Projekt PRO CHMEL, v jehož rámci Plzeňský Prazdroj společně s Microsoftem analyzují údaje o počasí a radí pěstitelům chmele na Žatecku, jak hospodařit s nedostatkovou vodou, zaujal porotu Ekonom žebříčku udržitelnosti. V žebříčku, který analyzoval počiny firem v oblasti udržitelnosti, bodovala také pojišťovna Kooperativa se svou spoluprací s obcemi na prevenci záplav, nebo přepravní společnost DPD, která provozuje aplikaci na měření kvality ovzduší v Praze. V kategorii hodnotící firemní strategie se na prvním místě umístil mobilní operátor Vodafone.

První místo v kategorii Strategie rozptýlilo dosud panující mýty o tom, že české pobočky velkých nadnárodních řetězců jen slepě přebírají ESG strategie (tedy analýzy dopadů své činnosti na společnost a životní prostředí) svých matek, aniž by je přizpůsobovaly českému prostředí. Mobilní operátor Vodafone Czech Republic podle hodnocení poroty prokázal, že je schopen nadnárodní strategii úspěšně adaptovat na české prostředí, což se viditelně projevuje například v jeho práci s dodavateli. „Dobrou praxi například v oblasti podpory LGBT komunity pak Vodafone Czech Republic aktivně prosazuje i směrem k zahraničním článkům skupiny,“ vyzdvihl člen poroty a ředitel Pride Business Forum Czeslaw Walek.

Mezi hodnocenými firemními projekty v oblasti udržitelnosti pak porotu nejvíce zaujal přístup, který Plzeňský Prazdroj razí směrem k pěstitelům chmele na Žatecku. Produkce chmele totiž v posledních letech kvůli klimatické změně výrazně kolísá, z roku na rok se mění například charakter srážek. V rámci projektu PRO CHMEL proto Plzeňský Prazdroj pomocí čidel sbírá údaje o počasí. Analytické výstupy pak pěstitelům poradí, jak zacházet s nedostatkovou vodou a dalšími zdroji efektivněji.

„PRO CHMEL je jedním z řady našich projektů, jejichž prostřednictvím chceme podpořit naše partnery napříč celým hodnotovým řetězcem – od pěstitelů až po hospody. Zároveň jde o projekt postavený na aplikaci nejmodernějších technologií v prostředí velmi tradičního sektoru,“ uvedl Ivan Tučník, manažer pro udržitelnost Plzeňského Prazdroje.

Malí vyzývatelé velkého korporátu

Největší překvapení ale přineslo třetí místo v kategorii Strategie, které získala středně velká rodinná firma Servisbal Obaly. „Za pozornost stojí, že Servisbal Obaly se aktivně angažuje v nastavování odvětvových ESG standardů,“ komentoval výsledek advokát společnosti Verdian a člen poroty Ekonom žebříčku udržitelnosti Tomáš Babáček.

Jako lichý se tak ukázal původní předpoklad, že ucelené strategie tvoří zatím jen největší firmy v Česku a ty menší se soustřeďují jen na dílčí projekty. „Když jsme rozkryli houšť termínů a balastu, jež se na ESG lepí, zjistili jsme, že na spoustě těchto věcí dlouho děláme a že jsou v souladu s naším rodinným podnikáním zaměřeným na budoucí generace,“ prohlásil šéf Servisbal Obaly Lukáš Horčička.

Barometr české podnikatelské praxe

Cílem žebříčku organizovaného týdeníkem Ekonom, Svazem průmyslu a dopravy ČR a pod odborným dohledem poradenské společnosti PwC bylo nejen najít české premianty v oblasti ESG, ale také zmapovat, jak se udržitelnost rozlévá celou českou společností a propisuje do byznysmodelů firem. Výsledky poukázaly na řadu příkladů dobré praxe i na desítky zajímavých projektů. Ukázaly, že firmy už vědí, co se pod zkratkou ESG skrývá, a obvykle mají ve svých řadách nějakého experta nebo právníka, který tuto oblast řeší. Největší korporátní ESG týmy v Česku čítají i desítky lidí.

„S čím si firmy nevědí rady, je, jak ESG pravidla nastavit uvnitř své firmy, a samy sebe pak zahltí otázkami,“ upozorňuje ředitel v oddělení pro veřejný sektor a strategické poradenství PwC Ondřej Ptáček. Častou chybou podle něj také je, že si podniky stanovují příliš ambiciózní cíle – typu, že do roka budou mít o 50 procent nižší uhlíkovou stopu, případně kompletní ESG report. „To se prostě většinou nedá v tak krátkém čase stihnout,“ vysvětluje Ptáček. Nejprve je zapotřebí zkoordinovat všechny články uvnitř firmy a začít se sběrem dat.

„Datová základna je klíčová nejen pro auditovatelnost finální zprávy, ale umožňuje firmám reálně řídit všechny související procesy. Platí, že co neměříte, to neřídíte. A když už něco měříte, tak by byl hřích nevyužít tato data i k obchodnímu a finančnímu řízení firmy,“ říká šéf prodeje poradenské společnosti Sophia Solutions Jaromír Lukáš.

Za příklad dobré praxe v oblasti sběru dat porota Ekonom žebříčku udržitelnosti označila společnost ČEZ. Kvitovala také to, že ČEZ otevřel svá data sesbíraná kvůli udržitelnosti veřejnosti.

Právě transparentnost patří podle organizátorů žebříčku k nejdůležitějším pilířům udržitelnosti. Překvapivým zjištěním proto bylo, že některé společnosti se zdráhaly poskytnout informace potřebné pro hodnocení nebo požadovaly, aby porotci podepsali dohodu o mlčenlivosti. „I obecně platí, že čím více je společnost transparentní, tím více plní kritéria z oblasti governance,“ vysvětluje Ptáček z PwC. To se pak odrazí i na jejich celkovém hodnocení.

Výsledková listina Ekonom žebříčku udržitelnosti

Kategorie strategie

1. místo: Vodafone Czech Republic, a.s.

2. místo: ČEZ, a. s.

3. místo: Servisbal Obaly s.r.o.

 Kategorie projekt

1. místo: Plzeňský Prazdroj, a.s.

2. místo: Kooperativa pojišťovna, a.s.

3. místo: Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

Čestné uznání poroty
  • za projekt v oblasti vzdělávání a rozvoje EDU.Lab
  • za projekt v sociální oblasti: Good Sailors, s.r.o.