Cirkulární ekonomika stojí nejen na hledání příležitostí, jak využívat odpady. Nizozemská organizace Circle Economy specifikovala sedm klíčových aspektů, ve kterých je možné hledat příležitosti pro zavádění těchto principů v praxi firem. Kromě využívání odpadů jde o zachování hodnoty a prodloužení životního cyklu produktu, preferenci obnovitelných zdrojů, ekologický design výrobků, změnu byznysmodelů, digitální technologie a spolupráci jako cestu k vytvoření přidané hodnoty. Ty je možné navíc uplatnit hned na několika úrovních. Kromě každodenních aktivit zaměstnanců a fungování kancelářských prostor je lze zavést do výrobních procesů, ale i do komunikace firmy navenek.

Jde tedy nejen o množství papírů, na které firmy tisknou. Je třeba se podívat i na vlastní výrobu, zaměřit se na produkty, které jdou na trh, a začít hledat cesty, jak je postupně umět vrátit zpět a mít z nich maximální užitek ještě jednou. Systémem zpětného odběru či servisu si firmy mimo jiné zajistí, že se zákazníci ochotně vrátí poté, co produkt doužívají. Aby se tak opravdu stalo, lze je motivovat například slevou na nákup nového produktu či opravou, která prodlouží životnost výrobku. Díky dobrému a pevnému vztahu se zákazníky je navíc možné ušetřit náklady na marketing.

Co to přinese

Změny, které vedou ke snížení spotřeby na všech úrovních, přinášejí firmám řadu výhod. Jde jednak o snížení ekologické stopy, jednak o dlouhodobé úspory. Přechod na druhotné suroviny posiluje surovinovou bezpečnost, inovativní produkty s přidanou hodnotou si získávají zákazníky náročné na příběh produktu, efektivní výrobní proces otevírá nové trhy. Inovativní technologie snižující spotřebu zdrojů oslovují nové dodavatele i odběratele. Celková změna přístupu firmy se také může odrazit v možnosti vylepšit jméno firmy.

Cirkulární ekonomika není žádná věda. Klíč tkví ve změně myšlení. Když se začnou lidé na všechny zdroje kolem sebe dívat jako na cenné a mnohdy omezené statky, začnou automaticky hledat cesty, jak zabránit jejich plýtvání. A hlavně není potřeba být hned cirkulární ve všem, co firma dělá. Důležité je začít a třeba postupně objevovat, co firma v daný okamžik "unese".

Odpovědný jedinec či kancelář

Zaměstnanci, kteří pochopí základní principy cirkulární ekonomiky, mohou začít přicházet s vlastními podněty šitými na míru vaší firmě a vnitřním procesům. Třeba zjistíte, že by zaměstnanci ocenili platformu pro sdílení společných jízd do práce, nebo odhalíte jejich potenciál i mimo aktivity, kterým se věnují v každodenním životě. Hledejte proto inspiraci − zařiďte prezentaci k tématu, zorganizujte inovativní workshop a společně se zamyslete nad tím, co už děláte a kam se můžete posunout.

Snížením množství odpadů v kanceláři eliminujete i náklady. Omezení tisku, náhrada jednorázových kávových kapslí či jiných produktů za znovupoužitelné významně šetří náklady. Podívejte se, kolik odpadů produkujete, a hledejte cesty, jak předejít jejich vzniku. Nezůstaňte ale jen u odpadů a šetřete i energiemi a vodou. Spočítejte si, jak efektivně vaše kanceláře skutečně využíváte, a promyslete možnost sdílení prostor i s dalšími firmami.

Udržitelná výroba a nové byznysmodely

Spojte síly s odbornými konzultačními a auditorskými firmami a nechte si výrobní areál zrevidovat jak co do spotřeby energií či vody, tak v oblasti nakládání se zdroji a následně odpady. Právě odpadový management je často zbytečný náklad. Vyhodnoťte ekonomické i ekologické dopady, které by vám přinesl postupný přechod k cirkulárním modelům.

Při úplném zjištění současného stavu si uděláte přehled o tom, jaké oblasti jsou finančně nejnáročnější a jaké přinášejí největší riziko (například plánování výroby vzhledem k volatilitě cen či ohrožené dodávce zdrojů z konfliktních oblastí). Začněte řešit preventivní opatření dříve, než bude pozdě. Zaměřte se na vodu. V této oblasti neuděláte nikdy krok vedle.

Pokud prodáváte výrobky, zvažte, jak motivovat spotřebitele, aby vám je po skončení jejich životního cyklu vrátili. Otevřete si tím prostor pro repasování, recyklaci či opětovný prodej. Typickým produktem může být elektronika. Není možné přejít z prodeje na systém pronájmu? Můžete u svých výrobků garantovat opravitelnost nebo pro ně vytvořit platformu pro sdílení? Zvažte zavedení inovativních systémů prodeje, které mohou být založeny třeba na účtování za skutečné využití produktu. Nabídněte férové služby a nezbavujte se vlastnictví.

Komunikace a public relations

Cirkulární ekonomika je globálně rezonujícím tématem. Podle průzkumů poptávka po cirkulárních produktech roste, tak neotálejte s jejich komunikací do světa. Projděte všechny klíčové prvky cirkulární ekonomiky a zjistěte, jestli už náhodou v této oblasti neděláte něco zajímavého. Začněte to komunikovat navenek. Pokud se "nenatíráte na zeleno" a skutečně tyto věci děláte, může to být silný nástroj, jak oslovit zákazníky i další partnery. Při odhalení vlastních aktivit a příležitostí a pochopení celého konceptu můžete také přihlásit svoje aktivity do veřejných soutěží nebo získat netradiční certifikáty.

Globální megatrendy

Nepodceňujte megatrendy, které definují současnou podobu světa. Patří mezi ně těžce predikovatelné geopolitické situace, extrémní zátěž těžby zdrojů nebo degradace ekosystémů, klimatická změna či extrémně rychlý růst populace.

Kdo je připraven, není překvapen. Seznamte se s místy, odkud se čerpají zdroje potřebné pro vaše aktivity, a zajistěte si jejich dostupnost i v budoucnu. Pokud jsou vaše zdroje v ohrožení, zvažte přechod z prodeje na poskytování služeb. Přizpůsobte se, inspirujte se, dejte prostor novým technologiím a počítejte s nimi do budoucna.

Jak začít

Pokud chcete odhalit maximum příležitostí v cirkulární ekonomice, zaměřte se hlavně na následující oblasti.

Vytvořte plán − Po prozkoumání příkladů dobré praxe ze zahraničí či iniciaci workshopů a vzdělávacích akcí zorganizujte setkání zástupců všech odvětví napříč firmou a začněte pracovat na tvorbě cirkulárního plánu. Ten přinese firmě jasný přehled strategických změn a cílů, na které se firma musí zaměřit. Ty je důležité přetavit do konkrétních kroků a začít zavádět.

Infografika: Jak zavést cirkulární principy do firmy

Zmapujte svoji současnou situaci − Začněte vlastními finančními výsledky, které napovědí, jaké aktivity vám přinášejí největší profit a jaké si naopak žádají vaši pozornost. V těch totiž můžete zkusit experimentovat s cirkulárními principy. Třeba díky propojení s nejaktuálnějšími výsledky a poznatky vývojového oddělení přijdete na vhodné propojení s pilotními řešeními, která jsou zatím "pod pokličkou". Možná odhalíte i to, že již dnes děláte mnoho aktivit, které by mohly zajímat PR či CSR oddělení, a namísto vymýšlení nových komunikačních témat stačí správně pojmout a rozšířit aktivity, kterým se již věnujete.

Definujte cíle − Poté co zanalyzujete současný stav a promyslíte nové formy spolupráce, které vykrystalizují i uvnitř firmy, definujte první měřitelné cíle či ambice, na kterých se shodnete. Nezapomeňte jak na finanční cíle, tak třeba na cíle vývoje nových projektů či měkké dovednosti uvnitř týmu. Někdy stačí jen lepší prezentace navenek nebo naučit se spolupracovat s partnerskými či neziskovými organizacemi, které mohou pomoci vaše plány zformovat do konkrétních akčních kroků.

Stanovte minima a maxima − Nemějte jen vysoké ambice plné vzletných cílů. Nastavte si i spodní mez, pod kterou se určitě nechcete dostat. I malý pokrok je úspěch a nesplnění vysokých cílů, u kterých ještě možná neznáte přesnou cestu, by vás mohlo významně demotivovat.

Vymezte limity příležitostí − Jakmile se dostanete do kreativního procesu, budete mít pocit, že příležitosti jsou na každém kroku. Vymezte si však priority a zaměřte se na takové příležitosti, u kterých máte nejvíce zdrojů (finančních, znalostních či materiálových) k tomu, abyste je přeměnili v úspěšné projekty. Další dobré nápady nezapomínejte, ale zatím je nechte stranou. Budou se hodit, až sklidíte první úspěch a budete mít energii pokračovat dál.

Nastavte osobní cíle − Všichni členové týmu by měli mít nastaven svůj osobní cíl. Ať je to třeba získání potřebných cirkulárních znalostí, které jsou pro ně něčím novým, nebo konkrétní měřitelné cíle. I když pracujete jako tým, každý musí cítit, že jeho nová role je stejně důležitá jako role ostatních.

Změňte inovační management − Možná máte již dnes ve firmě inovační oddělení, které produkuje nápady jako na běžícím pásu. Nechte svůj inovační tým proškolit v základních principech a seznamte jej se základními prvky cirkulární ekonomiky. Věřte, že často stačí jen nová inspirace a příležitosti se začnou rodit rychleji, než byste čekali.

jarvis_5bf6b46a498e6a73a0281e0b.jpeg
Firma ERC-Tech je celosvětovým inovátorem ve vývoji betonu a betonových stavebních prvků ze stavebních a demoličních odpadů a recyklovaných kameniv. Její technologie umožňuje uspořit 30 procent cementu a má pozitivní dopad na cenu produktu i na životní prostředí.
Foto: ERC-Tech

Infografika: Jak zavést cirkulární principy do firmy