Tomáš Rössner

Tomas Rossner

jednatel společnosti De & Co Hranice

Poslední léta nám jasně ukázala, že téměř každá investice do automatizace výroby je opodstatněná a dříve či později se projeví zejména zvýšením produktivity a kvality výrobků. Automatizací procesů lze také aktivně řešit nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a ve výsledku i lépe reagovat na různá restriktivní opatření, protože po vypnutí stroje jsou provozní náklady téměř nulové.

Proč tedy investovat do automatizace právě nyní? Protože jsme do automatizace neinvestovali již dříve. Protože chceme být lépe připraveni na současný či budoucí nedostatek pracovních sil. Protože víme, že vlivem rostoucích cen budou naše investice do automatizace v budoucnu vždy dražší. Anebo jednoduše proto, že „potom“ se často mění v „nikdy“…

Jiří Kasner

Kasner Jiri

předseda představenstva Colsys – Automatik

Nejsou dostupné rozumné (kvalifikované) lidské zdroje a vzhledem ke stavu českého technického (a nejen toho) školství ani v dohledné době nebudou. To je z mého pohledu zásadní. Práce, kterou může provádět automat, výrazně zlepšuje kvalitu výsledku a vyžaduje „pouze“ kvalifikované okolí onoho automatizovaného systému. Náklady na automatizaci jsou v dlouhodobém horizontu (typicky) přijatelnější než náklady na zaměstnance, kteří mají dané, typicky opakované činnosti vykonávat.

Vhodnost doby poněkud podkopává fakt, že nejsou k dispozici rozumné zdroje – jak materiál, tak kvalifikované kapacity –, ač to vypadá, že je to v rozporu s úvodní větou. Ona ta vhodná doba začala tak před pěti lety. V současné době je jistě vhodná doba zejména pro rekonstrukce a inovace systémů, zde tomu i lehce napomohla situace s covidem‑19, ač se to tak na první pohled nemusí zdát.

Jan Andrýs

Jan Andrys

ředitel divize MAS Automation, Kovosvit MAS

V dnešní době, kdy se ceny vstupních surovin, polotovarů a komponent nepředvídatelně zvyšují, je nutné více než kdy předtím maximalizovat efektivitu a produktivitu výroby, aby bylo možné plnit sjednané zakázky se ziskem. Zároveň je nutné minimalizovat rizika spojená s vyčerpáním trhu práce a výpadkem lidských zdrojů. Využívat lidské zdroje pro rutinní opakující se úkony, které je možné nahradit nějakou formou automatizace, je v dnešní době nejen velký luxus, ale i velké riziko. Z maximální optimalizace procesů a automatizace se tak stává namísto konkurenční výhody spíše nutná podmínka pro přežití.

Vladislav Chvalina

Vladislav Chvalina

jednatel společnosti Kleentek

Řekl bych, že je nejvyšší čas. Z titulu své technické profese, kterou vykonávám několik desetiletí, vím, že je pro firmy velice obtížné zajistit nové spolupracovníky, a to je pro zavedení automatizace zcela jasný signál. V průmyslu, kde se převážně pohybujeme, vidíme obrovský nárůst nových technologií, které jsou rok od roku stále výkonnější a plně vytěžované. Požadavky na kvalitu a kvantitu výroby jsou hlavní priority v dnešním, vysoce konkurenčním prostředí. Vyhovět jim je možné pouze díky automatizaci a jejímu přímému propojení s veškerými současnými technickými možnostmi. Dostupnost nových technologií už dospěla do takové úrovně, že nemusí být výsadou jen nejbohatších firem a investice se vyplatí i malým či začínajícím firmám. Návratnost vložených investic se pohybuje na hranici 1,5 roku. Automatizace ve výrobě zavedením robotizace a digitalizace přináší obrovský nárůst efektivity a produktivity. Naše firma se před lety pro tuto cestu rozhodla a bylo to správné rozhodnutí. Jsme schopni vyhovět požadavkům zákazníků na zavádění procesů Průmyslu 4.0.

Tomáš Prchal

Tomas Prchal

Business Development Mechatronics & Vision, B+R automatizace

To, že automatizace výrobních a řídicích procesů zvyšuje efektivitu podniků, je fakt známý, platící v jakékoliv době. Efektivita výroby a obecně chodu podniku determinuje jeho úspěšnost na trhu. Specifikum této pandemické doby spatřuji v potřebě flexibilní reakce na dynamicky se měnící požadavky zákazníků. Útlum poptávky a její následný prudký vzestup postihl mnoho oborů výroby. Veřejnosti je dobře znám problém s dodávkami čipů. Nestabilita však postihla i odvětví stavebnictví, papírenského průmyslu či automobilového průmyslu. Silně rozkolísaný trh a narušené dodavatelsko‑odběratelské vztahy představují neopakovatelnou příležitost pro toho, kdo na rychle se měnící poptávku pružně zareaguje. Pouze moderní automatizace umožňuje rychlou adaptaci výroby, zapojení robotiky jakožto integrální součásti strojů či integraci strojového vidění pro možnost kontinuálního testování kvality produktů. Na významu nabývá efektivní práce s daty, která přináší další optimalizační potenciál pro výrobu.

Slavoj Musílek

Slavoj Musilek

ředitel společnosti Automa CZ

Protože výrobní firmy u nás chtějí uspět v regionální, evropské i globální konkurenci. Protože nedostatek pracovní síly jen tak nezmizí a každá firma potřebuje maximálně využít potenciál svých zaměstnanců, nechat rutinní, „hloupou“ práci strojům a lidem dát práci „lepší“, při které vytvoří vyšší přidanou hodnotu, je pro ně zajímavější a i si více vydělají. Protože tlak na vyšší efektivitu výroby, produktivitu, zajištění konzistentní vysoké kvality výrobků, minimalizaci ztrát, zkrácení cyklu vývoj–výroba-prodej a podobně bude stále silnější a silnější. Protože Čechy jsou tradiční průmyslová země, která se opět potřebuje dostat na technologickou špičku. Protože zatímco velké nadnárodní firmy zejména v automobilovém průmyslu masivně automatizují už dávno, malé a střední firmy a firmy v ostatních průmyslových segmentech přínosy efektivní, moderní automatizace výrobních procesů stále podceňují.

A proč je právě teď vhodná doba? Protože vzhledem k výše uvedenému včera bylo již pozdě. A protože našim firmám nic jiného nezbývá.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automatizace a robotizace.