Do mateřské školy Růžová v Mostě mělo dorazit k zápisu zhruba 15 pětiletých dětí, které musí do školky podle nového zákona povinně chodit. Polovina z nich ale nepřišla. Přestože to není jejich povinnost, vydaly se ředitelka školky Věra Richterová s kolegyní za rodinami domů a vysvětlily jim, že do školky musí. "Někteří rodiče děti zapsali a ty tento týden do školky přišly, u jiných se to nepodařilo," shrnuje Richterová.

Dětí, jež rodiče do školky nepřivedli, jsou odhadem tisíce. Ministerstvo školství bude znát přesné číslo za celé Česko až na konci září.

Například ve zmiňovaném Mostě ze 633 předškoláků k zápisu nedorazilo 110 dětí. V Karlových Varech postrádají 90 dětí ze 444, v Brně je to 727 dětí ze čtyř tisíc.

Důvodů nepřihlášení dítěte může být víc, například pokud se rodina přestěhovala, posílá dítě do soukromé školky nebo jen do školky v jiném obvodu, která o tom městu nedala vědět.

Na tom, kdo má hledat nepřihlášené děti, se ale ministerstvo školství s ministerstvem práce a sociálních věcí zatím neshodly. Ministerstvo práce tvrdí, že nepřihlášené děti mají nejdříve řešit města. A až pokud dostanou podezření na zanedbávání dítěte, mají to hlásit Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Podle tiskového oddělení ministerstva školství ale jednoznačné rozhodnutí ještě nepadlo: "O zapojení OSPOD do řešení přestupků v současnosti obě ministerstva jednají."

5 tisíc

korun činí maximální pokuta pro rodiče, kteří podle zákona nezapíší pětileté děti k předškolnímu vzdělávání nebo je do školky
bez omluvy pravidelně
neposílají.

Města se k tomu postavila po svém. V Brně zatím vyčkávají na závazné stanovisko ministerstev. Karlovarský magistrát už obeslal rodiče doporučenými dopisy.

"Z 90 nepřihlášených dětí se dodatečně zapsalo 18. Narazili jsme na případy, kdy dítě pobývá v cizině nebo se odstěhovalo do jiného města," upřesnil mluvčí magistrátu Karlových Varů Jan Kopál.

V Mostě rodiče dohledávají přímo v terénu. "Spousta z nich však má trvalé bydliště na magistrátu nebo se na nahlášené adrese nezdržují, pak mnoho možností nemáme," řekl Petr Baraňák z tiskového odboru. V Ostravě se díky spolupráci školského a sociálního odboru podařilo většinu dětí dohledat.

Povinnou předškolní docházku prosazovala ČSSD kvůli dětem převážně ze sociálně vyloučených lokalit, které přicházely do prvních tříd nepřipravené. Názory na to, jestli roční docházka do školky těmto dětem pomůže, se různí. "Obávám se, že rok nebude stačit, i když nejvíce záleží na tom, jestli rodiče spolupracují. Máme jedno nevychované dítko, kterému tady nastavíme nějaká pravidla. Ale pokud je nemá také doma, moc to nepomůže," míní Richterová.

Problém bude podle Richterové také v tom, aby děti chodily do školky pravidelně. "Někteří rodiče už mě informovali, že nemůžou platit obědy. Pokud tu ale děti v době oběda jsou, musí jíst. Jedinou možností je, že si je rodiče před obědem odvedou. To je podle zákona možné, děti musí být ve školce minimálně čtyři hodiny denně," vysvětluje ředitelka.

Pokud dítě do školky nepřijde a rodič ho do tří dnů neomluví, musí to školka nahlásit sociálnímu odboru.

Rodičům, kteří děti nezapsali nebo je do školky neposílají, hrozí až pětitisícová pokuta. Vymáhat by ji mělo město, tedy zřizovatel školky. Pokud rodiče nechtějí dítě do školky vodit, může zůstat doma, ale přesto ho musí do nějaké přihlásit. Tam poté na podzim prověří, jestli se předškolák dobře připravuje na první třídu.