Zároveň je i velmi jednoduchým způsobem, jak prokázat úroveň jazykových kompetencí při přijímacích zkouškách na zahraniční univerzity a pochopitelně také v zaměstnání. Mezinárodní jazykové zkoušky jsou "cestovním pasem" pro úspěch nejen v Evropě.

Zkoušky známé a uznávané


V Čechách patří mezi nejznámější státní jazykové zkoušky a zkoušky UCLES (tzv. cambridgeské zkoušky). České státní jazykové zkoušky jsou uznávány pouze v České republice na rozdíl od zkoušek UCLES, které mají svůj kredit celosvětově nebo alespoň v rámci Evropy stejně jako například zkoušky City & Guilds. Tzv. cambridgeské zkoušky jsou v České republice asi nejznámější, nicméně jsou poněkud dražší a méně termínově pružné, než například jejich doposud méně známá a rozšířená alternativa zkoušek od největší britské vzdělávací instituce City & Guids.

Šest úrovní SERR


City & Guilds nabízí jazykové zkoušky striktně zaměřené na praktické využití angličtiny pro kandidáty všech věkových kategorií. Kromě standardních zkoušek pro dospělé nabízí i zkoušky pro děti a mládež, dále nechybí ani obchodní jazyk nebo metodická zkouška pro učitele angličtiny. Zkoušky je možné složit na různých jazykových úrovních, jejichž východiskem je 6 úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). City & Guilds uděluje i mezinárodní odborné kvalifikace v různých oborech lidské činnosti a jako přední instituce spolupracuje s vládami jednotlivých zemí na vývoji těchto mezinárodních odborných kvalifikací, které podporují a zdokonalují existující národní rámce odborného vzdělávání.

Zvolte si vhodný typ zkoušky


Hodnocení je v rámci zachování objektivity prováděno zkušenými metodiky přímo v britské centrále za dodržení přísných kritérií. "Samotná centra odpovídají za administrativní a organizační stránku testování. Podrobné výsledky jsou známy zpravidla do 6 týdnů od konání zkoušky. Termíny zkoušek jsou vyhlašovány jednotlivými centry podle potřeby, registrace je nutná přibližně 4 týdny před samotnou zkouškou. Řada center nabízí rovněž krátkodobé přípravné kurzy nebo "zkoušky nanečisto", díky nimž může kandidát zjistit, zda je na zkoušku připraven," říká Ondřej Douša z Channel Crossings. Možností složit některou z mezinárodních jazykových zkoušek je dnes celá řada. Každý si může sám zvolit vhodný typ zkoušky a zvážit výhody a nevýhody jednotlivých alternativ podle svých znalostí a zejména podle toho, k jakému účelu plánuje získaný certifikát využít. Jazykové školy v tomto rozhodování vždy rády pomohou.


Lucie Ondráková, obchodní a marketingová konzultantka jazykové agentury Channel Crossings