Zkušenosti získané v době pandemie jsou velmi cenné a každá společnost by z nich měla vytěžit maximum, myslí si generální ředitelka SAP ČR Hana Součková. I bez koronavirové krize by podle ní platilo, že špatně designované a nenavazující firemní procesy, stejně jako rozhodování na základě neaktuálních dat přináší velké ekonomické ztráty. A pandemie tuto skutečnost ještě zdůraznila.

V srpnu to budou dva roky, co jste ředitelkou SAP ČR. Co se z vašeho pohledu za tuto dobu na našem trhu změnilo a jak do dalšího vývoje zasáhne koronavirová pandemie?

Z pohledu SAP se toho změnilo poměrně mnoho. Za poslední dva roky jsme totiž na trh uvedli řadu nových produktů a služeb a osobně mám velkou radost z toho, že většina z těchto nových řešení již našla své lokální zákazníky. Adopce našich cloudových služeb bude pravděpodobně dále podpořena koronavirovou pandemií. Nestandardní situace totiž ukázala, že v době krize lépe fungují ty firmy, které digitalizovaly své procesy a již dříve investovaly do technologií. S mnoha zákazníky nyní diskutujeme, jak s digitalizací začít a jak se připravit na další nečekané situace a krize. Firmy se zajímají o vzdálenou podporu zaměstnanců a o automatizaci vybraných procesů a on-line obsluhu zákazníka. Klíčová je pro ně také možnost mít k dispozici co nejaktuálnější data z trhu i zevnitř společnosti, a proto jejich pozornost směrujeme na naše řešení z oblasti flexibilního plánování a analytiky, jež jim umožní rychle reagovat na měnící se situaci.

Další významné změny se za poslední dva roky udály na trhu práce. I když asi nejvíce po celou dobu rezonovalo téma nedostatku kandidátů a udržení klíčových zaměstnanců, k výraznému vývoji došlo i na poli flexibility, tedy možnosti práce z domova či odkudkoliv na světě, stejně jako digitalizace HR procesů. Zejména za poslední tři měsíce se způsob výkonu práce dosti razantně změnil, společnosti musely velice rychle přikročit k virtuální komunikaci, on-line řízení a automatizaci řady procesů. I v této oblasti naše zákazníky podporujeme a můžeme jim ukázat příklad přímo z naší firmy. S využitím našich produktů jsme totiž byli schopni plně převést on-line onboarding, tedy veškeré aktivity související se začleňováním nových zaměstnanců, a to včetně předání a konfigurace pracovního vybavení.

Hana Součková

Generální ředitelkou SAP Česká republika je od srpna 2018.

V SAP pracuje od roku 2014, kdy nastoupila na pozici ředitelky českého a slovenského oddělení podpory obchodu. Předtím působila ve společnostech Ness Czech, Ness Europe, APP nebo Scala, kde zastávala marketingové a obchodní manažerské pozice. Vystudovala obor Ekonomika a řízení ve stavebnictví na Stavební fakultě ČVUT a na Českém institutu pro marketing získala certifikace CIMA-A a CIMA-B. Ve volném čase ráda sportuje, věnuje se také organizaci dětských cyklistických závodů.

Bude mít současná situace vliv na portfolio produktů a služeb, které nabízíte?

Průběžně velmi pečlivě sledujeme potřeby a priority našich zákazníků, ale zatím nevnímáme žádnou oblast, kterou bychom nedokázali řešit v rámci stávajícího rozsahu našeho portfolia. Řešení SAP dokážou velmi dobře pokrýt i potřeby vyvolané koronavirovou krizí a zajistit našim zákazníkům kontinuitu jejich podnikání.

Digitalizace procesů v prvé řadě firmám a jejich zaměstnancům umožňuje, aby měli neustále k dispozici aktuální data a díky tomu mohli pružně reagovat a upravovat svou nabídku i strategii, ať už jde o změny ve výrobě, logistice, dodavatelských řetězcích, poptávce zákazníků či preferencích zaměstnanců. I bez epidemie koronaviru by platilo, že špatně designované a nenavazující firemní procesy, stejně jako rozhodování na základě neaktuálních dat přináší velké ekonomické ztráty. Pandemie ovšem tuto skutečnost ještě zdůraznila. Daty přitom myslíme i ta, která pokrývají řešení pro experience management. Podnik musí neustále vyhodnocovat spokojenost a preference svých zákazníků, stejně jako zpětnou vazbu od zaměstnanců. Pro jejich rozhodování může být velmi přínosné, když mají například informace o tom, jakým způsobem v rámci home officu zaměstnanci fungují a co je v práci případně omezuje.

Jak budete v současné době přesvědčovat firmy, které budou chtít spíše šetřit, k investici do digitalizace?

Informační technologie samy o sobě potřeby našich zákazníků plně nevyřeší. Digitalizace je pouze částí odpovědi. Současně je třeba transformovat i samotné podnikání. Spolu s našimi zákazníky se proto snažíme identifikovat oblasti, kde došlo ke změnám kvůli omezením, růstu či snížení poptávky anebo spotřeby, a nabízet jim možné způsoby řešení. Jak z našeho trhu, tak i ze zahraničí máme k dispozici řadu inspirativních příkladů.

Budou zkušenosti získané během pandemie novým impulzem k digitalizaci, nebo se naopak kvůli omezení investic plánované projekty oddálí či zastaví?

Jsem přesvědčena o tom, že zkušenosti získané v době pandemie jsou velmi cenné a každá společnost, včetně té naší, by z nich měla vytěžit maximum. I my jsme měli možnost si vyzkoušet některé činnosti v nových podmínkách, v ryze on-line světě, a některé se ukázaly jako lepší a efektivnější. Proto věřím, že zkušenosti z posledních měsíců budou dobrým impulzem pro rozvoj digitalizačních projektů firem bez ohledu na obor, zaměření či velikost.

Můžete uvést příklady českých firem, které díky digitalizaci prošly koronavirovou krizí úspěšně?

Dobrým příkladem může být firma Siko koupelny a kuchyně, podnik s čtyřmiliardovým obratem a s 52 pobočkami v Česku i na Slovensku. Díky novému CRM systému, platformě SAP Commerce Cloud a dalším řešením, která používají projektoví konzultanti, dokázala firma realizovat návrhy koupelen a kuchyní kompletně na dálku. V době koronakrize a ekonomické odstávky, kdy si zákazníci náhle našli čas na vylepšování svých domovů, byla firma Siko připravena být k dispozici. Prodávat koupelny, tedy spíše celé individuálně navrhované projekty, je samozřejmě výrazně složitější než v případě tradičních komodit e-shopů. Výhodnost předešlých investic do digitalizace se tak nyní ukázala v plné míře.

Jiným příkladem úspěšného překonání krize může být i známý e-shop Košík.cz. Na počátku pandemie mu skokově vzrostla poptávka. To je pro firmu obecně výhodné, ale podobně prudký výkyv zájmu každý podnik nezvládne a hrozí mu nejen ztráta zákazníků, ale i reputace. Růst poptávky totiž může narazit na logistické možnosti, na problémy se zásobami a dodavatelskými řetězci, ale i na samotnou neschopnost systémů či lidí vše zpracovat v reálném čase. Košík.cz v tomto ohledu uspěl a troufám si říct, že i díky ERP systému SAP, který od loňského podzimu využívá.

Jaký si z nich mohou vzít ostatní podniky příklad?

Že digitalizace není jen marketingové heslo, ale že se skutečně vyplatí do ní šlápnout. Důležité je nebát se změn.

Čím by mohly firmy svoji digitalizaci začít − s nízkou investicí a rychle viditelným přínosem?

Například nasazením specializovaných cloudových řešení. To může proběhnout poměrně rychle. A protože to nevyžaduje žádné zvláštní zásahy do firemní IT infrastruktury, tak vlastně i bez velkých investic. Během koronakrize nabídl SAP zcela bezplatně základní balíček takových nástrojů, včetně českých tutorialů. Vedle nástroje pro sběr dat od zákazníků i zaměstnanců či řešení pro hledání nových dodavatelů šlo například také o e-learning.

Osobně bych ale firmám poradila, že by měly s digitální transformací začít tam, kde cítí největší překážky pro svou pružnost. Pokud jim například kvůli práci z domova zamrzly procesy proto, že jejich firemní předpisy vyžadují mnoho vlastnoručních podpisů, měly by přemýšlet o nasazení systému elektronických podpisů a digitalizovat oběh dokumentů.

O implementaci řešení SAP se hovoří jako o velmi složitém procesu. Je to mýtus, nebo realita?

SAP je určitě komplexní systém a to s sebou nese výzvy. Z mého pohledu dopadne každý projekt úspěšně, pokud se dobře definuje cíl a potřeba, pokud funguje propojení IT a byznysu a také pokud se firmy nesnaží standardizovaný systém násilně ohýbat. SAP v maximální míře podporuje další úpravy a přizpůsobování neboli customizaci svých řešení, je ale třeba si uvědomit, že tímto způsobem si firmy zvyšují složitost svého prostředí a mohou si komplikovat i migraci na nové verze. SAP jako standard znamená také procesy, které se v daném oboru osvědčily, takzvané best practices.

S nástupem cloudových řešení se celkově mění rozsah implementace. Je zde omezena možnost vlastních úprav a odpadají složitosti typu nastavení hardwaru a infrastruktury.

Změníte v SAP v důsledku pandemie některé vlastní procesy?

Určitě ano. Například chceme alespoň částečně zachovat on-line onboarding a on-line schůzky se zákazníky. Stejně tak nabídneme našim zaměstnancům, aby si sami zvolili, zda chtějí pracovat z domu, anebo z kanceláře. Sama jsem v průběhu nouzového stavu zjistila, že home office je pro některé činnosti velmi efektivní, a proto jej plánuji některé dny využívat i do budoucna.

Článek byl publikován v komerční příloze HN ICT revue.

Související