Emoce a pocity hrají v investování důležitou roli. Strach je jedna z nejsilnějších emocí, a proto úplně rozumím těm, kteří dnes kupují prostředky sloužící k ochraně proti kapénkové infekci. A chápu jejich smutek, pokud vidí oznámení, které nese titulek této stati. Pravdou ale zůstává, že ona zmíněná rouška plní dnes zejména funkci věci, jež pomůže od obavy a strachu z nákazy, než že by reálně plnila svůj účel.

Bohužel proti obavám v investování rouška nezabírá. Obrana proti emocím zůstává jen a jen na investorech, přičemž ti, kdo jim se zhodnocováním peněz pomáhají, mohou pomoci i v obraně proti strachu, tentokrát nikoli ze ztráty zdraví, ale ze ztráty finanční.

Vzpomínáte na lednové dny před rokem? Co bylo obsahem novinových titulků, o čem investoři přemýšleli?

Bylo to hodně podobné letošnímu lednu, jen kromě koronaviru byly ústředním tématem obchodní války a jistojistě nadcházející krize světové ekonomiky.

Statistiky ukazují, že mnoho lidí, zvláště menších investorů, tyto zprávy zviklaly natolik, že své pozice v rizikovějších instrumentech, zejména v akciích, opustili. Žádná rouška nebyla k dostání, a pokud investování nemá jasný cíl a strategii, nemá takový investor proti špatným zprávám v zásadě žádnou obranu. Zvlášť v případě, kdy jeho poradce či bankéř nemá sám dostatečnou erudici a zkušenosti a je zviklán úplně stejně jako jeho klient.

Zapamatujme si rok 2019, ať již jako rok investorsky radostný nebo jako poučení. Poučení je to nicméně bolestné. Ti, kteří na akciovém trhu chyběli, přišli o jedno z historicky nejlepších období. A přitom to vypadalo tak bledě. Rok 2020 s největší pravděpodobností stejný nebude. Ale i v tomto roce se řiďme raději spíše rozumem než (po)citem.