Ukradli vám hackeři peníze z účtu? Své finance můžete získat od banky zpět. Záleží však na tom, jak přesně bylo konto napadeno a zda jste někomu nevyzradili své přístupové heslo, známé jako PIN.

Vrácení ukradených peněz z účtu kvůli takzvanému phishingu není jednoduché. Počítejte s tím, že budete muset podat reklamaci většinou osobně na pobočce. Podle vyjádření všech oslovených bank pak následuje "individuální" řešení každého případu.

"U reklamací přímého bankovnictví záleží na tom, jak byly peníze zcizeny, zda vůbec, na zabezpečení počítače klienta a podobně," říká například Romana Ondrůšková, mluvčí Komerční banky.

S reklamací ale v bankách neuspějete, jestliže jste hackerům prozradili svůj PIN. K reklamaci je totiž nutné prokázat, že jste platbu neprovedli a transakce proběhla bez zadání PIN nebo jiného způsobu osobní identifikace, jako je šifrovací klíč nebo heslo. Pak máte nárok na vrácení peněz odčerpaných z účtu.

"Tento nárok klientovi dává zákon o platebním styku. Vzniká mu když prokáže, že převod peněz byl proveden bez jeho identifikace osobním identifikačním číslem," říká finanční arbitr František Klufa. Pro nárok na vrácení peněz je proto rozhodující, zda platba na internetu nebo kartou v obchodě proběhla se zadáním PIN nebo jiného způsobu identifikace, anebo se uskutečnila bez toho. "Tyto údaje je klient povinen uchovávat v tajnosti a nikomu je nesdělovat. Banky to mají zakotveno ve svých obchodních podmínkách. Podle nich je držitel karty povinen zabránit prozrazení PIN a nesmí ho sdělovat jiným osobám, dokonce ani rodinným příslušníkům, zaměstnancům banky, prostě nikomu," říká František Klufa.

Všechny transakce, při kterých byl PIN použit, pak jdou na vrub majitele karty, který je povinen je uhradit. "Prostě je odpovědný za všechny škody, které mu prozrazením PIN vznikly," vysvětluje Klufa.

Došlo-li k vykradení konta tím, že se hackerům podařilo od jeho majitele vylákat jeho PIN, reklamovat ztrátu nejde, ale ani pak není bez šance.

Podle náměstka generálního ředitele České spořitelny Jiřího Škorvagy banka pak společně s karetními asociacemi zahajuje takzvané charge-backové řízení, během něhož se po zmizelých penězích i pátrá. "Je velmi pravděpodobné, že klient peníze dostane, ale trvá to týdny až měsíce. To je na tom to nepříjemné," tvrdí Škorvaga.

Podle něj jde o praxi, která nefunguje jen v souvislosti s phishingem, ale pro zneužití transakcí při placení kartami na internetu vůbec. Například, když by údaje z vaší karty využil k podvodné platbě na internetu například obchodník, u kterého jste ji použili.

Podobně banky vrací zpět peníze i v případě takzvaného skimmingu, kdy podvodníci na bankomaty montují kopírovací zařízení a kameru a dokážou pak vyrobit funkční kartu i s původním klientovým PIN.

Proti zneužití plateb, které probíhají za pomocí PIN, se dá už i pojistit.

"Vztahuje se to třeba na případ, že majitel ztratí kartu, u které měl napsaný PIN a někdo ji zneužil při placení v obchodě," říká mluvčí České spořitelny Klára Gajdušková. Pokud by chtěl někdo ztrátu nafingovat, hrozí mu obvinění z pojišťovacího podvodu.