070621_22.gif

České firmy podle odborníků katastrofálně podceňují stárnutí populace. Zatímco dnes má za sebou 65 let života jen 14 lidí ze sta, v polovině století by to měla být již plná třetina populace. Řada podnikatelů na to však ještě nezareagovala. Na svět, v němž každý třetí potenciální zákazník bude v důchodovém věku, se většinou nijak nepřipravují.

"České firmy preferují mladší pracovní sílu, která je pro ně levnější a pružnější," říká Jitka Langhamrová, vedoucí katedry demografie Fakulty informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Co tedy mají podnikatelé dělat, aby uspěli i ve společnosti, v níž bude stále více seniorů? Podle odborníků si musí z demografického pohledu zmapovat region, ve kterém chtějí podnikat. "Na daném území si nechat udělat odhad budoucího vývoje populace a přizpůsobit se mu. Studie například ukáže, na jaké cílové skupiny se zaměřit a také zda vůbec firmy najdou v regionu pracovní sílu," říká Jitka Langhamrová.

Zahraniční podnikatelé si podle ní více uvědomují, že pokud přijmou mladého pracovníka, musí do něj investovat. Také si více váží starších zkušených a loajálních zaměstnanců.

Zaostáváme za zahraničím

Například v Německu se objevuje stále více firem, které dávají přednost starším lidem. Třeba banka Landesbank Rheinland-Pfalz cíleně hledá zaměstnance starší padesáti let. O starší pracovníky projevovala v minulosti zájem i automobilka BMW či výrobce autosoučástek Brose. Na lidech v pokročilejším věku si cení především zkušeností, loajality a disciplíny.

Obdobné soudy vynáší o starších pracovnících i dotázaní čeští podnikatelé. Jen málo z nich se ale zatím řídí příkladem západních sousedů. K výjimkám patří firma Linet. "Se zaměstnáváním starších občanů máme dobré zkušenosti. Jsou zodpovědní a loajální," říká šéf společnosti Zbyněk Frolík.

Výhod starších pracovníků si pozvolna začínají všímat i další firmy. "Naši klienti čas od času vyžadují, aby měli uchazeči kromě jiného i určitý vyšší věk," říká Branch manager personální agentury Grafton Technologies Martin Ježek. "Pokročilejší věk považují za formu záruky, že na základě pracovních a životních zkušeností bude uchazeč schopný snáze se orientovat ve složitých situacích a činit správná rozhodnutí," dodává.

Kdo vydělá na stárnutí?

Právě společnost Linet vyrábějící vybavení pro domovy důchodců a nemocnice patří k těm, které na stárnutí populace pravděpodobně vydělají. Manažeři a šéfové podniků, které HN oslovily, považují právě pečovatelské služby a byznys s nimi spojený za jeden z perspektivních oborů podnikání. "Možnosti jsou široké. Například podnikání ve vhodných doplňcích stravy pro seniory," říká Zbyněk Frolík. Příležitosti se ale objevují také v oblasti cestovního ruchu. Zatímco před deseti lety čeští senioři podnikali cesty do zahraničí jen zřídkakdy, v posledních letech jejich počet mezi klienty cestovních kanceláří výrazně narostl.

"Jen v letošním roce se množství prodaných zájezdů seniorům zvýšilo o patnáct procent," říká mluvčí Cestovní kanceláře Fischer Daniel Plovajko. Společnost proto už v loňském roce připravila speciální nabídku určenou této klientele. Slogan zněl: "Mladí duchem - relaxujte v každém věku".

Pozadu nezůstává ani další velká cestovní kancelář - Čedok. "Postupně rozšiřujeme nabídku zájezdů vhodných pro seniory. Ti jezdí na dovolenou i vícekrát do roka. Zájem mají nejen o pobytové zájezdy u moře, lázně a poznávací cesty po Evropě, ale také o náročné poznávací zájezdy do Afriky či Ameriky," tvrdí ředitel marketingu firmy Čedok Tomáš Brejcha. Podle něho není problém setkat se s klienty kolem 70 let, kteří se pravidelně vydávají na fyzicky náročné cesty.

Související