Svět kolem nás se mění jakoby mávnutím proutku díky chytrým technologiím. Obvykle vítáme ty z nich, které jsou uživatelsky příjemné a jednoduché na ovládání. Nadšeně pak vítáme technologické vychytávky, které nás pobaví či dokážou ušetřit naši peněženku. Ano, vážení zákazníci, přichází éra reklamy v podobě sympatických videorámečků na okraji regálů a digitálních cenovek.

Obě technologické novinky mají potenciál změnit chování nás jako zákazníků a snad i proměnit nakupování v kamenných obchodech v mnohem příjemnější zážitek, než tomu bylo dosud.

1. Nejprve tedy nový typ reklamy promítaný ve formátu videorámečků složených do proužků (z anglického názvu video strips), které jsou umístěny na samém okraji regálu, ideálně ve výšce očí. Tato zobrazovací technologie umožňuje promítání krátkého videa, díky kterému se můžeme dozvědět něco nového o naší oblíbené značce, získat dodatečné informace o nových produktech či nás dokáže příjemně pobavit a někdy doslova i "vtáhnout do děje" v podobě interaktivního zapojení do komunikace s danou značkou.

Ať již tedy připravíme video s cílem budování značky, na podporu prodeje určitého výrobku či máme na mysli především zkvalitnění vztahů s našimi zákazníky, tento typ zobrazovací technologie má několik výhod:

◼ je nepřehlédnutelný pro kolemjdoucí zákazníky;

◼ pomůže zákazníkovi v jeho rozhodování o koupi určitého produktu;

◼ je to velmi dynamické médium, které dokáže zkvalitnit prožitek zákazníka z nakupování;

◼ je inteligentní digitální etiketou pro zobrazení jakékoliv informace;

◼ umožňuje aktualizaci obsahu v reálném čase a současně

◼ posiluje vztah zákazníka, značky a lokálního maloobchodního prodejce.

2. Druhou technologickou inovací s potenciálem změnit prostředí maloobchodních prodejen jsou digitální cenovky. Na dynamické cenové změny jsme si již zvykli v prostředí e­-shopů. My všichni už také tak trochu "chytře kalkulujeme" s dynamickými změnami cen u nákupu letenek či hotelového ubytování.

V důsledku technologického pokroku promptní cenové změny budou v krátké době možné i v maloobchodě, a to díky vzniku chytrých regálů (smart shelves) a digitálních cenovek (digital price tags).

Obchodníci tak budou moci rychle reagovat a změnit cenu zboží z nejrůznějších důvodů, například u zeleniny, která již není právě včera sklizená, popřípadě reagovat na změny cen dodavatelů či výkyvy měnového kurzu.

Digitální cenovky tedy představují technologii, která umožňuje provádět hromadné cenové změny velmi rychle a efektivně.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze je tematice digitálního marketingu a dynamickým změnám chování spotřebitelů v současné době věnována velká pozornost i z hlediska aktualizace výukového obsahu pro studenty oborů se zaměřením na marketing.

Nové technologie však znamenají pro studenty marketingu i nutnost osvojení nových digitálních dovedností (od psaní scénářů až po editaci videa), ale též měkkých dovedností, například schopnost vcítit se do role zákazníka s vysokou mírou empatie a připravit takové video, které bude pro zákazníka přínosné, bude ho rád sdílet s přáteli jako zajímavý zážitek a bude se těšit na jeho pokračování.