Už dva týdny platí nová pravidla pro přidělování pomoci dětem se vzdělávacími problémy, mentálním či jiným postižením. Na speciálně pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny, které děti vyšetřují, se začínají valit dotazy. Nejvíce volají školy, ptají se, jak získat peníze, a podle očekávání chtějí, aby jejich žáky odborníci opět vyšetřili, a dostaly tak podporu podle nových pravidel.

"Na přechod od starých k novým pravidlům máme dva roky," říká Petra Mikešová, vedoucí speciálně pedagogického centra při střední a mateřské škole Aloyse Klara v Praze.

Ministerstvo školství slíbilo, že v novém systému se všem dětem dostane pomoci, jakou skutečně potřebují. Nemělo by se tedy stávat, že i když pedagogické centrum či poradna doporučí dítěti asistenta, škola ho nakonec nedostane, nebo kvůli nedostatku peněz přijde jen na zkrácený úvazek. Školy doufají, že se jim dostane lepší pomoci, proto je o vyšetření dětí zájem.

Jak se mění inkluze

◼ Od 1. září začal platit takzvaný proinkluzivní zákon, který garantuje podporu všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Aby ji mohly získat, musí je speciálně pedagogická centra nebo pedagogicko-psychologické poradny znovu vyšetřit a jejich diagnózu zapsat podle nových pravidel.

◼ Na to, co doporučí poradna, bude pak mít dítě ze zákona nárok. To dosud neplatilo. Například asistent pedagoga byl ve školách mnohdy jen na zkrácený úvazek, protože kraje neměly peníze.

◼ Na přechod ze starého do nového systému mají školy i odborná pracoviště dva roky. Během této doby budou žáci dostávat podporu i podle starých pravidel, do dvou let by se všichni měli zapojit do nového systému.

To potvrzují i v Brně, kde jsou také bombardováni dotazy. "Hodně nás to zdržuje od práce, stejně jako spousta papírování. Školy chtějí, abychom znovu vyšetřili dítě, které u nás bylo v červnu. Vysvětlujeme jim, že takhle to nefunguje," uvádí Alena Kohoutová, ředitelka speciálně pedagogického centra při ZŠ Sekaninova.

V jiných regionech zatím hlásí klid. "Je to krátká doba, školy se teprve rozkoukávají. Jak to bude za měsíc, samozřejmě nevím," popisuje situaci ve Strakonicích vedoucí tamního pedagogického centra Miloslav Majer.

I tam, kde zatím nemusí řešit akutní požadavky rodičů či škol, se pracovníci poraden a center seznamují s úplně novým formulářem. Tam zaznamenávají diagnózu dítěte, do jaké skupiny patří, jaká pomoc mu náleží a kolik peněz za ním míří. Neměli ale moc času na to, aby se s ním mohli naučit pracovat. "Formulář jsme dostali na konci srpna, kdy většina zaměstnanců ještě čerpala dovolenou. Na seznámení s ním jsme měli jen pár dní," vysvětluje situaci speciální pedagožka Mikešová. Školení, jak s ním pracovat, jsou nyní přeplněná.

Ministerstvo školství se snaží pracovištím pomoci alespoň přes internet. "Právě dnes by centra měla mít k dispozici videonahrávku ze školení, průvodce formulářem dostali už 12. srpna," uvádí vedoucí tiskového oddělení ministerstva školství Klára Bílá.

Těžkosti mají zaměstnanci také s technikou, vyplňování elektronického formuláře je podle nich pomalé. "Dne 20. července jsme psali zřizovatelům pedagogických center dopis s technickými požadavky na vybavení pracovišť s žádostí, aby měli všichni odpovídající výbavu počítačů," hájí se ministerstvo.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

I přes počáteční problémy ale pracovníci věří, že nový způsob zapisování diagnóz a podpory pro děti bude nakonec přínosem. "Podařilo se sjednotit formuláře v poradnách i pedagogických centrech. Elektronický formulář automaticky nabízí možnosti vyplnění, což nám pomáhá," pochvaluje si Mikešová s tím, že pokud by formulář dostali v březnu, spoustu problémů si mohli ušetřit. Pedagožka Kohoutová z Brna na problém upozorňovala dlouhodobě: "Říkala jsem paní ministryni několikrát, když jezdila do krajů, že je na všechno málo času, ale nepomohlo to."

Možná větší problém, který se jen tak nepodaří vyřešit, je nedostatek odborníků, kteří umějí s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami pracovat. "Ministerstvo vytvořilo podmínky pro přijímání nových pracovníků, já bych jich mohla vzít, kolik bych chtěla, ale problém je, že se nám zkušení zaměstnanci nepřihlásí," vysvětluje Blahoslava Pekařová, vedoucí pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje. Kvůli tomu musí rodiče i školy počítat s delší objednací lhůtou. "Každá novinka způsobí trochu chaos, ale až za dva roky se ukáže, jak bude skutečně fungovat," míní Pekařová.

Související