Petr Sýkora, spoluzakladatel firmy Papirius, odprodal část firmy mezinárodní korporaci Office Depot. "Stali jsme se součástí silné mezinárodní společnosti. Díky tomu budeme moci poskytovat našim zákazníkům ještě lepší služby než dosud," libuje si.

Prodej společnosti nebo její části může přinést velký zisk, ale cesta k němu bývá dlouhá. Převod někdy trvá více než rok. Předchází mu hledání kupce, analýza a audity společnosti, vybírání mezi zájemci, vyjednávání o ceně a agenda spojená s právníky a notáři.

Jak najít kupce

Najít dobrého kupce bývá složité. "Z dvaceti zájemců bývají vhodní třeba jen čtyři," říká Martin Chamr, jehož společnost Chamr & Partners se zabývá obchodováním s firmami. Hledat můžete třeba pomocí inzerce, ale jistější bývá pátrat a ptát se mezi dodavateli nebo spolupracujícími společnostmi.

Lze se obrátit na zprostředkovatelskou agenturu, která se prodejem a koupí podniků zabývá. Výhodou bývá diskrétní jednání a často i rychlejší prodej.

Zájemci nic nezatajujte

"Při prodeji společnosti není až tak podstatné, zda je podnik zadlužen či finančně zdráv. Podstatné je, aby kupující strana byla se skutečným stavem uvnitř podniku srozuměna a měla přesné informace o tom, co kupuje," říká Jiří Vondrák z Hospodářské komory. Před prodejem musíte udělat účetní uzávěrku a informovat kupce o stavu firemních financí, pohledávek, závazků, úvěrů a dalších položek.

S cenou poradí odhadce

Nevíte-li, za kolik svou firmu nebo podíl ve společnosti můžete nabízet, nechte si kupní cenu odhadnout znalcem. "Odhad je spíše orientační. V praxi se vám často podaří společnost prodat i za více peněz," tvrdí Kateřina Minsterová, místopředsedkyně představenstva znaleckého ústavu Novota.

Odhadci zohledňují velké množství různých kritérií. Vycházejí z výše vlastního kapitálu a míry ziskovosti. Důležitá je i struktura majetku společnosti. Nemovitosti bývají zajímavější než nejisté cenné papíry. Odhadce musí posoudit také rozložení pohledávek a závazků. "Pokud vám dluží pět milionů stabilní společnost, je to lepší než stomilionový dluh u firmy před konkurzem," vysvětluje Tomáš Pelikán ze společnosti Terrinvest, která se obchodováním s firmami zabývá.

Při stanovení ceny se také zohledňuje předmět podnikání. Společnost vlastnící síť supermarketů je zajímavější než společnost prodávající propisky. U hotelů nebo developerských společností je důležité i místo podnikání. Praha, Brno a velká města jsou na tom nejlépe. Posuzuje se i výhled budoucího potenciálního uplatnění na trhu a úroveň marketingu. Zadlužené společnosti mívají často nulovou hodnotu. Kupují je specializované firmy, které podnik oddluží a pak ho se ziskem prodají.

Právní stránka prodeje

Nejméně komplikované bývají prodeje akciových společností, transakce se obejde bez notáře. "Naopak nejproblematičtější je prodej podniku jako fyzické osoby," tvrdí Martin Chamr. Pro majitele tohoto typu firmy to může být dost rizikové, protože za závazky ručí celým svým majetkem. Nezbývá mu než věřit, že je kupující zaplatí.

U společností s ručením omezeným musíte vycházet ze zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy, základního dokumentu firmy.

"Je-li tam ustanovení, že obchodní podíl je volně převoditelný, není potřeba asistence notáře," tvrdí František Novotný z notářské kanceláře Bohdana Hallady. V takovém případě stačí sepsat smlouvu o převodu obchodního podílu s ověřenými podpisy a podat návrh na Obchodní rejstřík.

Někdy musí převod podílu odsouhlasit valná hromada. V takovém případě musíte provést notářský zápis.

Při prodeji společnosti s ručením omezeným se sepíše smlouva o převodu obchodního podílu. Smlouvou s úředně ověřenými podpisy původní majitel převede svůj obchodní podíl na nového vlastníka. Jméno společnosti zůstává.

Smlouva o prodeji podniku musí být vždy písemná a musíte podat návrh na obchodní rejstřík. Jste-li osoba samostatně výdělečně činná měli byste vědět, že živnostenské oprávnění je nepřenosné. Nelze s ním tedy obchodovat.

Pokud se chcete vyhnout martyriu zařizování a ušetřit čas, můžete se obrátit na zprostředkovatelskou firmu. Takové agentury provedou majetkovou, daňovou, právní i personální analýzu. Snadněji seženou kupce, poradí vám s právními problémy a stanoví reálnou tržní cenu společnosti. O vašem záměru firmu prodat se nikdo nedozví, takže vaši zaměstnanci nebudou neklidní a nebudou si rychle hledat jinou práci. Za tyto služby si specializované firmy mohou naúčtovat až desetitisíce.

070619_22.jpg