Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za velkorysý přístup k novostavbě průmyslového objektu

ellement architects
Hana Maršíková, Jitka Ressová, Jan Pavézka
Rok dokončení: 2019

Výrobní a administrativní objekt firmy Pilana Karbid v Hulíně
Výrobní a administrativní objekt firmy Pilana Karbid v Hulíně
Foto: Boys Play Nice

Odůvodnění

"Cena je udělena za výstavbu architektonicky i z hlediska užitných vlastností zdařilého objektu pro výrobu, prodej a servis rotačních nástrojů pro CNC obrábění s odpovídajícími prostory pro vlastní výrobu a servis, skladování, administrativu a zázemí zaměstnanců. Budova sestává z výrobní haly a administrativní přístavby. Potřebná komunikace zaměstnanců je zajištěna prostřednictvím otevřeného atria protínajícího správní budovu, terasy, ochozů a transparentních stěn umožňujících průhledy. Díky čistotě architektonického řešení, přehlednosti a dostatku denního světla se docílilo příjemného vnitřního klimatu, ke kterému přispívá také pochozí, budovu i její okolí ochlazující extenzivní zelená střecha. Budova svým architektonickým výrazem a provedenou parkovou úpravou před ní pozitivně ovlivňuje rozlehlou a poněkud neutěšenou industriální zónu na okraji Hulína, ve které je umístěna. V neposlední řadě ukazuje i následováníhodnou cestu pro zvýšení zaměstnanosti v regionu, a to nejen v sektoru strojírenství."

Výrobní a administrativní objekt firmy Pilana Karbid v Hulíně
Výrobní a administrativní objekt firmy Pilana Karbid v Hulíně
Foto: Boys Play Nice

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.