Unie podnikových právníků vybírala už podvanácté nejlepší firemní experty z právnické profese. Na slavnostním večeru ve středu 13. září v pražské Občanské plovárně si převzalo ocenění Podnikový právník celkem šest laureátů v pěti kategoriích. „Odborná porota vybírala ze 119 nominací. Je vidět, že naše profese se může pochlubit velkým množstvím prvotřídních odborníků i mladých perspektivních nadějí. Z toho mám velkou radost. Všem laureátům gratuluji,“ prohlásila Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků ČR a současně předsedkyně poroty.

V kategorii Podniková právní kancelář získaly ocenění hned dva týmy: T‑Mobile Czech Republic a innogy. Právní kancelář společnosti T‑Mobile má velmi zkušené právníky a působí současně v Česku i na Slovensku. „To umožňuje přeshraniční koordinaci vybraných právních témat a sdílení know‑how. Při spolupráci s kolegy z poboček v Evropě a v Americe se ukazuje vysoká odbornost a rozsáhlé znalosti celého právního týmu. Výborně tak reprezentuje jméno českých podnikových právníků na mezinárodní úrovni,“ zdůvodnil udělení ocenění porotce Vladimír Krasula.

Kvalitní personální obsazení a dynamika právního útvaru přesvědčily porotu také v případě společnosti innogy. „Vývoj této podnikové kanceláře je úctyhodný. Během několika let vytvořila skvěle fungující právní oddělení plné odborníků, které patří mezi špičku. Zajistit bezproblémové fungování tak velké společnosti, jako je innogy, není nic jednoduchého. Navíc v odvětví energetiky, které v posledních letech provází turbulentní vývoj,“ ocenila porotkyně Jitka Hlaváčková.

V kategorii Občanské právo uspěla Monika Potěšilová, která se ve společnosti Notino specializuje zejména na právní vztahy k nemovitostem a smluvní agendu. „Porota ocenila její široký rozhled, komplexnost a všestrannost. Své kvality prokázala již při úspěšném budování českého a slovenského právního oddělení ve společnosti Deichmann. Oceňuji její nadšení a odhodlání, s jakým k právu stále přistupuje,“ vysvětlila porotkyně Jitka Frischholzová.

Podnikovým právníkem 2023 v kategorii Compliance (dodržování všech pravidel – pozn. red.) se stal Vladan Rámiš z mediální skupiny Mafra. Porota ocenila mimo jiné jeho aktivní působení v mnoha spolcích a publikační činnost. „Oblast compliance ve sféře mediálního trhu není jednoduchá, ale Vladan Rámiš zvládá svoji práci podnikového právníka s přehledem už více než 20 let. Jeho znalosti v oblasti ochrany osobních údajů jsou opravdu unikátní,“ uvedl porotce Vladimír Valenta.

Mezi mladými právníky do 40 let, jimž je určena kategorie Perspektiva, zabodovala Kristýna Tranová z IT společnosti JetBrains. „Velmi dobře si rozumí s moderními technologiemi, ve své práci cílí především na efektivitu a soustředí se i na další vzdělávání. O své zkušenosti se neváhá podělit i na workshopech. To vše jsou střípky, které podle nás dávají dohromady ideálního mladého podnikového právníka,“ řekla k rozhodnutí poroty Klára Novotná, viceprezidentka unie.

V kategorii IT a technologické právo si ocenění odnesl Simeon Popov ze společnosti Siemens Energy. „Je velmi aktivní v různých spolcích, působí v akademické sféře a pravidelně píše odborné články a poskytuje rozhovory o energetice. Spolu s dalšími členy naší unie se snaží zlepšit právní a podnikatelské prostředí nejen prohlubováním znalostí v oblasti práva, ale i při samotné tvorbě či změnách právních předpisů v legislativním procesu,“ uvedl porotce Ondřej Kramoliš.

Laureáti ocenění Podnikový právník 2022

Podniková právní kancelář – T‑Mobile Czech Republic

V současné době čítá tento tým 26 členů s právním vzděláním a je doplněn o další specialisty na regulaci a compliance. Zabývá se širokým spektrem otázek z oblasti korporátního, smluvního, pracovního a trestního práva, včetně řešení právních sporů a poskytování právního poradenství. Rovněž zajišťuje soulad společnosti se specializovanými právními předpisy v oblasti elektronických komunikací a nákup a hospodaření s kmitočtovým spektrem pro mobilní a jiné bezdrátové služby.

Podniková právní kancelář – innogy

Útvar Legal & Compliance společnosti innogy se jako interní právní oddělení začal ve skupině RWE (od roku 2016 skupina innogy) utvářet v září 2011. Z původních dvou zaměstnanců se rozrostl na 17členný tým. Útvar řeší veškeré právní záležitosti, zejména v oblastech občanského a obchodního práva, komplexní smluvní agendu, správu majetkových účastí, problematiku compliance, koordinaci a archivaci smluv, plných mocí a pověření všech společností skupiny innogy, jakož i zajištění problematiky přípravy a koordinace SLA smluv.

Občanské právo – Mgr. Ing. Monika Potěšilová

Po absolvování Masarykovy univerzity působila na Magistrátu města Brna. V roce 2013 zamířila do společnosti Deichmann, kde vybudovala právní oddělení pro Česko i Slovensko. Nyní pracuje třetím rokem ve společnosti Notino, kde se specializuje na občanské právo, zejména na právní vztahy k nemovitostem a smluvní agendu. V oblasti nájemních smluv pro podnikatelské prostory je v Notinu považována za předního odborníka. Do budoucna by se chtěla více zaměřit na oblast compliance.

Compliance – JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D.

Patří k nejzkušenějším podnikovým právníkům a v právním úseku mediální skupiny Mafra pracuje více než 22 let. Zabývá se především mediálním právem, regulací digitální oblasti, IT právem a ochranou osobních údajů. Je spoluzakladatelem a předsedou Spolku pro ochranu osobních údajů, místopředsedou Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů. Je členem Unie podnikových právníků a také Unie vydavatelů nebo Sdružení pro internetový rozvoj. Navíc je členem arbitrážní komise Rady pro reklamu.

Perspektiva – Mgr. Kristýna Tranová

Aktuálně působí v IT společnosti JetBrains, kde řeší digitalizaci, zefektivňování a implementaci procesů v rámci právního oddělení, dále pak komerční a produktovou agendu či smlouvy s dodavateli. V minulosti byla externí poradkyní na ministerstvu zdravotnictví, kde se zabývala veřejným zdravotním pojištěním. Poté zamířila do mezinárodní advokátní kanceláře Allen & Overy, kde se věnovala korporátní agendě, litigacím, pracovněprávní agendě a kapitálovým trhům.

IT a technologické právo – Mgr. Simeon Popov, MBA, LL.D.

Ve společnosti Siemens Energy se zaměřuje na právní oblast, která se vztahuje jak na stávající, tak na nové technologie související především s obnovitelnými zdroji, snížením podílu emisí nebo softwarem pro řídicí systémy distribuce energie nebo kontrolní systémy pro regulaci výkonu a spotřeby energie. Je členem odborných skupin ve firmě zaměřených například na kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci nebo bezpilotní vzdušné systémy. Kromě toho působí na Varšavské univerzitě managementu, je rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR či členem poradního orgánu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Článek vznikl ve spolupráci s Unií podnikových právníků.