Využívání druhotných surovin je obecně důležitou součástí udržitelného rozvoje. Pro stavebnictví to platí dvojnásob vzhledem k tomu, že je jedním z největších konzumentů přírodních surovin − zejména přírodního kameniva, jež se těží v pískovnách a lomech. Velká část tohoto kameniva se používá pro výrobu betonu, který je jedním ze základních stavebních materiálů.

Přírodních zdrojů kameniva ubývá, lomy a pískovny jsou dotěžovány a nové se nedaří povolovat právě s ohledem na jejich negativní dopad na životní prostředí. Při současném trendu spotřeby se odhaduje vyčerpání stávajících zdrojů někdy do roku 2060. Na druhé straně vzniká každým rokem v Česku zhruba 18 až 20 milionů tun stavebně-demoliční suti z demolic staveb, které už dosloužily svému účelu. Dále se přitom využije jen asi 10 procent, a to s velmi nízkou přidanou hodnotou − do zásypů, zpevnění provizorních komunikací, do podloží a podkladů vozovek. Nevyužitý materiál, převážně cihelná a směsná suť, pak končí na skládkách (často nelegálních), hromadí se v recyklačních centrech nebo na dočasných deponiích, a vytváří tak nevzhledné umělé kopce, které hyzdí naši krajinu.

V takové situaci se nabízí otázka: proč nevyužít odpadu jako zdroje pro výrobu betonu? Nejenže se takto využije stavební suť pro nové stavební konstrukce s vyšší přidanou hodnotou, ale podpoří se i cirkulární ekonomika tím, že beton je dále recyklovatelný, a existující budovy se tak stávají jakousi materiálovou bankou. Ušetří se tím přírodní zdroje a energie na jejich těžbu, výrobu a dopravu.

Bohuslav Slánský

vedoucí technického rozvoje a inovací, Skanska

Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, zabývá se především cementobetonovými vozovkami a mosty.

V poslední době se pro výrobu betonu stále více používá stavební chemie, speciální příměsi a přísady. Vhodná technologie přípravy recyklovaného kameniva ze stavební suti a správná technologie míchání betonu pak umožní vyrobit i ze zdánlivě "nekvalitního" vstupního materiálu finální výrobek s dobrými užitnými vlastnostmi. A to dokonce jako stoprocentní náhradu přírodního kameniva. Příkladem takového řešení je rebetong − beton ze stoprocentního stavebního recyklátu, tedy plně bez přírodního kameniva −, který přinesla letos v září na trh společnost Skanska Transbeton.

Využívání druhotných surovin je klíčové pro udržitelné stavění a podporu cirkulární ekonomiky a dnešní technologie a materiály to umožňují. Je ovšem potřeba změna myšlení investorů, aby takové materiály považovali za plnohodnotné, a taky změna konzervativních technických předpisů, aby bylo možné nové inovativní technologie v plné míře využít.

Článek byl publikován ve speciální příloze Úspory energií.