Klasický sklep přitom může mít téměř každý. Nemusí být totiž pouze součástí rodinného domu, ale může stát volně na zahradě, být zapuštěný do země nebo zasazený do svahu. Takováto řešení mají jednu velkou výhodu − stavba se dá postavit v řádech několika dnů. V případě, že je do 25 m2, nevyžaduje ani ohlášení či stavební povolení.

Spodní voda nemusí být problém

Ideální je sklep zasadit do svahu. Nejen, že je takový objekt designově zajímavější, ale jednoduše se vyřeší takzvaná nezámrzná hloubka, kdy je potřeba objekt zasypat alespoň 90 cm vysokou vrstvou zeminy. To zaručuje, že objekt nebude promrzat, a že není potřeba stavbu dále izolovat. „Řešit se to dá také tak, že se použije extrudovaný polystyren, který utvoří zateplení,“ nabízí další možnost Eva Křenová spolumajitelka společnosti Prefabet, která vyrábí a dodává prefabrikované sklepní segmenty.

Pří výstavbě by měl majitel pohlídat, aby se stavba vyhnula místům, na kterých hrozí pronikání spodní vody. „Pokud někdo staví tam, kde je spodní voda, musí udělat drenáž podél základů, se voda odvedla,“ radí Křenová. Ta zároveň doporučuje stavět na těchto místech pouze sklepy se základovou deskou. „U základových pasů voda prosakuje nahoru,“ vysvětluje Křenová.

U některých tipů sklepů tvořených jedním dílem nemusí být ani podzemní voda problém. „Takovýto sklep je odléván v základu jako vodotěsný, takže jej můžete usazovat přiměřeně i pod vodní hladinu. Už se nám stalo, že investor měl ve výkopu asi jeden metr vody,“ říká Filip Vařeka, jednatel společnosti Fresh Solution, která se na výrobu sklepů z jednoho dílu specializuje. Podle něj právě vysoká hladina spodní vody způsobuje problémy u sklepů z více dílců, protože jdou problematicky izolovat.

Mokrá, nebo suchá varianta?

Kromě umístění je důležité se rozhodnout, k jakého účelu bude sklep sloužit. Má se v něm ukládat ovoce a zelenina? Má být místem, kam se bude uklízet nářadí a nepotřebné harampádí? Má být místností pro posezení s přáteli a ideálně vinným sklípkem? Podle účelu použití se volí mezi mokrým a suchým sklepem.

Osm kusů

Sklep o velikosti 4 m2 tvořený ze sklepních segmentů vyjde přibližně na 56 000 Kč. K ceně se musí připočítat doprava, která se pohybuje kolem 40 Kč/km. V případě sklepů z více dílců je nutné počítat s tím, že se na klasický návěs vejde osm kusů a bude potřeba jet víckrát.

Mokrý sklep využívá podzemní vlhkosti, relativní vzdušná vlhkost v něm dosahuje hodnot v rozsahu 60 až 80 procent. Skvěle se proto hodí pro uchovávání ovoce a zeleniny, kterým takové prostředí svědčí. Mokré sklepy nemají izolovanou podlahu, používá se štěrkové podloží a podlahu tvoří kamenná nebo betonová dlažba pokládaná do štěrkopískového podsypu.

Naproti tomu suchý sklep je spíše odkladištěm nepotřebných a sezonních věcí, ale také místem pro posezení. Zcela se nehodí pro ukládání ovoce a zeleniny. Není v něm nadměrná vlhkost a musí být izolován vhodně zvolenou hydro- a tepelnou izolací.

Pod každým sklepem se musí zhotovit nosné základy. U mokrého sklepa jsou jimi základové pasy, u suchého sklepa základová deska. Sklepy z jednoho betonového odlitku jsou primárně suché. „Nicméně to není absolutní údaj, vlhkost se dá regulovat větracími otvory, a i zelenina se dá ve sklepě běžně skladovat,“ vysvětluje Vařeka.

Kdo staví z prefabrikátů a chtěl by mít kombinaci suchého i mokrého sklepa, i to je možné. Stačí, když jedna část sklepa bude mít základovou desku a na ni budou volně navazovat základové pasy.

Přezouvejte se, prosím

Sklep lze postavit svépomocí. Ne každý je ale tak zručný, navíc není možné v tomto případě vytvořit klenutý strop a rovný je zase náchylný k průhybu po zatížení nasypanou zeminou. Proto lidé často volí nákup hotového betonového sklepa z jednoho dílu nebo prefabrikovaného z několika částí. První varianta je časově výhodnější. „Samotná výroba odlitku probíhá od založení po odlití přibližně týden, ve formě je další čtyři dny, následné omítky realizujeme podle venkovní teploty a vlhkosti vzduchu do přibližně pěti dnů,“ popisuje časovou náročnost Filip Vařeka.

Oproti skládaným segmentovým sklepům se realizace nepohybuje v řádech týdnů, ale dnů. Po usazení se sklepy připojí k elektrické síti a jsou připraveny k použití. „Dokonce máme klienta, kterému se sklep zalíbil natolik, že v něm bezprostředně po instalaci přespal. V podstatě vám přivezeme novou místnost,“ říká Vařeka.

„Máme klienty, kteří se do sklepa přezouvají. Mají na prvním schodu připraveny přezůvky, aby si sklep nezamazali, je v něm jako v obýváku,“ vypráví zkušenosti z praxe Vařeka. Prefabrikáty zase umožňují větší variabilitu a sestavení sklepa různé velikosti. „My jsme třeba z dílců dělali sto metrů dlouhou střelnici,“ říká Křenová.

Před samotnou realizací probíhá fáze přípravy. Dobré je i přípravu staveniště konzultovat s odborníky. „Výkop a uskladnění zeminy by mělo být realizováno po dohodě s jeřábníkem, protože jeřáb při svých rozměrech musí mít přímý přístup k výkopu a musí se předpisově ustavit do pozice. Proto klientům doporučujeme, aby si na stavbu pozvali jeřábníka, který jim sdělí, jestli a jak sklep do budoucí díry dá a doporučí jim, kam dát například vykopanou zeminu,“ vysvětluje Vařeka.

Při stavbě zahradního sklepa se může udělat celá řada chyb − výkop nebude ideálně připraven, udělá se malý vstupní otvor, podcení se příjezd na staveniště. „Většinou slyšíme v telefonu, že na místo jezdí i velká auta se dřevem. Není to ale totéž. Příjezd silničního vozidla s plachtou musí mít jasný koridor, nedá se projíždět vegetací zarostlou ulicí, plnou zaparkovaných aut, retardérů a zatáček s malým poloměrem,“ vysvětluje Vařeka.

Stavba

Stáhněte si přílohu v PDF

Eva Křenová zase radí nespěchat se stavebními pracemi. „Mohou přijít velké deště a vše se vám sesype, pokud již máte výkopy udělané. Výkopové práce by se měly dělat těsně před tím, než se přivezou prefabrikáty. Kolem 14 dnů, aby zase měl beton čas vyzrát,“ říká.

Neméně důležité je určit si dopředu, zda bude ve sklepě elektřina a voda. Podle toho se do dílců udělají při výrobě otvory, například na protáhnutí flexi potrubí na kabeláž. „Beton je velmi pevný a následně by mohl být problém do něj provrtávat další otvory,“ vysvětluje Křenová, proč je dobré, si dopředu vše promyslet. Připravit se může i otvor pro kamna.

U každého sklepa je také důležité řešit odvětrávání, aby všechny části měly přívod a odvod vzduchu. „Automaticky ho dáváme do předního a do koncového dílu. Někdy se ale stane, že si zákazník chce přední část vyzdít sám. V tom případě ho upozorňujeme, aby na odvětrávání nezapomněl,“ říká Křenová.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.