V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes rodina, přátelé, spolupracovníci, politici, zástupci domácí i evropské šlechty, církevní hodnostáři a další osobnosti veřejného života rozloučili s Karlem Schwarzenbergem, který zemřel minulý měsíc ve Vídni. Katolický obřad, který trval dvě hodiny, doprovázely státní pocty.

Zádušní mši sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, kázání vedl Tomáš Halík, smuteční řeč pronesl prezident Petr Pavel. Halík například označil Schwarzenberga za vychovatele soudobé společnosti, který pomáhal čelit rostoucímu nebezpečí šovinismu a populismu.