Příznivá demografie stála na pozadí pozitivního ekonomického i společenského vývoje v uplynulých několika desetiletích. Počátek tohoto vlivu bychom mohli vystopovat až k rozpadu komunistického bloku nebo ekonomickým reformám v Číně ještě o několik let dříve. Tehdy se do globální pracovní síly v tržních ekonomikách zapojily vysoké stovky milionů lidí.

Karta se bohužel obrací. Nízká porodnost, stárnoucí populace a pokles podílu práceschopného obyvatelstva na populaci jsou vlivy, které nabírají na síle a v horizontu jedné generace se asi nezlepší. Podle Světové banky se v posledních třech letech počet pracovníků v Číně snížil o 41 milionů lidí. To je pro představu pracovní síla celého Německa. I když se vlády budou snažit problém řešit, skutečné řešení by znamenalo tak drastické zásahy do životního standardu obyvatelstva, že je v současném nastavení hlav voličů zcela neprůchodné.

Tato či jiná vláda nás tedy zřejmě nespasí. Člověk nemusí být velký ekonom, aby pochopil, že až bude jeden pracující živit jednoho důchodce, bude zajištění státních služeb na současné úrovni nemožné. Zodpovědnost za kvalitu svého života ve stáří tak musí každý převzít sám, a to nejen péčí o své zdraví a dobré vztahy, ale i vytvořením vhodně rozložené finanční rezervy.

Z investičního pohledu nemusí probíhající demografické trendy znamenat vždy negativum. Stárnoucí populace může znamenat příležitosti v sektorech zdravotnictví, farmacie či péči o seniory. Nedostatek lidí bude tlačit firmy k investicím do růstu produktivity a z toho mohou těžit společnosti orientované na automatizaci, robotizaci, umělou inteligenci nebo třeba školení pracovníků.

Zatímco v některých oblastech je demografie nepříznivá a bude limitovat ekonomický růst, jinde jsou demografické karty rozdány lépe. Jde zejména o rozvíjející se trhy s pokračující urbanizací, která táhne ekonomický růst a spotřebu. Orientace na tyto regiony a v nich na sektory, jako je maloobchod, reality, infrastruktura nebo finanční služby, může skýtat příležitosti.

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.