Kancelářský sektor je a bude stabilním segmentem investičních aktiv. Data za více než rok v pandemii ukazují, že trh je mnohem odolnější, než si kdo myslel. Míra neobsazenosti vzrostla meziročně z 5,5 procenta pouze na sedm procent, což je pod dlouhodobým průměrem. S kancelářemi spojovaný home office bude standardním benefitem, ale dlouhodobě se nemůže jednat o fixní pracovní nastavení. Loajalita zaměstnanců, kreativita či komunikace ve firmě jsou hodnoty, které se projevují až v delším horizontu, ale pro každou společnost jsou extrémně důležité. Home office je trendy, ale nejedná se o revoluční, před covidem neznámou novinku.

Zároveň se s ohledem na dopady pandemie objevuje potřeba zvýšení prostoru pro práci na jedno pracovní místo. Trendy ukazují, že dnešní standard 12 metrů čtverečních na pracovní místo bude pravděpodobně zvýšen na 15–16 metrů čtverečních. I v rámci našeho investičního fondu Nemo, který je tvořen kancelářskými budovami, můžeme potvrdit, že tendence využívání kanceláří neklesá, ale spíše zefektivňuje. Výhledově proto vidíme na kancelářském trhu stabilitu. Konkrétně v Praze bude ještě situace podpořena nedostatečnou výstavbou nových prostor, což požene ceny už existujících aktiv výše.

Hlavním tahounem trhu komerčních nemovitostí bude nadále logistika, o kterou je v současné době největší zájem. Pandemie urychlila změny a on‑line nakupování má nyní své místo i u lidí, kteří dosud tuto formu nevyužívali. Hotely by se měly probudit v momentě, kdy se obnoví možnost cestování. Sezonu 2021 proto vnímáme jako velmi nejistou a předpokládáme, že hotelový sektor začne opět fungovat až v roce 2022. Pokud se podíváme na pražský region, je pravděpodobné, že hotelový byznys bude ustupovat tomu rezidenčnímu. V uplynulých 10 letech se stavělo mnoho hotelů, a dokonce i rezidentura se měnila na hotely, v současné chvíli je situace opačná. Své místo na trhu budou mít nadále i obchodní centra, jež nejsou jen nákupním střediskem, ale i centrem zážitků.

Co se týká trhu komerčních nemovitostí obecně, bude zde docházet ke stálému růstu cen prémiových nemovitostí vzhledem k výrazné atraktivitě těchto budov pro financující banky i investory. Velkým tématem současných dní je inflace. Nemovitosti historicky poskytují velmi dobré zajištění proti inflaci, a dokážou tak ochránit reálnou hodnotu peněz. Pražský trh kancelářských nemovitostí vnímají jako stabilní nejen české, ale i zahraniční banky, které zde rovněž projekty rády financují. Správně zvolená strategie fondu Nemo se tedy nemění. Cíl fondu ve formě zajištění výnosu 1–2 procenta nad inflaci se daří naplňovat a je velmi pravděpodobné, že tomu tak bude i v budoucnu.

Přehled realitních fondů v Česku