Přehled možných zdrojů dotací pro ty, kdo chtějí žádat o finanční podporu v oblasti energetiky.

Modernizační fond

Oblasti podpory: transformace a dekarbonizace tuzemského teplárenství (přechod z uhlí na biomasu či odpadní teplo), zvýšení energetické účinnosti průmyslových provozů, individuální i sdružené projekty fotovoltaických systémů měst a obcí včetně souvisejícího energetického managementu (nastartování rozvoje komunitní energetiky skrze podporu pro vznikající energetická společenství); do budoucna se počítá i s podporou rozvoje čisté mobility v rámci veřejné dopravy (pořízení vozidel na alternativní pohon, například elektrobusy, autobusy na vodík či bioCNG/LNG, výstavba dobíjecí infrastruktury) nebo s podporou rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení

Příjemci podpory: široké spektrum žadatelů, veřejný i soukromý sektor (obce, města, kraje, malé i velké podniky, fyzické osoby)

Časový horizont: do roku 2030

Objem finančních prostředků: minimálně 300 mld. Kč

www.modernizacni‑fond.cz

Nová zelená úsporám

Oblasti podpory: zateplení domu, výměna oken, kotlů a kamen, fotovoltaické systémy, zelené střechy atd.

Příjemci podpory: domácnosti (sektor rodinných a bytových domů)

Časový horizont: do roku 2030

Objem finančních prostředků: 19 mld. Kč z Národního plánu obnovy + pokračování programu bude financováno z prostředků Modernizačního fondu

www.novazelenausporam.cz

Operační program Životní prostředí

Oblasti podpory: snížení energetické náročnosti veřejných budov, výstavba nových veřejných budov, které splňují parametry pro pasivní nebo plusové budovy; využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách

Příjemci podpory: obce, města, kraje, státní podniky, nadace, církve, školy, organizační složky státu a další veřejné instituce

Časový horizont: 2021–2027

Objem finančních prostředků: Celkem 61 mld. Kč, z toho 12,2 mld. Kč pro energetické úspory, 7 mld. Kč pro oblast obnovitelných zdrojů energie

www.opzp.cz

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. Celé díly poslouchejte na
Energetická nezávislost

Stáhněte si přílohu v PDF

Operační program Spravedlivá transformace

Oblasti podpory: jednou ze sedmi hlavních oblastí podpory je Čistá energie, tedy podpora projektů, které napomáhají třem níže uvedeným regionům v odklonu od uhlí při současném zachování zaměstnanosti (vznik nových pracovních míst např. ve vodíkovém hospodářství)

Příjemci podpory: různé subjekty z Moravskoslezského, Karlovarského nebo Ústeckého kraje (především malé a střední podniky, ale i obce, města a fyzické osoby)

Časový horizont: 2021–2027

Objem finančních prostředků: celkem 41 mld. Kč z Fondu spravedlivé transformace (přesná alokace pro oblast čisté energie není známa)

www.opst.cz

Zdroj: Státní fond životního prostředí

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Energetická nezávislost.

Proměny Česka