Cílem Pacifické aliance (Mexiko, Kolumbie, Peru a Chile) je postupně dosáhnout volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob - v roce 2013 by tak měla být odbourána cla u 90 procent zboží. Svou charakteristikou představuje aliance nový typ regionální integrace. I přes váhavou reakci zahraničí se už během prvního roku existence ukázalo, že toto uskupení lze nazývat "novou Brazílií".

V současnosti totiž trhy Pacifické aliance rostou rychleji než ten brazilský. Velkou výhodou oproti Brazílii je do budoucna velká otevřenost místních ekonomik. Kapitálové trhy jsou nyní na stejné úrovni, ve srovnání s Brazílií ale lákají více přímých zahraničních investic - 70 miliard dolarů v roce 2012 (významný nárůst, v roce 2004 totiž dosáhly pouhých 18 miliard dolarů).

Pokud se podíváme na podíl na vývozu zboží zemí Pacifické aliance, můžeme toto uskupení přirovnat i k Mercosuru (sdružení volného obchodu mezi Argentinou, Brazílií, Paraguayí, Uruguayí a Venezuelou).

Pacifická aliance totiž obstarala 55 procent exportu z Latinské Ameriky. Fakt, že se jedná o nejrychleji rostoucí region kontinentu, potvrzuje i to, že dohromady tvoří aliance 32 procent HDP Latinské Ameriky, státy Aliance by dohromady byly ekvivalentem deváté největší ekonomiky světa.

Z těchto skutečností vyplývá pozitivní budoucí trend, což si uvědomilo i zahraničí, jak vidíme na stoupajícím zájmu o začlenění do ekonomické unie: novými členy by se v blízké budoucnosti měly stát Kostarika a Panama. Status pozorovatele v Latinské Americe má Uruguay, Guatemala, mimo latinskoamerický kontinent Kanada, Austrálie, Nový Zéland a Japonsko, v rámci států EU Španělsko.

Z analýzy současných trendů na trzích Pacifické aliance vyplynula silná pozice již tradičních českých odvětví, přičemž v tomto regionu je nejsilnějším oborem strojírenství (rychlý růst ekonomik s sebou nese také zvýšené investice do energetických projektů a projektů dopravní infrastruktury a podobně).

Stabilní pozici na těchto trzích mají české firmy také v elektrotechnickém a chemickém průmyslu, které nadále zažívají období růstu. Naopak doposud silná položka skla, bižuterie a šperků v některých zemích (Mexiko, částečně také Chile) ustupuje ze svých pozic. Mezi obory, které se jeví jako perspektivní pro budoucí uplatnění českých vývozců, je možné zařadit ještě důlní technologie a také environmentální technologie.

Analýza CzechTrade potvrdila, že nejzajímavější zemí z celého portfolia je pro české exportéry Mexiko, a to nejen velikostí trhu. Objem českého vývozu dosahuje právě v této zemi nejvyšších hodnot v rámci celé aliance. Mexiko je zajímavé i prostředím příznivým pro investice, jež se snaží znásobit i pomocí snížení byrokratických bariér (one-stop-shop strategie po vzoru Indie).

Velký potenciál pro podnikatele však má také Peru, a to především v důlním průmyslu, finančním sektoru a komunikačních technologiích. Kromě výše uvedených oborů je možné v rámci zemí Pacifické aliance vysledovat také další jednotlivé položky, kde jsou čeští exportéři úspěšní a jejichž portfolio zasahuje především do oborů papírenských, textilních a potravinářských.

Například v Mexiku jsou to hygienické potřeby z papíru, kde průměrný roční nárůst objemu českého dovozu činil téměř 2900 procent. V Peru, Chile a v Mexiku se daří i českému dovozu zbraní, nicméně ten v posledních letech zaznamenává spíš pokles. Tradiční vývozní položkou do Kolumbie jsou pak mléčné výrobky (konkrétně syrovátka a slazené zahuštěné produkty).

 

Václav Hofman
centrum informačních služeb, CzechTrade

 

Exportní barometr: nové příležitosti a klíčové obory na trzích Pacifické aliance

Exportní barometr ukazuje oborové příležitosti, které vycházejí ze sledování dění na zahraničních trzích a statistik zahraničního obchodu. Součástí exportního barometru jsou: základní makroekonomické ukazatele a odhad jejich vývoje, tabulka definovaných oborů a jejich tendence. Barometr znázorňuje perspektivu vybraných oborů pro české podnikatele.

 

Důležité kontakty v Mexiku a České republice

Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11590 México D.F. (Distrito Federal)
Jiří Havlík, velvyslanec
tel.: (+52) 55 5531 2544 nebo
(+52) 55 5531 2777
fax: (+52) 55 5531 1837

Mobilní telefon nepřetržité služby konzulárního oddělení:
- při volání z pevného telefonu z území Mexika: 044 55 2109 2399
- při volání z mexického mobilního telefonu: 55 2109 2399
- při volání ze zahraničí: +52 1 55 2109 2399
e-mail: mexico@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/mexico

Zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Mexico City

Cuvier 22, C.P. 11590 México D.F.
Miroslav Manďák, vedoucí zastoupení
tel.: +52 55 52 55 33 93
e-mail: miroslav.mandak@czechtrade.cz
www.czechtrade-mexico.com.mx

Honorární konzuláty ČR v Mexiku

Sídlí ve městech Tijuana, Monterrey, Guadalajara

Mexický statistický a geografický úřad

www.inegi.org.mx

Ministerstvo ekonomiky

Secretaría de Economía (SE)
Alfonso Reyes No.30, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06140, Del. Cuauhtémoc, México, Distrito Federal,
tel.: (+52) 55 5729-9100
www.economia.gob.mx

Praktická telefonní čísla v teritoriu

Ambulance a požárníci: 080
Policie (ochrana obyvatel): 5570 3503 a 5570 1910
Požární sbor (centrála): 5768 3477
Informace o telefonních číslech: 040

Česko-mexická obchodní komora

Koněvova 2755/65a, Praha 3, 130 00
tel: 608 531 851
e-mail: info@mexicanchamber.cz
http://mexicanchamber.cz

Intenzita trendů na mexickém trhu (nejperspektivnější obory značí zelená barva)
GRAFIKA: CZECHTRADE


null

Související