Cena společnosti Velux za práci s denním světlem

Progres Atelier
Vojtěch Kaas, Jan Kalivoda
Rok dokončení: 2018

Základní škola Járy Cimrmana v Lysolajích
Základní škola Járy Cimrmana v Lysolajích
Foto: Alexandra Timpau

Odůvodnění

"Společnost Velux ocenila kvalitní architekturu, jež vznikla pro investora z oblasti veřejné sféry… Protože školní docházka obvykle trvá 195 dní v roce, před tím, než náš svět zasáhla pandemie, trávilo 1,3 milionu českých dětí ve škole více času než kdekoli jinde, vyjma svých domovů. Kvalita vnitřního prostředí ve školách má zásadní vliv na schopnost dětí soustředit se a dobře provedené osvětlení denním světlem může významnou měrou tomuto cíli napomoci. Z dostupných zdrojů vyplývá, že studenti ve třídách s nejsilnějším denním osvětlením se zlepšili o 20 procent v testech z matematiky a až o 26 procent v testech ze čtení.

ZŠ Járy Cimrmana v Lysolajích
ZŠ Járy Cimrmana v Lysolajích
Foto: Alexandra Timpau

Autoři projektu dostavby ZŠ Járy Cimrmana velmi promyšleně pracují se strategií rozmístění oken, díky čemuž jsou učebny prosvětleny přirozeným světlem téměř po celou dobu obvyklé výuky. Společnost Velux oceňuje péči, kterou architekti v projektu světelným parametrům věnovali, stejně jako vlastní provedení učeben, jež díky tomu poskytují plnohodnotný prostor pro celodenní vzdělávání školou povinných dětí."

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.