Cenu nadace VIZE 97 obdržel americký historik Timothy Snyder. "Evropa je závislá na solidaritě a solidarita je závislá na pravdě. Lživá destrukce odpovědnosti může zajít tak daleko, že zničí evropský systém jako takový," řekl profesor Yaleovy univerzity v děkovném projevu.

Evropané jsou podle něj schopni rozhodnout se, zda si poví pravdu o své vlastní historii. Domnívá se, že by bylo dobré, kdyby si společnosti lépe uvědomovaly, jak se jejich vůdci chovali ve 30. a 40. letech 20. století během židovské uprchlické krize, jež předcházela holokaustu. "Slýchávám argument, že Slovensko, Maďarsko a Česká republika nemohou přijímat migranty, jelikož jsou homogenní. To je však argument, jejž mohou použít jen lidé, kteří jsou ochotni přijmout odpovědnost za to, jak se tyto země staly homogenními," řekl Snyder.