do úřadu vstoupil pod jménem Klement VI. Historie ho pamatuje jako papeže, který se neodříkal ničeho světského.

Pro české dějiny je důležité, že Klement VI. na svého královského žáka nezapomněl. Roku 1344 povýšil pražské biskupství na arcibiskupství, což znamenalo zařazení Prahy mezi nejvýznamnější metropole té doby. Prvním arcibiskupem se stal Karlův oblíbenec Arnošt z Pardubic. Možná ještě víc udělal Klement VI. pro České království o pár let později, v lednu 1347, kdy vydal bulu oznamující založení pražské univerzity, dnes známé jako Universitas Carolina - Karlova univerzita.

Spíš omylem (nebo záměrem proticírkevně laděných obrozenců) se za datum založení univerzity uvádí 7. duben 1348. Tehdy však císař jen vydal dekret potvrzující nezávislost této instituce na světské moci. Založit ji však nemohl, protože šlo o církevní školu. Ve skutečnosti je tedy nejstarší univerzita ve střední Evropě o rok starší, než se obvykle udává. Od vydání buly uplyne 26. ledna 660 let.
(jnk)

070125-hx-11c.jpg