Milan Tesař, InfoConsulting

Vnímám zřetelný posun ke cloudovým řešením. Během posledních dvou let se z cloudového provozu stal preferovaný model napříč různými segmenty i velikostmi zákazníků. Zároveň to nakupujícím trochu komplikuje výběr ERP řešení, protože není úplně jednoduché vyznat se v cloudových nabídkách jednotlivých poskytovatelů. Ty se mohou i významně odlišovat v rozdělení zodpovědností mezi poskytovatele a zákazníka či v tom, do jaké míry může mít zákazník své řešení pod kontrolou.

Jiří Panec, Asseco Solutions

Na trhu je nedostatek kvalifikovaných pracovníků a náklady na ně jsou vysoké. Z toho vyplývá potřeba automatizovat vše, co lze, například prostřednictvím softwarových robotů (robotic process automation). Jsou postaveny na neuronové síti a umí rozpoznávat ovládací prvky aplikací, webových stránek a operačních systémů. Nevyžadují tak složitou integraci a jejich nasazení je rychlejší a méně nákladné. U jiných automatizací využívají ERP systémy umělou inteligenci, machine learning.

Vladimír Bartoš, Minerva

Je to stále širší využití open source technologií a produktů. Stále více se prosazuje trend použít to, co již bylo dříve vyvinuto a je volně dostupné, a vyvíjet pouze části s přidanou hodnotou. To se týká všech IT úrovní. Rostoucí složitost IT prostředí řeší poskytování ERP systému jako služby (SaaS). Pro integraci se už většinou využívají API založená na webových službách a klesá význam integrace založené na využití databázových tabulek. Samozřejmostí je podpora HTML5 klientů a mobilních technologií.

Martin Dudek, SAP

Velkým trendem jsou aktivity spojené s udržitelností. Ta zásadně ovlivňuje dodavatelské řetězce, výrobu, finanční procesy nebo reporting. ERP je a bude primárním zdrojem většiny dat, která dnes vyžaduje ESG reporting, a firmy se dnes více věnují potřebám spojeným s řízením udržitelnosti a požadavky na nefinanční reporting. Dalším silným trendem je standardizace a automatizace. Přináší jednodušší upgrady, zjednodušení integrací a další výhody. 

Ondřej Antonín, QI Group

Zásadní je automatizace a tlak na práci s přesnými daty, a to i v online prostředí, což od ERP systému vyžaduje maximální otevřenost umožňující propojení se specializovanými aplikacemi. Ve výrobě to je například MES, který sbírá data přímo ze strojů. S těmito informacemi se pak následně pracuje v ERP při řízení výroby a plánování kapacit jednotlivých firemních zdrojů. Data jsou k dispozici online, což umožňuje dělat správná rozhodnutí a odhalovat místa pro zlepšení.

Ondřej Žák, Oracle

Doba plná nejistoty a změn akcelerovala digitalizaci, automatizaci a vestavěnou inteligenci. Firmy potřebují, aby ERP systém byl co nejefektivnější, nezahltil je daty, ale „vydestiloval“ z nich tu informaci, která je pro rozhodování relevantní. Přecházejí na ERP v cloudu, kde je k dispozici vždy aktuální, technologicky a procesně moderní řešení, které je škálovatelné a neustále se rozvíjí. Z procesního pohledu firmy oceňují integrované, efektivní řešení „end‑to‑end“ procesů.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN ICT revue.