Nástup pandemie koronaviru a s ní související propad ekonomiky prohloubily rozdíly v odměňování žen a mužů v Česku, potvrdila studie Sociologického ústavu Akademie věd. Kupodivu důvodem není samotný covid-19, který naopak i v České republice víc − ze 70 procent − "kosí" muže než ženy a pro slabší pohlaví se stává zabijákem až ve věku nad 85 let, jak ukazují data ministerstva zdravotnictví. Přesto, použijeme-li terminologii varování na krabičkách cigaret, koronavirus škodí zdraví především ženám, byť v přeneseném smyslu.

Jsou to právě ženy, které se musely vzdát zaměstnání a začaly vyučovat děti, jimž kvůli pandemii zavřely školy. Jsou to také převážně ženy, které pracují ve službách, jichž se omezení týkají nejvíce. A jsou to také ženy, které mají dlouhodobě výrazně nižší mzdy, zatímco náklady doba koronavirová nijak výrazně nezměnila.

Ze všech průzkumů vyplývá, že Česká republika patří k zemím, kde je současně jedna z nejvyšších zaměstnaností žen, ale kde jsou současně ženy odměňovány podstatně hůř než muži. A nejde o problém legislativy, která jakoukoliv diskriminaci zakazuje, ale o problém praxe, kdy ženy pracují v hůře placených zaměstnáních, kdy jsou současně zaměstnankyněmi, matkami, manželkami i domácími uklízečkami. Dlouhá rodičovská dovolená ženám rovněž neprospívá − podle mnoha vědců je hlavní příčinou výrazného poklesu mezd u žen kolem třiceti let věku.

Experti tvrdí, že by situaci vylepšily částečné úvazky, které jsou stále v Česku takřka nedostupné. Nicméně absolutně nikdo ještě nenavrhnul speciální program, který by srovnal koronavirové podmínky práce a mzdy žen a mužů. Protože kdyby se kdokoliv o něco podobného pokusil, byl by překvapený. Nejen samotným rozdílem odměňování práce žen a mužů v době covidu. Ale možná by jej překvapil i rozdíl toho, co všechno se dá zvládnout z domova. Navíc často zadarmo, alespoň z pohledu žen, které za to nemají absolutně nic.