Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb
Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb
Foto: Monolot

Ehl & Koumar architekti
Lukáš Ehl, Tomáš Koumar
Rok dokončení: 2019

Odůvodnění

"Ministerstvo pro místní rozvoj vyzdvihlo, že se jedná o účelovou stavbu, u kterých je pořádání architektonických soutěží výjimečné, tím spíše u relativně malé obce. Proto si tento přístup zaslouží ocenění. Výsledek ukazuje, že i u tohoto typu zakázek je smysluplné architektonickou soutěž využít, a to nejen s ohledem na estetickou hodnotu výsledné stavby, ale i na provozní jednoduchost a snadnou údržbu, která nebude rozpočet obce nadmíru zatěžovat. Hasičská zbrojnice nabízí ,za málo peněz hodně muziky', jde o objekt úměrný prostředí, decentní a čistý v detailu."

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.

Související