Celá řada přispěvatelů při pohledu na ceny plynu a elektřiny a na jejich rozkolísanost konstatuje, že trh s energiemi prostě „přestal fungovat“. Objevují se ale i některé jiné zajímavé výroky. Pro ilustraci: „Na energetických burzách se obchodují zbytná (reziduální) množství, hlavní je bilaterální trh.“ Nebo: „Trh je alokačně efektivní, ale vlády zabezpečují vytápění škol, školek a nemocnic a to je politické rozhodnutí, tedy ne nutně alokačně efektivní.“ Bohužel ale nejsou pravdivé.

Co je efektivnost trhu? Stačí, abyste na něm měli jako firma výrazně větší sílu než konkurenti, aby existovala informační asymetrie, tj. prodávající/kupující ví o dost víc než kupující/prodávající, nebo se velká část účastníků trhu chovala aspoň nějakou dobu „iracionálně“, výsledkem čehož jsou následné diskontované náklady prokazatelně vyšší než přínosy. Ve všech těchto a mnoha jiných případech je role trhu aspoň částečně nabourávána.

Dnešní trh s plynem a elektřinou zažívá velké otřesy. Mnoho jeho účastníků je zároveň velmi averzních vůči riziku, a to i proto, že jsme částečně ztratili flexibilitu. Omezení toků plynu z Ruska je pouze jedním z problémů. Dalším je snižující se kapacita konvenčních zdrojů, zejména v rámci Energiewende v Německu, a prozatím velmi nízká stabilita zdrojů obnovitelných. K tomu ještě dodejme zhoršující se hydrologickou situaci, která celé léto komplikovala provoz francouzských jaderných elektráren a říční přepravu komodit.

V situaci bez „extrémních výkyvů“ plní obchodování s elektřinou svou alokační roli poměrně dobře. To ovšem není situace dneška. I dodavatelé, kteří disponují velkou výrobní kapacitou a jsou ziskoví, nejsou schopni přes burzu prodávat „dopředu“, tedy s budoucí dodávkou. Důvodem jsou vysoké zálohy, které slouží k pokrytí rizika pohybu cen a odčerpávají jim hotovost. Na trhu pak chybí likvidita a zároveň se zvyšuje tlak na růst cen. I proto na trhu nyní chybí prodejci elektřiny a její cena je zároveň vyšší, než by odpovídala u plynu.

Trh tak není zcela funkční a opatření typu zajištění záloh ze strany například ECB pro výrobce energií je možností, jak mu dát jisté mantinely a uklidnit rozbouřené vody. Bude ale důležité pečlivě zvažovat, kdo z dodavatelů na takováto zajištění bude mít právo.