Majitelé nemovitostí jsou zvyklí, že daňové přiznání vyplní jen jednou a pak už jen každý rok platí složenku od finančního úřadu. Vládní konsolidační balíček však toto pravidlo u některých staveb mění. Kromě toho, že daň z nemovitosti zvyšuje takřka na dvojnásobek, vyplývá z něj i povinnost pro některé majitele staveb či pozemků podat do konce ledna nové přiznání. A to přesto, že už z nemovitosti daň léta platí. Podle finanční správy se tato povinnost může týkat až sta tisíc lidí. 

Většinu změn zejména ve výpočtu daně z nemovitosti finanční správa provede sama. Majitelé bytů se tak nemusejí zabývat tím, jak v jejich městě daň stoupne. Úřad jim pošle složenku už s přepočtenou novou daní. „Finanční úřady samy stanoví novou výši daně, kterou na konci dubna či v průběhu května sdělí poplatníkovi. Stejně tak při stanovení daně zohledníme řadu dalších změn, které novela přinesla,“ uvedla šéfka Generálního finančního ředitelství Simona Hornochová.

Zpozornět by však podle ní měli majitelé garáží, stavebních pozemků či uživatelé nemovitostí ve vlastnictví státu. Někteří z nich musí do konce měsíce podat sami nové daňové přiznání ke svým nemovitostem.

Zejména půjde o případy, kdy majitel uvádí v přiznání stavbu jinak, než jak je zapsaná v katastru nemovitosti. Například zmíněná garáž může být v katastru právě takto zanesena, ale majitel ji v přiznání uvádí třeba jako příslušenství k domu, protože v ní neparkuje auto, ale skladuje nářadí. „Nově mu vzniká povinnost podat v lednu daňové přiznání a v něm tuto stavbu přiznat se sazbou daně pro garáž,“ uvádí finanční správa. Daň se v takovém případě zvyšuje z devíti na 14,50 za metr čtvereční plochy.

Povinnost se také týká uživatelů nemovitostí, které nejsou určené k bydlení, ale není známý jejich majitel. „Tento uživatel je nově poplatníkem daně z nemovitých věcí a musí podat daňové přiznání,“ upozorňuje finanční správa. Jako příklad uvádí garáž, kterou někdo používá, ale její majitel není známý. Také tento uživatel musí do konce ledna podat daňové přiznání. 

Ověřit své přiznání by měli také majitelé parcel, na kterých už sice jedna nebo více budov stojí, ale chystají na nich stavbu další. Pozemek pod budoucí stavbou totiž musí majitel znovu přiznat jako stavební a zdanit ho tak vyšší sazbou. „Nadále již není rozhodující, zda na stejném pozemku stojí i jiná budova,“ uvádí úřad.

Kdo musí v lednu podat daňové přiznání

Vlastník stavby, kterou využívá jako garáž, ale doposud ji přiznával ke zdanění jako jinou stavbu.

Vlastník stavby, kterou nevyužíval jako garáž, ale přiznával ji pod sazbou garáže.

Vlastník pozemku s již postavenou budovou, na kterém znovu staví.

Podnikatel, který má na obchodním nebo zemědělském pozemku zpevněnou plochu.

Uživatel stavby nebo pozemku, se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Uživatel nebytové stavby, pokud vlastník není znám.

Majitel obytného domu nebo bytu, ve kterém pronajímají místnost turistům.

Vlastníci objektu, ve kterém působí dětská skupina.

Zdroj: Generální finanční ředitelství

Nová povinnost dopadne také na majitele obytných domů či bytů, pokud alespoň jednu místnost pronajímají turistům a poskytují k tomu další služby spojené s ubytováním – například úklid, vynášení odpadků nebo snídaně. Tito majitelé musí odvést vyšší daň, a tedy podat i nové přiznání. Z každého metru pronajímané plochy zaplatí o 3,50 koruny více.

Mění se také daň z takzvané zpevněné plochy pozemku.  Doposud se přiznávaly, jen pokud se jednalo třeba o nádvoří firemního areálu. Nově se daní všechny, tedy například i parkoviště zemědělské techniky u pole. Stačí, když plocha slouží k podnikání nebo je v obchodním majetku firmy. 

Daň se zvedá u zemědělských ploch z jedné koruny na 1,8 koruny za metr čtvereční, u ostatních zpevněných ploch je to z pěti korun na devět.

Stejně se povinnost týká uživatelů pozemků, které jsou v majetku některých státních institucí, konkrétně Státního pozemkového úřadu nebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Také tito uživatelé jsou nově poplatníky daně z nemovitosti.

V dalších případech finanční správa změny zařídí sama. Jde jednak o vlastní zvýšení sazeb daně v průměru o 80 procent, ale provede také změny třeba u pozemků, které sloužily výlučně pro odpadové hospodářství. U nich končí osvobození od daně.

Finanční správa uznává, že změn je v souvislosti s konsolidačním balíčkem hodně. „Jsme si vědomi komplikovaných pravidel pro stanovení této daně, kterou každoročně platí přes 4,2 milionu lidí a firem, i rozsahu více než 40 změn, jež přináší novela zákona,“ uvedla Hornochová.

Slibuje proto posílit informační servis s tím, že do konce ledna budou v úředních hodinách k dispozici konzultační telefonní linky ve všech krajích, kde poradí daňoví specialisté. „Ti navíc vyjedou zejména do obcí, ve kterých bylo uzavřeno pracoviště finančního úřadu, a pomohou přímo na místě občanům nejen vyplnit daňové přiznání, ale rovnou jej i odevzdat.“

Finanční správa navíc upozorňuje, že pokud daňový poplatník ve lhůtě přiznání nepodá, bude ho úřad neformálně kontaktovat, aby chybu napravil. Po více než pětidenním překročení lhůty k podání přiznání hrozí sankce ve výši 0,05 procenta za každý den prodlení. „Pokuta se nepředepíše, nedosáhne-li tisíc korun. Pokud tedy běžný poplatník vyhoví neformální výzvě a daňové přiznání podá, byť opožděně, sankce mu nehrozí,“ uvedl mluvčí správy Tomáš Weiss.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.