Pověst si v práci můžeme pochroumat mnoha způsoby, nejčastěji však nepoctivým a neloajálním jednáním, záměrným poškozováním firmy a kolegů, slabým pracovním výkonem či neplněním svých povinností a závazků. Obzvláště v oblasti komunikace, která je pro práci v kolektivu velmi důležitá, se lidé dopouštějí velkého množství přešlapů, kvůli kterým jejich pověst trpí.

Podle personálního psychologa Miroslava Pokorného může vedoucím pracovníkům uškodit třeba nespravedlivé hodnocení a negativní nálepkování podřízených či autoritativní až arogantní styl řízení s přílišným množstvím příkazů a kritiky. Renomé si mohou zkazit také tehdy, když neplní sliby, nejsou ochotni naslouchat a nezajímají se o problémy svých podřízených. A rychlost, kterou se špatné zprávy o takových manažerech šíří, je velmi vysoká. "Je to otázka týdnů, někdy i dnů, ale maximálně měsíců. Záleží na závažnosti prohřešků a naopak na schopnosti působit lepším dojmem. To umí například workoholici, i když mívají v průměru kupodivu horší pracovní výsledky než ostatní," soudí Pokorný a dodává, že kolegové už od takového člověka automaticky očekávají to horší. On má zase někdy tendenci jejich negativní očekávání naplňovat a kruh se tím uzavírá.

Začít raději od nuly

Pokud se špatná pověst a její příčiny zakládají na pravdě, mohou nadlouho negativně ovlivnit kariéru. Takový člověk obtížně shání adekvátní uplatnění a mnohdy musí začít úplně znovu, od nuly. "Řada zaměstnavatelů si vyžaduje reference z předchozího působiště, oslovuje personalisty či si případně o kandidátovi zjišťuje informace vlastní cestou. Pokud informace, které takto získají, nejsou pozitivní, může to mít zásadní vliv na přijímací řízení do nové práce," říká marketingová manažerka agentury Grafton Recruitment Jitka Součková.

Její slova potvrzuje i Markéta Švedová ze společnosti Recruit.cz, zabývající se headhuntingem. "Měli jsme už připravenu nabídku pro vybraného kandidáta, jenž prošel pětikolovým výběrovým řízením, ale klient celý proces okamžitě zastavil, jakmile zjistil u svých známých nepříliš pozitivní reference na onoho kandidáta. Tyto informace přitom nebyly fakticky podloženy, a přestože jsme dodali obratem pozitivní reference od stávajících kolegů, rozhodnutí klienta jsme už nezměnili."

Loajální chování a tvrdá práce

Existují způsoby, jak situaci napravit a svou pozici zlepšit. Rozhodně pozitivně působí loajální chování, tedy ochota pracovat nad rámec povinností a pracovní doby bez vnějších pobídek, aktivní plnění úkolů. Určitě se vyplatí o zaměstnavateli a kolezích dobře mluvit na veřejnosti a sociálních sítích. "Hodně také pomůže, když se třeba podaří zabránit nějaké velké škodě či ztrátě, případně se povede dosáhnout mimořádného pracovního úspěchu," říká Miroslav Pokorný a vzpomíná na případ z praxe. "Přímý prodejce půl roku nic neprodal, neměl žádný příjem a byl pro smích známým a bohužel i kolegům. Ale hodně na sobě pracoval a za čas se z něj stal nejlepší obchodník ve firmě, a navíc i úspěšný školitel prodejních dovedností."

Příklad z praxe má i Markéta Švedová z Recruit.cz: "U jednoho klienta máme zaměstnance, který vždy působil jako člověk netečný ke svému okolí, nezajímající se o dění kolem sebe, nezúčastňoval se příliš společných akcí. Jednou přišel nečekaně za kolegy s prosbou, aby se zapojili do charitativní akce pro děti z dětského domova. Sám inicioval společnou aktivitu s těmito dětmi. Své kolegy tím velmi překvapil a při sobotním odpoledni plném soutěží s dětmi tak kolegům ukázal úplně jinou tvář."

Jitka Součková z Graftonu zase radí změnit pozici či oddělení v rámci firmy, začít v novém kolektivu. "V každém případě pracovníkům, kteří řeší podobné problémy, doporučujeme vhodný způsob osobnostního poradenství včetně testování talentu (například TalentQ), které odhalí jeho rezervy a pomůže mu je vyplnit."

Jak naložit s drby

Jak ale reagovat, pokud se o nás šíří špatné zprávy a drby, které se nezakládají na pravdě? Zakročit musíme, ale zastavit roztočené kolo klevet je také obtížné a mnohdy se to lidem nepodaří. Můžeme například přede všemi oznámit, že šířené lži a pomluvy nejsou pravdivé, a předložit důkazy, které naše tvrzení podpoří. Podle personálního psychologa Pokorného je také dobré, když se předem domluvíme s nadřízeným, který nás podpoří. "Někdy nezbývá nic jiného než takového šiřitele pomluv propustit," říká Pokorný. Může ale nastat i situace, kdy bude lepší dát výpověď.

Dobrá pověst a důvěryhodnost se budují dlouho a obtížně, ale velice rychle a snadno ztrácí. Na to by měl ve svém osobním, ale i pracovním životě myslet každý člověk a také podle toho jednat.