Vyšehrad atelier

Pavel Marek, Zdeněk Rychtařík, Jiří Smolík, Martin Šafránek, Tomáš Maceška

Rok dokončení: 2018

Na rozlehlém pozemku severně od centra obce Pacov stála původní mateřská škola o pěti odděleních, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Byla navržena nová budova, splňující parametry současné moderní stavby pro výchovu předškolních dětí. Ta se skládá z hlavní dvoupodlažní budovy a pěti jednopodlažních pavilonů propojených spojovací chodbou. Pavilony, ve kterých jsou jednotlivá oddělení, jsou doplněny velkými dřevěnými terasami. Celý areál školky je propojen zpevněnými plochami.

Konceptem návrhu nové budovy mateřské školy je rozmístění jednotlivých přízemních pavilonů − oddělení do velké zahrady. V návrhu jsou použity dva typy pavilonů lišící se vnitřním uspořádáním. Pavilony jsou vůči sobě pootočeny o 90 ° a vytvářejí tak mezi sebou zajímavé polouzavřené prostory pro pobyt dětí. Na severní části pozemku je umístěna hlavní budova, jejíž hmota graduje z přízemní části do druhého podlaží, kde jsou umístěny učebny. Jednoduché kvádry jednotlivých pavilonů jsou prořezány minimálním počtem velkorysých otvorů, výraz určuje zejména velká lodžie zprostředkovávající propojení s exteriérem.

Hodnocení poroty

"Školka je velmi dobře navržená budova s jednoduchým půdorysem, kde jsou všechny funkce přirozeně propojeny jak mezi sebou, tak s exteriérem… Vnitřek vypadá trochu moc čistě, ale jsme si jisti, že děti ho po čase promění na krásný prostor pro hru i učení. Budovu lze bezesporu považovat za příklad dobré architektury. Děti, které v této školce vyrostou, si budou pamatovat školku i zahradu jako krásné a bezpečné místo. Budou pyšné na to, že strávily tolik času v tomto nádherném prostředí."

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.