Recese klepe na evropské dveře. Do některých, včetně českých už zřejmě vstoupila, zatímco jinými projde v právě probíhajícím kvartálu. Je pozoruhodné, jak často dávají média nadcházející recesi přívlastek technická. Ten totiž není míněn jako definiční (dvě po sobě jdoucí čtvrtletí s propadem HDP), nýbrž spíš jako zmírňující či defenzivní. V podtextu má říkat ‚žádný strach, recese bude jen krátká a mělká‘, případně ‚ta recese není výsledkem ekonomické politiky, nýbrž těžko ovlivnitelných vnějších faktorů‘. Z prvního domnělého významu čiší snaha nepoplašit veřejnost depresivním výhledem a neprohloubit tak skutečný propad ekonomiky. Druhý pak zdůrazňuje jako veledůležitý faktor ceny energií a v rámci nich zejména elektřinu, jejímiž odběrateli jsou bez výjimky všechny ekonomické subjekty.

Jaká průměrná cena silové elektřiny pro rok 2023 může být konzistentní s předpokladem krátké a mělké recese? S využitím podnikových průzkumů lze předpokládat, že cenu do 150 eur za megawatthodinu, odpovídající „jen“ dvoj- až trojnásobnému zdražení oproti roku 2021, by podniky zvládly bez zásadních opatření. Cenové rozpětí 150–250 eur/MWh pak vede k nutnosti přijímat úsporná opatření investiční i organizační podoby včetně outsourcingu energeticky nejnáročnějších činností, což by již ovlivnilo výkon celé ekonomiky. Při překročení hranice 250 eur/MWh by ekonomické výhledy musely navíc zohlednit, kromě destrukce poptávky, riziko přerušení činnosti provozů s dopadem na dostupnost zboží a služeb v celém dodavatelském řetězci.

Kde se tedy bere v ekonomických prognózách současná míra optimismu, když forwardové ceny elektřiny pro příští rok jednoznačně míří nad 300 eur? Naděje prýští ze dvou pramenů. Za prvé, forwardové ceny nebývají spolehlivým měřítkem budoucích cen. Za druhé, vlády jak o závod budují pro odběratele elektřiny cenové stropy. O nich se předpokládá, snad důvodně, že mohou ochránit konzumenty energií před největší nepohodou. Jak ale také vědí nejen ekonomové, nízký strop hrozí úrazem.

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.