Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo územní rozhodnutí pro nové jaderné bloky v Dukovanech. Mělo by umožnit výstavbu až dvou nových reaktorů. Podle úřadu jde o signál pro všechny uchazeče o stavbu nového bloku, kteří by měli podat své finální nabídky do dneška. Jsou jimi francouzská společnost EDF, korejská KHNP a americký Westinghouse. První nový blok by měl být dokončen do roku 2036. Vydané rozhodnutí je podle ministerstva v souladu s podanou žádostí a předloženou dokumentací, kterou podala dceřiná firma ČEZ, společnost Elektrárna Dukovany II, v červnu 2021.

Podle ministerstva šlo z pohledu důležitosti stavby a rozsahu dokumentace o jedno z nejnáročnějších správních řízení, které úřad dosud řešil. „Ihned po převzetí dokumentace jsme se intenzivně věnovali prostudování všech podkladů a příloh. K řešení žádosti jsme využili maximální možné kapacity našich odborníků, abychom mohli rozhodnutí v rozumném termínu vydat,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Pro ČEZ rozhodnutí znamená pokračování v dalších licenčních a povolovacích řízeních. „Tímto krokem jsme úspěšně splnili další z milníků harmonogramu příprav. Současně je to i jasný signál pro všechny uchazeče v rámci probíhajícího tendru na výstavbu nových jaderných zdrojů, že povolovací proces je naplňován,“ uvedl v pondělí předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Už dříve firma získala také souhlasné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), dále povolení k umístění jaderného zařízení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a rovněž autorizaci na výstavbu jaderné elektrárny od MPO.