Kvůli tisícům fanoušků hokejového mistrovství světa zůstaly mosty u Ostravy na dálnici D47 otevřené. Od dnešního rána přes ně už řidiči neprojedou. Začne totiž jejich oprava. Přitom stále nejsou u konce dlouholeté spory Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se zhotoviteli o to, kdo má závady odstranit. ŘSD tvrdí, že už s opravou nemůže dál čekat. "Pokud bychom čekali, tak by došlo k masivnímu poškození. Podle našeho znaleckého posudku v nejhorším případě hrozí i kompletní destrukce," řekl HN generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Stát tak opravy dvou mostů v městské části Ostrava-Přívoz zaplatí ze svého. Škodu pak bude vymáhat od zhotovitele − společnosti Eurovia.

David Čermák, který byl generálním ředitelem ŘSD v letech 2012 až 2013, to však považuje za chybu, stejně tak bývalá ředitelka Úseku kontroly staveb ŘSD Miloslava Pošvářová. "Opravami se odstraní důkazy, které jsou potřeba k probíhajícímu řízení před rozhodčím soudem. ŘSD se bude proplacení domáhat velmi těžce, protože Eurovia pak vždycky bude říkat, že pokud by to opravovala ona, udělala by to jinak, levněji a lépe," tvrdí Čermák. Podle něj je zásadním problémem, že rozhodčí soud trvá příliš dlouho.

4,3 mld. Kč

stála problematická část dálnice D47 v Ostravě-Přívozu. Ta se zhruba na devítikilometrovém úseku vlní. V provozu je od roku 2007.

2,5 mld. Kč

bude podle Ředitelství silnic a dálnic stát odstranění všech závad. O tom, kdo to zaplatí, by měla letos rozhodnout arbitráž.

290 mil. Kč

vysoudilo ŘSD za neoprávněné zvýšení ceny. Společnosti si nadhodnotily cenu o tzv. inflační doložku.

Eurovia odhadla minimální nutné opravy mostů na 20 milionů korun, uvádí mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Podle ředitelství silnic ale přijdou na 48 milionů. A podle Pošvářové cena určitě ještě naroste na vícepracích. Státu tak vznikne škoda.

Současný ředitel Kroupa ale tvrdí, že ŘSD pamatovalo i na důkazy. Opravy by tak rozhodnutí arbitrážního soudu neměly nijak ohrozit. Oba mosty na dálničním přívodu projdou jen takovými opravami, aby už nebyly v havarijním stavu.

Škoda za 2,5 miliardy

Celkové opravy budou o mnoho rozsáhlejší. ŘSD vyčíslilo závady na mostech i na samotné dálnici D47 na 2,5 miliardy korun. Rozhodčí soud by měl letos říct, kdo by je měl zaplatit − zda stát, či zhotovitelé. Tedy kromě Eurovie také sdružení firem, kde je rovněž Skanska nebo Strabag.

Eurovia odpovědnost za současný stav mostů i za zvlněnou dálnici odmítá. "Za aktuálním stavem mostů stojí materiál, který tlačí na mostní opěry, a následná nedostatečná údržba ze strany ŘSD," tvrdí mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

Problémy se na dálnici objevily krátce po jejím zprovoznění v roce 2007. Začala se vlnit vozovka a vznikly praskliny. Spor o vady na bezmála devítikilometrovém úseku dálnice začal v roce 2011. ŘSD tehdy na několika úsecích nechalo provést kontrolní vrty. Ukázalo se, že vady vznikly použitím nekvalitního materiálu − pneumatik a hutního odpadu.

Eurovia tvrdí, že na stavbu použila takový materiál, na kterém se dohodla s investorem. Stavební společnost se přitom s dodavatelem ocelárenské strusky, která má způsobovat "objemovou nestálost", soudí.

Se zvlněnou dálnicí ale ředitelství silnic zatím nic dělat nebude. Počká na rozhodnutí soudu. "V tuhle chvíli u zvlněné dálnice nehrozí definitivní zborcení jakékoliv konstrukce nebo těžké poškození," vysvětluje Kroupa.

Šest soudů ŘSD již vyhrálo

Soudem o závady to ale nekončí. ŘSD se totiž soudilo i kvůli neoprávněnému zvýšení ceny o inflaci. V šesti rozhodčích řízeních vyhrálo zpět téměř 290 milionů korun, včetně úroku. ŘSD také od stavebních firem nárokuje slevu z ceny kvůli dodávce menšího množství oceli do čtyř ocelových mostů.