Až zaměstnance nahradí roboty, nebude potřeba personálních oddělení. Do té doby spolu mohou tyto technologie a člověk v oblasti lidských zdrojů efektivně kooperovat. Stanou se neuronové sítě náboráři bez emocí? Takový vývoj je více než pravděpodobný.

„Jsi mi sympatický, přijímám tě.“ Vybrali jste svého zaměstnance tímto způsobem? Možná jste právě udělali velkou chybu a zvolili někoho, kdo se do vaší firmy vůbec nehodí.

Při výběru zaměstnanců hrají často roli i omyly a předsudky, které nás ovlivňují a jež mohou svádět někdy až k diskriminaci. První dojem i emoce potlačují objektivní rozhodování. Dochází k chybám, které by robot neudělal. Právě objektivita je jeden z důvodů, proč se bude umělá inteligence stále více prosazovat v oblasti lidských zdrojů.

„Algoritmy mohou být nastaveny tak, aby ignorovaly osobnostní rysy, jako je pohlaví, rasa nebo věk, a rozhodovaly pouze na základě relevantních dovedností a kvalifikace. Umělá inteligence (AI) může analyzovat data o současných a bývalých zaměstnancích a na základě nich předpovědět, jaký bude úspěch těch nových,“ říká Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu personální agentury ManpowerGroup.

Zároveň ale také varuje před neuvážlivým využíváním umělé inteligence. „Hledání práce je velmi stresující proces a uchazeči ocení lidský kontakt a pochopení. Proto bych využíval AI v komunikaci velmi uvážlivě a zapojoval bych ji spíše v procesech na pozadí,“ vysvětluje.

Nejvíce se nyní umělá inteligence používá v automatizaci a zrychlování procesů. Jejím jasným cílem je nahradit nudné a neustále se opakující procesy. Odpovídá tedy na základní dotazy uchazečů a třeba takoví voiceboti zvládnou obvolat během náborové kampaně tisíce potenciálních zaměstnanců.

Umělá inteligence zkracuje čas potřebný pro výběr zaměstnance a tím i snižuje pravděpodobnost, že si během dlouhých prodlev najde jinou práci. „Může být použita ve všech fázích náborového procesu. Začít můžeme při psaní poutavých inzerátů, které personalistům moc nejdou,“ přidává další příklad Halbrštát.

AI může pomoci také při hledání a identifikaci skrytých talentů a potenciálních kandidátů. „Například prostřednictvím analýzy profilů na profesních sociálních sítích může identifikovat kandidáty, kteří odpovídají požadavkům na určitou pozici, a udělat předvýběr seřazením priorit podle atraktivity kandidáta. Již na základě této analýzy lze získat porozumění jejich dovednostem, zkušenostem a osobnostním rysům,“ říká manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

Umělá inteligence jde ale ještě dál. Dokáže připravit otázky k pohovoru, personalistům poradí, na co by bylo nejlepší se zeptat. Zvládne připravit psychologické testy nebo testy odborných dovedností.

Pomalu přicházejí na trh také technologie, které analyzují videopohovor a na jeho základě vytvoří profil uchazeče. Robot čte neverbální komunikaci stejně dobře jako vycvičený profík.

„Využití AI v náboru, potažmo v personalistice nebo psychologii, otevírá neuvěřitelné možnosti, které nebylo dříve možné za pomoci konvenčního IT realizovat. Strojové učení totiž nabízí možnost si osvojit zkušenosti nebo rozhodovací procesy, které nelze popsat nějakým jednoznačným algoritmem. To je právě příklad psychologie nebo HR, a proto je v tomto spojení velký potenciál do budoucnosti,“ říká Martin Rücker, zakladatel platformy Talk2Amy, která využívá AI pro psychologické rozbory.

Nástroj dokáže predikovat emoční reakce a zjistit, zda se kandidát hodí na konkrétní pozici. Umí také ukázat firmám, jaké typy lidí ve svých týmech mají a jaké jim ještě chybí. Na základě dat stávajících zaměstnanců dovede definovat osobnostní požadavky v rámci náboru nebo pro práci s talenty.

A jak taková technologie funguje? Kandidát obdrží odkaz například prostřednictvím e‑mailu, který mu umožní projít „rozhovorem“, jímž ho provází virtuální postava. Rozhovory mohou mít různé podoby – dotazníku, kognitivního testu, průzkumu. Na základě úvodního dialogu platforma zmapuje celou osobnost a s těmito daty dále pracuje.

„Jedná se o nástroj, který umožňuje do hloubky vidět lidskou osobnost, nově, nepředpojatě, objektivně, na dálku a okamžitě,“ pokračuje Martin Rücker.

Zájem společností o toto řešení roste. Po raketovém nástupu ChatGPT a s tím spojeného zvýšeného zájmu o AI navíc firmy přistupují k využití umělé inteligence mnohem proaktivněji a otevřeněji.

„Na druhou stranu stále více řeší témata, jakými jsou ochrana osobních údajů, zabezpečení dat, nebo relevance výsledků,“ připomíná Martin Rücker, podle kterého není cílem plně nahradit odborníka, ale poskytnout nástroj, který mu umožní inovativním způsobem, rychle a důvěryhodně pracovat s komplexitou osobnosti.

„Podobně jako je tomu u CT, které je nenahraditelným pomocníkem lékaře, ale nenahrazuje jeho zkušenost a vzdělání,“ vysvětluje zakladatel platformy Talk2Amy.

Hodíte se na pozici, která vám nic neříká

Výhody virtuálního asistenta v HR popisuje také Vojtěch Dlouhý, zakladatel technologického start‑upu Feedyou, který vytváří virtuální asistenty.

„Umělá inteligence za vás vyřeší rutinu a vy se můžete věnovat lidem, komunikuje vždy ve vaší řeči a stylu, pozná vhodné kandidáty a ty vám doporučí, naplánuje pohovory podle vašich možností, napojí se na vaše systémy a pohlídá GDPR, aktivně sbírá zpětnou vazbu od kandidátů a odpovídá za vás i mimo pracovní dobu a o svátcích,“ říká a doplňuje, že 63 procent lidí komunikuje s jejich virtuálními asistenty standardně mimo pracovní dobu.

Expert na automatickou komunikaci s lidmi upozorňuje, že je v oblasti náboru důležité si definovat, na jaké pozice se budou tyto technologie využívat. „Obecně platí, že se automatizace vyplatí tam, kde je největší poptávka po lidech. Jestliže hledáte jednoho nebo dva lidi do týmu, investice do virtuálního asistenta se vám nevyplatí,“ varuje.

Firmy jsou zatím s využíváním umělé inteligence a robotizace v náboru na začátku. V řetězci sportovního vybavení Sportisimo, pro který pracuje více než čtyři tisíce zaměstnanců, nyní zkoumají možnosti, ale také rizika spojená s jejím využíváním.

Výhody využívání robotů v HR podle Vojtěcha Dlouhého, zakladatel start‑upu Feedyou

Nábor zaměstnanců

Budete v kontaktu s kandidáty kdekoliv a kdykoliv – dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, po celý rok. Otestujete je na hard and soft dovednosti a automaticky naplánujte pohovor s těmi nejlepšími. Budete až o 86 procent úspěšnější než webový formulář na kariérních stránkách.

Preboarding

Umožní rychlejší nástup nováčků do firmy bez ručního vyplňování formulářů a zadávání údajů do různých systémů. Kolikrát denně stisknete klávesy Ctrl + C a Ctrl + V? Nebaví vás papírování, třídění dokumentů, ruční vyplňování formulářů, zadávání dat do systémů? Preboarding chatbot nebo voicebot se o to postará.

Onboarding

Technologie umožní rychlejší začlenění nováčků do firmy. Ví vše o firmě a vašich lidech. Šetří čas jak HR oddělení, tak zaměstnancům. Je s nimi v kontaktu na různých kanálech. Vyřeší přístupy do systémů, připomene povinná/volitelná školení, posbírá zpětnou vazbu po nástupu či zkušební době.

Interní helpdesk a service desk

Odbaví až 80 procent častých dotazů. Zná všechny vyhlášky i procesy, dodá vám vždy ta správná data. Hravě si poradí s otázkami na dovolenou, benefity nebo přístupy v budovách. A když bude třeba, vytvoří ticket a předá ho k vyřešení vašim kolegům z interního helpdesk/service desk týmu.

Zaměstnanecké průzkumy

Aktivně si vyžádá zpětnou vazbu a vyhodnotí výsledky v reálném čase. Virtuální asistent se dostane ke každému zaměstnanci. Může měřit spokojenost v následujících oblastech – vize a poslání, moje role v týmu, motivace, odpovědnosti, platové ohodnocení, školení, doprava, komunikace, pracovní vztahy, týmová práce, pracovní prostředí, stravování, delegování práce, práce na dálku.

Offboarding

Virtuální asistent zajistí včasné vyplnění podepsaných dokumentů, poradí zaměstnancům, jak naložit se zbývající dovolenou, benefity nebo mzdou a vyplní s nimi výstupní dotazník. Postará se o to, aby poslední kontakt proběhl tak, jak má.

„Aktuálně ji testujeme na tvorbu popisů pracovních pozic. Do budoucna očekáváme, že nejmodernější technologie budeme v náboru využívat mnohem více než dosud,“ říká mluvčí společnosti Sportisimo Jakub Švestka.

Spíše sporadicky využívají AI při náborech také v Direct pojišťovně, například pro inspiraci nebo různé rady. „Technologie nám ale zrychlují a zefektivňují celý preonbording nováčků (doba před nástupem do zaměstnání po přijetí nabídky – pozn. red.), u kterého využíváme Power Automate (platforma pro automatizaci opakujících se úloh – pozn. red.),“ říká Michal Kárný z Direct pojišťovny.

V České spořitelně využívají možnosti robotizace v HR již druhým rokem. „AI není ještě obecným standardem a její využití testujeme na několika projektech. Máme za sebou šestiměsíční pilot, během kterého AI nabízela kandidátům nejvhodnější pozice dle jejich CV. Pilot jsme vyhodnotili jako úspěšný a nyní probíhá redesign kariérních stránek, které budou funkci robotického čtení CV trvale podporovat,“ říká Patrik Jeřábek, vedoucí pracovník klíčových systémů z České spořitelny.

Testovaný model nebyl určen k usnadnění práce náborářů, ale pro usnadnění reakce kandidáta na volné pozice. Tomu se po nahrání jeho životopisu do systému na kariérních stránkách okamžitě seřadily nabízené pozice dle relevantnosti jeho životopisu.

„Zásadní přínos je v tom, že AI lidem dokáže nabídnout pozice, které je při pohledu na jejich název třeba ani nenapadnou. Překonáváme tím tedy problém s názvoslovím, protože lidé často neznají všemožně nazvané korporátní pozice, ale současně překonáváme i škatulkování sebe sama,“ vysvětluje Patrik Jeřábek.

„Před námi je ještě hodně práce, ale během několika posledních měsíců jsme AI využili leckde, od rozvoje a vzdělávání zaměstnanců přes nábor až po employer branding (vytváření atraktivní značky zaměstnavatele – pozn. red.). Věřím, že využití umělé inteligence v České spořitelně bude v budoucnu masové,“ dodává.

Roste poptávka po AI v interních procesech

Podle Vojtěcha Dlouhého z Feedyou je poptávka u náborových řešení nižší než v předchozích letech, kdy řada firem masově přijímala nové lidi do výroby, na back office a do IT a hledala jakýkoliv nástroj, který by jim v tomto snažení pomohl.

Umělá inteligence

Stáhněte si přílohu v PDF

„Naopak dnes roste poptávka po AI v interních procesech, jako je například interní helpdesk či service desk s cílem nejen poskytnout lepší, rychlejší podporu směrem k zaměstnancům, ale i ušetřit náklady,“ říká Vojtěch Dlouhý.

Otázku, jestli roboti nahradí personalisty, částečně poodkrývá experiment izraelské společnosti AI21 Labs, která zkoumala, zda účastníci studie poznají, že komunikují s robotem, nebo člověkem. Po analýze prvních dvou milionů konverzací bylo zjištěno, že správně identifikovat robota lidé dokázali pouze u 60 procent případů.

„Téměř u každé druhé komunikace si lidé mysleli, že je to člověk. To je neskutečné z pohledu toho, kde jsme byli před pár lety, kdy většina komunikací končila tím, že nám robot nerozumí,“ konstatuje Vojtěch Dlouhý.

„Toto číslo se bude s technologickým pokrokem dále snižovat. Hlavním závěrem pro nás je, že to přináší důkaz, že se dostáváme do bodu, kdy robot již není považován za robota, ale lépe za virtuálního asistenta, buddyho, který se nám snaží pomoci,“ je přesvědčený.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Umělá inteligence.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist