Slovenská Vysoká škola Danubius, kam si v minulosti někteří čeští politici jezdili pro doktoráty, přišla o právo rozdávat doktorské tituly Ph.D. Soukromé škole v šestitisícovém městečku Sládkovičovo poblíž Trnavy zastavil ministr školství Juraj Draxler doktorský studijní program na právnické fakultě. Příští rok bude navíc akreditační komise zkoumat, zda škole povolí dále pokračovat v činnosti.

S Fakultou práva Janka Jesenského ve Sládkovičově jsou přitom spjatá známá jména − titul JUDr. tam obdržel i současný hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (ČSSD). Ten uvádí, že ho získal v rigorózním řízení, které s doktorským studiem, končícím titulem Ph.D., nemá nic společného.

"Právnickou fakultu jsem řádně vystudoval v letech 1994−1999 v Brně, nikoliv například za pár měsíců v Plzni," vzkázal Hašek z pracovní cesty v Kazachstánu.

Už v době, kdy titul získal, ale musel výběr školy obhajovat. Fakultu opakovaně kritizovali čeští akademici kvůli nestandardním pravidlům nebo provázanosti se slovenskou sociálnědemokratickou stranou Smer.

Hašek tehdy vysvětloval volbu akademickou svobodou a tím, že na brněnskou Masarykovu univerzitu nenastoupil proto, že je v její správní radě, a dostal by se tak do střetu zájmů.

Stejný titul získal na fakultě i další jihomoravský sociální demokrat, Zdeněk Dufek. "Já už s nimi dva roky nejsem v žádném kontaktu, takže o té věci nic nevím, vystudoval jsem na Masarykově univerzitě," sdělil Dufek.

Podle předsedy slovenské akreditační komise Ľubora Fišery měla škola rok na odstranění nedostatků, na které je komise upozornila. "A protože o tom nepodali zprávu ministerstvu školství, akreditaci oboru obchodní a finanční právo jim ministr odebral," vysvětlil Fišera.