Česká i slovenská společnost se od listopadu roku 1989 zásadně proměnily. Svoboda, demokracie a kapitalismus přinesly Čechům i Slovákům nejen vyšší výdělky a delší život, ale i jiný životní styl. Méně se ženíme a vdáváme a máme později děti.

Infografika: Češi a Slováci po 30 letech