Málo srážek, sucho či špatné zadržování vody v krajině. Frýdlantsko se vedle těchto problémů potýká i s rozšiřováním těžby na dole Turów. I to může mít na zásoby a kvalitu pitné vody pro místní obyvatele velký dopad. Nedostatek kvalitní pitné vody se v posledních letech stává problémem prakticky ve všech regionech Česka. Nejinak je tomu v Libereckém kraji, konkrétně pak v oblasti Frýdlantského výběžku.

"Kvůli rozšíření těžby povrchového dolu Turów může dojít k výpadku zdrojů pitné vody v obcích, které jsou v těsné blízkosti ložiska," uvádí člen rady Libereckého kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann. Odvolává se přitom mimo jiné na studii zabývající se dopady plánovaného rozšíření těžby na zásobování pitnou vodou ve Frýdlantském výběžku, která byla zpracovaná v roce 2015.

Liberecký kraj tyto změny vnímá a snaží se na ně reagovat. V současné době zde vzniká Akční plán pro adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje. Žádný jiný kraj k podobnému kroku podle Löffelmanna zatím nepřistoupil. Koncepce a akční plány ovšem nestačí, klíčové jsou konkrétní kroky.

I z toho důvodu je mimořádně důležitý projekt rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok, která je jedním ze dvou hlavních zdrojů pitné vody ve Frýdlantském výběžku. Tento projekt ukazuje jednu z cest, jak problémy obyvatel s nedostatkem kvalitní pitné vody v blízké době řešit, ale i to, že bez prostředků z unijních fondů bude v budoucnu velmi těžké podobným výzvám čelit.

Prosperující Česko

Tento článek je součástí speciální přílohy Prosperující Česko, která vyšla v Hospodářských novinách 25. března. Celou přílohu si můžete přečíst po kliknutí na obálku níže.

Čtrnáct let realizace a 200 milionů korun

Samotná rekonstrukce úpravny vody vyšla na více než 215 milionů korun. Více než polovina z této částky přitom šla z prostředků EU. "Přes 120 milionů společnost získala z Operačního programu Životní prostředí a 30 milionů z Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Zbylá část byla financována dlouhodobým úvěrem od České spořitelny," upřesnil ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olyšar. Společnost zajišťuje dodávku pitné vody a čištění odpadních vod pro obyvatele výběžku a je vlastněna 18 obcemi v této oblasti. Rekonstrukce za více než 200 milionů je pro ni historicky největší investicí.

Místní obyvatelé mívali s kvalitou pitné vody problémy zejména v období dešťů, kdy voda z kohoutků tekla výrazně zabarvená. Dalšími důvody byly stáří úpravny, ale také už zmíněné rozšiřování těžby na dole Turów či ztenčující se zásoby podzemních vod v důsledku klimatických změn. "Lidem velmi často tekla voda zabarvená od rašeliny, jež se vyplavovala při deštích z hor. Kromě toho navíc vzniklo extrémně více zásobní vody na chvíle, kdy úpravna nemůže jet," shrnuje přínosy projektu starosta města Hejnice Jaroslav Demčák.

Obyvatelé Frýdlantského výběžku však na vytouženou rekonstrukci úpravny čekali téměř 14 let. "Propojit zájmy společnosti a obcí akcio­nářů bylo velmi složité. Až hrozící nebezpečí ztráty vodních zdrojů na Frýdlantsku, s ohledem na důl Turów, akcionáře reálně a racionálně spojilo," upřesňuje starosta Frýdlantu a zároveň předseda představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti Dan Ramzer.

Podle něj je problémem i administrativní náročnost financování z unijních fondů, pro kterou má ale pochopení. "Složitost a administrativní náročnost financování z unijních fondů vyvažuje míra podpory, kterou lze získat. Navíc je pochopitelné, že poskytovatelé finančních zdrojů chtějí mít jistotu, že projekt bude provozně i ekonomicky funkční," domnívá se.

Kritický je naopak starosta Demčák. "Administrativní složitost snad není ani potřeba komentovat. Vždy se musím smát tomu, že je nejdůležitější, aby venku visel megabillboard s propagací, kdo na to přispěl a kolik, a přesnými logy a fonty. Papírování k potřebné žádosti žadatele spíše odrazuje, než aby jim pomohlo," říká.

Bez unijní podpory to jde ztěžka

Vedle dvou úpraven vody existují v oblasti Frýdlantského výběžku i další, menší zdroje, jako jsou vrty či vodojemy u zemního jímání, především v okrajových lokalitách regionu. V minulosti zásobovaly i větší část místních obyvatel, nyní se však potýkají s nedostatkem vody. O to důležitější roli nyní hrají úpravny vody, jako jsou právě Bílý Potok či Frýdlant.

Po rekonstrukci úpravny vody Bílý Potok má kvalitnější vodu více než 10 tisíc obyvatel Frýdlantska na území 10 obcí. Stavební práce probíhaly 18 měsíců, od července 2017 do prosince 2018, přičemž následoval roční zkušební provoz. Nyní už je úpravna v plném provozu.

Starosta Frýdlantu Dan Ramzer ale upozorňuje i na další plány, které mají za úkol řešit problémy s nedostatkem kvality i kvantity pitné vody. "Ve spolupráci s Frýdlantskou vodárenskou společností připravujeme propojení vodovodních systémů na Frýdlantsku v jeden funkční provozní celek. V současné době se to jeví jako zcela nezbytné," zdůrazňuje. Neméně důležité je podle něj řešit dlouhodobě a komplexně i problematiku zadržování vody v krajině.

Podporu pravidelně poskytuje také Liberecký kraj. Ten z Fondu ochrany vod či Programu vodohospodářských akcí každoročně rozděluje mezi 18 a 30 miliony korun. Ani tato pomoc ale problémy s vodou v kraji nevyřeší. Podpora ze zdrojů EU je tak pro ochranu pitné vody čím dál důležitější. Důkazem jsou i další podobné projekty hrazené z unijních fondů v Libereckém kraji.

Jedním z příkladů může být projekt odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska. Ten probíhá od roku 2018 a jeho ukončení se předpokládá letos v březnu. Celý projekt vyjde téměř na 45 milionů korun, Vodohospodářské sdružení Turnov na něj z unijního Operačního programu Životní prostředí získalo dotaci ve výši přes 28 milionů.

Projektů a investic spojených s ochranou životního prostředí a se změnami klimatu bude přibývat, což si uvědomuje i Liberecký kraj. Problémy lze v tomto regionu očekávat zejména u lokálních zdrojů podzemních vod. Podle aktuálního hodnocení ČHMÚ z ledna a února 2020 je většina Libereckého kraje na hodnotách mimořádně podnormálních stavů hladiny podzemní vody v mělkých vrtech.

Obyvatelům Hejnic často tekla z kohoutků voda zabarvená od rašeliny, jež se vyplavovala při deštích z hor. Tyto problémy vyřešila po dlouhých letech průtahů rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok, která je jedním ze dvou hlavních zdrojů pitné vody ve Frýdlantském výběžku.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist