Nutí vás společenské normy utrácet za dárky více peněz, než byste chtěli? Rádi byste využili část těchto peněz užitečněji? Potom vězte, že nejste sami. Již roku 1912 vznikl v USA Spolek pro omezení neužitečného darování, jehož cílem bylo omezit nadměrné utrácení za dárky. Tento spolek byl původně výhradně ženskou záležitostí. Byly to totiž právě ženy, na koho společenské normy týkající se darování dopadaly nejvíce. Tyto normy kupříkladu vyžadovaly, aby ženy zaměstnankyně dávaly vánoční dary svým nadřízeným a "kupovaly" si tak jejich přízeň.

Tlak darovacích norem však zdaleka není dávnou hudbou minulosti a neomezuje se na západní kultury. Ekonomové Erwin Bulte, Ruixin Wang a Xiaobo Zhang loni publikovali článek, který ukazuje, jak předhánění se v darování negativně dopadá na chudé čínské domácnosti. Snaha sociálně slabších obyvatel držet krok v utrácení peněz za dary s těmi bohatšími může nezřídka vést k zadlužení a omezení spotřeby na bydlení, jídlo a vzdělání.

Eskalace výdajů na dary je pouze jedním z nežádoucích dopadů, které darování může mít na blahobyt jedinců a domácností. K jinému nežádoucímu dopadu může docházet, pokud se lidé obdarovávají věcmi, a nikoli penězi. Důvodem je, že každý sám většinou ví lépe než ostatní, co by mu udělalo radost. Pokud tedy někomu dáte věcný dar, riskujete, že ho příliš neocení.

Ekonom Joel Waldfogel v často citovaném článku ukázal, že při darování věcných darů dochází ke "zničení" desetiny až třetiny hodnoty daru. To znamená, že dar v hodnotě 100 korun si příjemce cení na 67 až 90 korun, pomineme­-li citovou hodnotu spojenou s darem. Jestliže při konzervativním odhadu ročně utratí Češi za dary 30 miliard korun, přibližně tři miliardy mohou přijít vniveč.

Dary však samozřejmě nejsou spojeny pouze s nežádoucími dopady. Dary mohou signalizovat přátelství a posilovat společenské vazby. Pokud se darující a obdarovávaní liší v možnostech a příležitostech k nakupování, může darování pomoci snížit náklady na vyhledávání a obstarávání věcí. Dary též mohou vzdělávat a rozšiřovat obzory obdarovaného. V neposlední řadě též mohou působit radost samotnému darujícímu.

Zmíněný americký spolek na počátku 20. století z dobrých důvodů neusiloval o vymýcení darování jako takového, ale pouze darování neužitečného. Autentické dary mezi přáteli a členy rodiny naopak výslovně podporoval. Spolek se dokonce později přejmenoval na Spolek pro propagaci užitečných darů, aby zdůraznil tento svůj pozitivní program.

Jak tedy omezit negativní dopady darování, abychom s vaničkou nevylili i dítě? Řešení je prosté: napište Ježíškovi. Zaprvé, omezíte tím riziko, že dostanete dárek, po kterém netoužíte. Zadruhé, pokud svůj dopis pošlete Ježíškovi například skrze internetovou platformu, omezíte též riziko, že dostanete tentýž dárek od více Ježíšků současně. A zatřetí, celková hodnota všech dárků na vašem seznamu napovídá, kolik jste sami ochotni utratit za dárky pro ostatní. Tím můžete zabránit nežádoucí eskalaci výdajů.

Ušetříte tak nejen sobě, ale i ostatním, a vaše vánoční svátky tak budou zcela jistě veselejší.