Petr Hájek Architekti / Petr Hájek, Tereza Keilová, Cornelia Klien, Benedikt Markel, Martin Stoss

Rok dokončení: 2018

Hodnocení poroty

"Fascinovala nás odvaha autorů a klienta umístit bez váhání v srdci živé městské čtvrti, v obytném bloku stávající zástavby, dva současné prvky... Dvě úžasné lodě plující v městském prostoru mohou být interpretovány jako experimentální místo díky svému tvaru, ale i svému vztahu k městu a času, své poloze v prostoru. Volbou betonové konstrukce nás autoři stavby mohou uvést k zamyšlení nad příliš velkým množstvím vyprodukované uhlíkové stopy, která není zrovna přátelská k životnímu prostředí. Oproti tomu je ale chvályhodné budovat dostavbu DOX na parcele, která už je zastavěná, a zabránit tak nekonečnému rozšiřování periferií, nahlodávání panenských území na okrajích města, jen kvůli pohodlnějšímu schvalovacímu procesu."

Soubor budov DOX+ rozšiřuje Centrum pro současné umění DOX. Původní komplex s těžištěm v expozičních prostorech byl rozšířen o prostory pro tanec, hudbu, film a školu architektury. DOX+ tvoří tři objekty: administrativa se školou architektury Archip, experimentální hudební a taneční sál a taneční zkušebna. Administrativní část vznikla rekonstrukcí původní budovy ze 70. let. Úpravy interiéru respektují v detailu a materiálech dobu vzniku objektu. Experimentální hudební a taneční sál a taneční zkušebna jsou odlity z pohledového betonu. Železobetonové objekty jsou "oblečeny" do měkké fasády, která je chrání před promrzáním nebo naopak přehříváním. Fasáda také pohlcuje zbytkový hluk unikající ze sálu a snižuje akustickou zátěž obytného dvora.

Díky vzoru, který vychází z čalouněného nábytku, připomínají sály dvě velké pohovky. Sál má proměnnou akustiku, a lze jej tak připodobnit k hudebnímu nástroji, který je možné zvukově vyladit podle potřeby konkrétní produkce. K tomuto účelu slouží přetáčivé trojstěnné podstropní panely, jimiž je možné korigovat akustické vlastnosti stropu a tím měnit akustické parametry celého sálu. Pro prodloužení doby dozvuku hlavní sál obklopuje prstenec foyerů, které lze v případě speciálních představení využít jako dozvukové komory. Střecha sálu je umělou zatravněnou loukou sloužící pro odpočinek, pro venkovní instalace nebo jako hlediště pro venkovní představení. Taneční zkušebna je prostorem o půdorysném rozměru shodném s jevištěm hlavního sálu. Nad vnitřním dvorem "tančí" na šikmých sloupech.

Centrum současného umění DOX+
Centrum současného umění DOX+
Foto: Benedikt Markel
Centrum současného umění DOX+
Centrum současného umění DOX+
Foto: Benedikt Markel

Článek byl publikován ve speciální příloze Česká cena za architekturu.