Dynamika a rychlost dnešního světa dopadá snad na všechny z nás. A ani překladatelé či tlumočníci nemají čas se nudit, přestože stále častěji využívají digitálních vychytávek. Největší novinkou v oboru je adaptace nových technologií, které pro překladatelské agentury znamenají ulehčení práce a pro jejich klienty úsporu nákladů. Některé společnosti si proto dokonce vyvíjí vlastní překladatelské programy, zapojují do své práce stále dostupnější umělou inteligenci, dělají tak pokroky v automatizaci, v neuronovém strojovém překladu a díky tomu rozumí jazykům světa ještě lépe a rychleji než doposud.

Strojový překlad přispívá překladatelům v praxi hlavně svou nadlidskou pamětí. Dokáže si zapamatovat celá spojení z už přeložených textů, která pak v budoucích překladech rozezná. Překladatel tak může pracovat v odlišných dokumentech i v různém čase a jeho druhá paměť mu bude vždy po ruce. To se vyplatí zvlášť u překladu technických manuálů a popisů, ve kterých se mnohé výrazy opakují, takže se s nimi robot rychle sžije.

Investice do vzdělání

Stáhněte si přílohu v PDF

Žádný stroj ale zatím nenahradí vrozený cit pro jazyk ani všechny nabyté znalosti, které jsou k překladům potřeba. Nejen jazyk, ale i každý obor má totiž svůj vlastní slovník a specifika. Nelze už nadále předpokládat, že jeden člověk zastane všechny obory. To platí ostatně i pro soudní překladatele a tlumočníky, kteří podle nového zákona platného od loňského roku také mají možnost odmítnout úkon, k jehož provedení nemají dostatek odborných znalostí.

Cílem je zachovat kvalitu služeb a klást větší důraz na celoživotní vzdělávání v jednotlivých oborech. Překladatelé i tlumočníci tak absolvují školení, semestry nebo celé programy doplňkových studií na univerzitách. A právě to je trend, který se bude dále prohlubovat. Dnešní překladatelé jsou stále častěji odborníky s vysokou mírou specializace a zároveň profesionály v oblasti řízení informací. S moderními softwary se zároveň vynořují nová témata, kterým se poctivé agentury musí věnovat, zejména bezpečnost dat jejich klientů.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do vzdělání.