Řada kolegů nejen z českých výrobních firem se mě ptá na automatizaci v kontextu dnešní turbulentní doby. Zajímá je, jaké řešíme aktuální výzvy. Ptají se, co přinesly poslední roky ovlivněné covidem či aktuální ruskou agresí na Ukrajině. My v DEL se věnujeme automatizaci a robotizaci déle než 25 let. I díky této zkušenosti můžeme srovnávat vývoj i v dlouhodobém horizontu.

Řada firem si za poslední roky uvědomila, že musí řešit nedostatek zaměstnanců, růst výrobních nákladů, snažit se posílit flexibilitu výroby a zavádět inovace. Odpovědí je jim právě větší podíl automatizace či robotizace. Tyto procesy už dnes nabízejí mnohem více než robota přesouvajícího věc z bodu A do bodu B. Dnešní situaci však z hlediska přístupu výrobních firem k automatizaci lze popsat asi takto: „Chceme, umíme, ale jaksi nemůžeme…“

Automatizace a digitalizace

Stáhněte si přílohu v PDF

Nálada se tedy změnila, nedůvěra k moderním trendům je pryč, ovšem rozpad dodavatelsko‑odběratelských vztahů působí potíže. Kdo přemýšlí o automatizaci, musí dnes uvažovat v dlouhodobém horizontu. Chybí totiž nejen „speciální“ díly, ale z dřívějšího pohledu běžné zboží, jako je výpočetní technika, výpočetní systémy či nejrůznější materiál. Bude proto velmi zásadní obchodní řetězce restartovat či přeorganizovat tak, aby nebyly brzdou. Aby potřeby českého průmyslu byly uspokojovány v dostatečném množství a v odpovídajícím čase. Dnes jsme bohužel fatálně závislí na produkci, která nepřichází z Evropy. Je tedy čas se zamyslet i nad tím, aby „zdroje“ byly alokovány blíže k výrobě a hlavně ke spotřebě.

Co se týká Česka, berme nynější situaci jako příležitost. Pokusme se udělat krok do „vyšší ligy“. Soustřeďme se na inovace s vysokým podílem přidané hodnoty, hledejme a podporujme nápady, vývoj směřujme až k finálnímu produktu. Úspěch nespočívá jen v počtu nasazených robotů. Nakonec je totiž jedno, jestli v továrně něco montuje montér, nebo robot. Je to stále jen montovna. I když bude efektivnější, tak přidaná hodnota z její činnosti se přičítá do peněženek jinde než v Česku.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automatizace a digitalizace.